Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Ledelse og facilitering

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Diplom i Ledelse

Tilmeld

Lær at gennemføre relationelle processer som leder eller konsulent

 • Lær betydningen af at facilitere, og hvordan du kan og bør prioritere din indsats.
 • Få konkrete metoder til dit arbejde som eksempelvis teamudvikling, workshops eller projektaktiviteter.

Vil du i din rolle som leder eller konsulent blive bedre til at bruge nogle af de dynamikker, som opstår og udfolder sig imellem mennesker? Når du har afsluttet modulet i ledelse og facilitering, vil du både kunne designe og gennemføre relationelle processer, men det er ikke alt.

Du vil med udgangspunkt i ny viden om mellemmenneskelige dynamikker bedre kunne navigere i spændingsfeltet mellem indhold og proces. I praksis betyder det, at du vil kunne gennemskue den rette tilgang, tone og måde at tilgå en forandring eller opgave i organisationen. Det er både anvendeligt i din rolle som leder og som konsulent. Når du skal facilitere, vil du ofte skulle prioritere tiden imellem proces eller indhold, da begge dele er vigtige i udviklingen af en organisation.

Efter dette modul vil du vide, hvor det giver mening at fokusere din indsats, og hvilke processer du bør overveje. Selv om du ikke nødvendigvis selv vil kunne facilitere alle dele af udviklingen i organisationen, så vil du – efter modulet – forstå behovet og se mulighederne for at tilgå det konkret.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du designer og gennemfører relationelle processer, hvor du tager højde for organisationens behov.
 • Lær at lede og facilitere relationelle processer i form af møder, teamudvikling, forandringer, workshops, projektaktiviteter og lignende.
 • Få viden om, forståelse for og evne til at reflektere over teorier og metoder, som belyser og adresserer de dynamikker, der med ledelsesmæssigt perspektiv udfolder sig mellem mennesker.
 • Lær, hvordan du navigerer i spændingsfeltet mellem indhold og proces, og hvordan du gennem dine sproglige handlinger leder og skaber involvering, læring og nye handlemuligheder.
 • Forstå det organisatoriske behov for relationelle processer under iagttagelse af de muligheder og begrænsninger, der ligger i henholdsvis en lederrolle og en konsulentrolle.

Modulet er et valgmodul på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Vil du gerne have mulighed for at gribe din rolle som leder an på nye måder, eller vil du lære at arbejde mere alsidigt med facilitering? Med dette modul er du godt på vej, og du vil også være klædt på til at opsøge ny viden om facilitering og relationelle processer.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Lede og facilitere relationelle processer i mindre og større grupper med henblik på at skabe læring, udvikling og fornyelse i organisatoriske sammenhænge.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende:

 • Har viden om, forståelse af og kan reflektere over teorier og metoder, som belyser og adresserer de dynamikker, der med ledelsesmæssigt perspektiv udfolder sig mellem mennesker i det relationelle rum på gruppe- og organisationsniveau.

Færdigheder
Det er målet at den studerende:

 • Kan navigere i spændingsfeltet mellem fokus på indhold og fokus på proces og gennem sproglige handlinger lede og skabe involvering, læring og nye handlemuligheder.
 • Kan analysere det organisatoriske behov for relationelle processer under iagttagelse af de muligheder og begrænsninger, der ligger i henholdsvis en lederrolle og en konsulentrolle.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

 • Designe og gennemføre relationelle processer i sammenhæng med organisationens behov.
 • Lede og facilitere relationelle processer i form af møder, teamudvikling, forandringer, workshops, projektaktiviteter og lignende.