Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Diplom i Ledelse

Tilmeld

Corona-info om undervisning på campus

Vi har igen åbnet dørene for undervisning på campus. Tilmelder du dig et modul med undervisning på campus, sørger vi selvfølgelig for at følge sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer.

Vurdér og udnyt de seneste velfærdsteknologiske muligheder i din organisation 

 • Lær at varetage og gennemføre udviklingsprocesser, som indfører velfærdsteknologi inden for det social- og sundhedsfaglige felt. 
 • Skab ledelsessammenhæng mellem organisatoriske udviklingsstrategier, strategier for kompetenceudvikling og strategier for velfærdsteknologiske løsninger. 

Velfærdsteknologi kan effektivisere og forbedre praksis i social- og sundhedsfaglige organisationer. Men det kræver, at du som leder har det nødvendige overblik samt kan koble din forståelse for udviklings- og forandringsprocesser via velfærdsteknologi med den anvendte praksis i organisationen. Det lærer du på dette modul.  

På modulet i ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser bliver du uddannet til at være primus motor i indførelse af velfærdsteknologi i din organisation. Som udgangspunkt lærer du at vurdere modeller om velfærdsteknologi og forandringsprocesser i forhold til problemstilling fra praksis samt begrunde og udvælge relevant løsningsmodel. Derudover får du viden om hvordan du skaber det faglige og tværfaglige samarbejde via dialog med medarbejdere, øvrige ledere og andre interessenter. 

Det lærer du på modulet: 

 • Hvordan du varetager og gennemfører udviklingsprocesser med henblik på indførelse af velfærdsteknologi inden for det social- og sundhedsfaglige felt. 
 • Hvordan du laver en holistisk velfærdsteknologisk vurdering og udarbejder implementeringsplan med fokus på borger, teknologi, organisation og økonomi. 
 • Lær at formidle velfærdsteknologiske løsninger for borgere, personale og organisation samt etablerer det nødvendige samspil mellem disse. 

Modulet er et valgmodul på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der til dagligt arbejder som leder i en social- eller sundhedsfaglig organisation, der kunne have gavn af velfærdsteknologi. Med dette modul får du en vigtig funktion som facilitator og samarbejdspartner om velfærdsteknologiske løsninger. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 

 • Varetage og gennemføre udviklingsprocesser med henblik på at indføre velfærdsteknologi inden for det social- og sundhedsfaglige felt. 

Mål for læringsudbytte 
Viden og forståelse 
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af: 

 • Teorier og modeller med særlig relevans for udviklings- og forandringsprocesser i forbindelse med velfærdsteknologi samt kunne reflektere over anvendt praksis. 

Færdigheder 
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at: 

 • Vurdere modeller om velfærdsteknologi og forandringsprocesser i forhold til problemstilling fra praksis samt begrunde og udvælge relevant løsningsmodel. 
 • Formidle den velfærdsteknologiske og forandringsmæssige problemstilling til øvrige ledere, medarbejdere og andre interessenter, herunder borgere og brugere. 

Kompetence 
Det er målet, at den studerende kan: 

 • Indgå i det faglige og tværfaglige samarbejde om udvikling af velfærdsteknologi i egen organisation 
 • Inddrage sammenhæng mellem organisatoriske udviklingsstrategier, strategier for kompetenceudvikling og strategier for velfærdsteknologiske løsninger.