Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Ledelse i relationel kompleksitet

UC SYD Videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmodul Diplom i Ledelse

Tilmeld

Lær hvordan du udvikler selv- og medledelseskompetencer til at begå dig i komplekse relationer

 • Bliv en mere bevidst, systemisk og kommunikativ leder.  
 • Udvikl dine egne handleplaner med anvendelse af teorier, begreber og metoder om ledelse i relationel kompleksitet. 

Ledelsen i hyperkomplekse organisationer kræver, at du arbejder bevidst med relationer til medarbejdere, kollegaer, ledere og alle andre, du har berøring med i organisationen. På modulet Ledelse i relationel kompleksitet lærer du at begå dig i de relationer og bedrive bevidst, reflekteret og hensigtsmæssig selvledelse og medledelse. 

At være bevidst er et nøgleord, når du skal lede i en hyperkompleks organisation, og derfor bliver du introduceret til både systemisk og kommunikativ ledelse samt mindfulness, som kan komplettere din daglige praksis som leder. Du styrker dine selv- og medledelseskompetencer samt dine interne og eksterne relationer.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær hvordan du udvikler selv- og medledelseskompetencer til at begå dig i komplekse relationer til medarbejdere, kollegaer, ledere, netværksrelationer, kunder, brugere og samarbejdspartnere. 
 • Teorier og metoder til forståelse af personlighedsudvikling, identitetsskabelse og relationelle kompetencer samt ledelse i hyperkomplekse organisationer. 
 • Systemisk og kommunikativ ledelse samt mentaliseringsbaseret ledelse og mindfulness. 
 • Lær at udvikle dine egne handleplaner med anvendelse af teorier, begreber og metoder om ledelse i relationel kompleksitet. 
 • Lær hvordan du bedriver bevidst, reflekteret og hensigtsmæssig selvledelse og medledelse i en professionel relationel kompleksitet. 


Modulet er et af valgmodulerne i Diplom i ledelse men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der ønsker at styrke dit relationelle arbejde internt og eksternt i organisationen. Modulets faglige udbytte kommer dig til gode, lige meget om du arbejder i en privat eller offentlig organisation. Du skal bare være dedikeret og villig til at løfte din faglighed til næste niveau. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 

 • Udvikle selv- og medledelseskompetencer til at begå sig i komplekse relationer til medarbejdere, kollegaer, ledere, netværksrelationer, kunder, brugere og samarbejdspartnere. 

Mål for læringsudbytte 
Viden og forståelse 
Det er målet, at den studerende skal have viden om og forståelse af: 

 • Teorier og metoder til forståelse af personlighedsudvikling, identitetsskabelse og relationelle kompetencer samt ledelse i hyperkomplekse organisationer. 
 • Systemisk og kommunikativ ledelse samt mentaliseringsbaseret ledelse og mindfulness. 

Færdigheder 
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at: 

 • Udvikle egne handleplaner med anvendelse af teorier, begreber og metoder om ledelse i relationel kompleksitet. 

Kompetence 
Det er målet, at den studerende kan: 

 • Bedrive bevidst, reflekteret og hensigtsmæssig selvledelse og medledelse i en professionel relationel kompleksitet.