Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Ledelse og arbejdsmiljø

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Diplom i Ledelse

Tilmeld

Skab sammenhæng imellem ledelse og kultur med fokus på arbejdsmiljøet 

 • Forstå ledelse af både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø på operationelt, taktisk og strategisk niveau. 
 • Lær at omsætte lovgivning og organisatoriske indsatser til ledelse af arbejdsmiljø relateret til egen ledelsesmæssig praksis og kontekst. 

Et sundt arbejdsmiljø får dine medarbejdere til at yde deres allerbedste. Det giver både mening for individerne og for organisationens bundlinje. Styr uden om faldgruberne og dyrk det gode arbejdsmiljø med modulet i Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats. 

Med udgangspunkt i teorier, metoder og lovgivning på området, vil du ikke kun lære, hvordan du selv kan skabe et bedre arbejdsmiljø. Du vil også få værktøjerne til at forankre arbejdet med organisationens arbejdsmiljøkultur ved hjælp af for eksempel udvikling af samarbejde mellem ledelse, tillidsvalgte og samarbejdsorganisationen. 

Det lærer du på modulet:

 • Hvordan du leder og koordinerer organisationens arbejdsmiljøindsats og –strategi. 
 • Forskellige teorier, begreber og metoder om ledelse af både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø på operationelt, taktisk og strategisk niveau. 
 • Hvordan du ser risici og udviklingspotentialer i arbejdsmiljøet samt analyserer og relaterer dem til din egen ledelsesmæssige praksis. 
 • Hvordan du omsætter lovgivning og organisatoriske/strategiske indsatser til ledelse af arbejdsmiljø f.eks. gennem udvikling af samarbejde mellem ledelse, tillidsvalgte og samarbejdsorganisationen. 

Modulet er en del af Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der til dagligt arbejder som leder, og som gerne vil have værktøjer, teori og metoder til at styrke arbejdsmiljøet i din organisation. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 
Lede og koordinere organisationens arbejdsmiljøindsats og -strategi i forhold til øvrige strategier og gennem arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalg med henblik på, at indsatsen forankres i organisationens arbejdsmiljøkultur. 
 
Mål for læringsudbytte 
Viden og forståelse 
Det er målet, at den studerende skal have viden om og forståelse af: 

 • Forskellige teorier, begreber og metoder om ledelse af både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø på operationelt, taktisk og strategisk niveau samt viden og forståelse for hvordan man kan udvikle og vedligeholde organisatorisk samarbejde om arbejdsmiljøindsatsen. 

Færdigheder


Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at: 

 • Kunne iagttage og indsamle empiri om risici og udviklingspotentialer i arbejdsmiljøet og analysere og relatere denne til egen ledelsesmæssige praksis og/eller organisatoriske/strategiske kontekst på en relevant måde. 
 • Kunne identificere og analysere snitfladeproblematikker og sammenhænge mellem organisationens kerneopgave, de ansattes arbejdsmiljø samt formidle betydningen af forskellige teorier, begreber og metoder vedrørende ledelse af arbejdsmiljø i forhold til empirien. 

 
Kompetence 
Det er målet, at den studerende kan: 

 • Omsætte lovgivning og organisatoriske/strategiske indsatser til ledelse af arbejdsmiljø relateret til egen ledelsesmæssig praksis og kontekst og/eller organisatoriske indsatser samt kunne etablere opbakning og samarbejde om arbejdsmiljøindsatsen. F.eks. gennem udvikling af samarbejde mellem ledelse, tillidsvalgte og samarbejdsorganisationen. 
 • Identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til udviklingen af arbejdsmiljøet i egen organisation i relation til et særligt genstandsfelt/tema.