Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Ledelse af forandringsprojekter

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i projektledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler på Diplom i projektledelse

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Få holistisk forståelse for, hvordan du kan lede forandringsprojekter som leder eller projektleder

 • Lær hvordan du analyserer og estimerer omfanget og ressourcekravet til et projekt.
 • Få teorier, metoder og værktøjer til at organisere og lede en lang række forskellige projekter.

Forandring er altid svær. Det gælder selvfølgelig også i organisationer. Med dette modul lærer du at navigere i forandringsprojekter og indgå som forandringsagent eller -konsulent. Du vil få forståelse for de elementer, som indgår i organisatoriske forandringsprojekter samt de forskellige roller, opgaver, dilemmaer og muligheder, som du skal kunne håndtere i denne type projekter. 

På modulet vil du opleve at få ny inspiration og teoretisk forståelse for, hvordan du kan lede forandring. Din plads i organisationen er afgørende for din tilgang til forandringsprojekter. Det er selvsagt forskelligt, om du er leder eller projektleder, og du vil lære om det råderum, du har i din nuværende rolle. Efter modulet vil du således både kunne vurdere, begrunde og formidle din håndtering og intervention i organisatoriske forandrings- og udviklingsprojekter. Det vil du lære med udgangspunkt i cases og din nuværende praksis.

Samarbejde er en hjørnesten i forandringsprojekter. Derfor vil en del af modulet fokusere på din formidling og evne til at behandle dilemmaer og modstand i forskellige forandringsprojekter.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du kan forstå og håndtere forandringsprojekter fra forskellige perspektiver.
 • Lær at håndtere de dilemmaer og den modstand, som kan opstå i forandringsprojekter afhængig af opgaven og rollerne.
 • Bliv bedre til at formidle din anvendelse af teorier og metoder internt i egen organisation, og lær hvordan du kan gøre det for eventuelle samarbejdspartnere og kolleger.

Modulet er et valgfrit modul på Diplom i projektledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du arbejder formentlig allerede med projektledelse i større eller mindre grad, men ønsker at styrke dit arbejde med forandringsprojekter. Det kan både være for dig, der er fast leder i en afdeling eller organisation, eller for dig, der er projektleder eller konsulent.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:
Formålet med modulet er at den studerende bliver klædt på til at drive forskellige typer af forandringsprojekter. Der lægges vægt på at se forandringsprojekter fra såvel et ledelses- som et projektledelsesperspektiv, dvs. fokusere på forskelligheden i det råderum man har i sin praksis, når man er leder versus projektleder. 

Der lægges endvidere vægt på at give den studerende forskellige teoretiske såvel som praktiske tilgange til at analysere, planlægge, drive samt at kunne håndtere forskellige typer at drivkræfter og barrierer i forandringsprojekter

Læringsmål:
Viden og forståelse:

 • Skal have viden om forskellige teorier om og metoder til at håndtere af organisatoriske forandrings- og udviklingsprojekter
 • Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige teorier om og metoder til håndtering af organisatoriske forandrings- og udviklingsprojekter
 • Skal kunne reflektere over teorier og metoders forskellige betydninger for egen praksis

Færdigheder:

 • Skal kunne iagttage og indsamle empiri om roller, opgaver og dilemmaer i organisatoriske forandrings- og udviklingsprojekter, samt om virksomhedskulturens og værdiers betydning, og kunne relatere empirien til egen organisation og til egne muligheder på en relevant måde
 • Skal kunne vurdere forskellige teorier om og metoder til håndtering af forandrings- og udviklingsprojekter i forhold til egen organisation, til den helhed, som organisationen er en del af, og til egne tiltag og udfordringer. Skal kunne vurdere og begrunde egen praksis og interventioner i forhold hertil
 • Skal kunne formidle forskellige teorier om og metoder til håndtering af organisatoriske forandrings- og udviklingsprojekter samt kunne formidle egen praksis og interventioner i egen organisation og i den helhed, som organisationen er en del af

Kompetencer:

 • Skal kunne håndtere komplekse problemstillinger og udfordringer i forhold til håndtering af forandrings- og udviklingsprojekter i egen organisatorisk kontekst
 • Skal kunne omsætte viden og færdigheder i forhold til håndtering af organisatoriske forandrings- og udviklingsprojekter inden for rammerne af egne organisatoriske samarbejdsrelationer og professionelle etikker
 • Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til håndtering af forandrings- og udviklingsprojekter

Indhold:
Der fokuseres på de konstituerende elementer i organisatoriske forandringsprojekter og de roller, opgaver, dilemmaer og muligheder som de studerende skal kunne håndtere i denne henseende. 

Med afsæt i en række teoretiske og metodiske tilgange, arbejdes der med at de studerende kan tilpasse og anvende relevante tilgange til forskellige typer af forandringsprojekter i organisationer. Der lægges også vægt på, at de studerende er i stand til at formidle deres anvendelse af teorier og metoder internt i egen organisation og eventuelle eksterne samarbejdspartnere.

Eksamen:
Eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller gruppeeksamen.

Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.