Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmodul Diplom i Ledelse

Tilmeld

Lær at varetage ledelse af og gennemføre forhandlingsforløb i politisk styrede organisationer

 • Forstå, hvordan du kan bruge forhandling og konflikter som en innovativ ressource. 

Som leder kan du skabe en mere harmonisk organisation med en forståelse for de mange facetter og logikker, som gør sig gældende i en politisk styret organisation. Med dette modul får du udvidet og opdateret din værktøjskasse til forhandling og konflikthåndtering i din offentlige organisation.

Forhandling og konflikt er ikke nødvendigvis destruktive situationer, og med din ledelsesmæssige forståelse for at indsamle empiri, analysere og reflektere, så kan du sørge for, at organisationen kommer endnu stærkere ud at situationen. Dette modul giver dig kompetencerne til at gøre netop det.

Det får du viden om på dette modul:

 • Lær at varetage ledelse af og gennemføre forhandlingsforløb i politisk styrede organisationer. 
 • Teorier, begreber og metoder om offentlig ledelse af forhandling i en politisk styret kontekst samt deres betydning og fremtrædelse på såvel samfundsmæssigt som organisatorisk niveau. 
 • Lær at udarbejde en plan eller strategi for en større organisatorisk forhandlingsproces ved hjælp af iagttagelser, empiri, analyser, refleksioner samt din egen praksis som leder. 
 • Forstå hvordan du kan bruge forhandling og konflikter som innovativ ressource. 
 • Lær at relatere iagttagelser og indsamlet empiri, der knytter sig til forhandlingsprocesser, til din egen ledelsesmæssige praksis og kontekst. 
 • Lær hvordan du identificerer behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til forhandling i lederskabs- og forhandlingsrummet. 


Modulet er et af valgmodulerne i Diplom i ledelse men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til? 

Arbejder du som leder, og skal du håndtere forhandlinger og konflikter i en politisk styret organisation, så er dette modul for dig. Modulets faglige og teoretiske indhold bliver relateret til din daglige praksis som leder. Modulet er for dig, der er klar til at løfte din faglighed til næste niveau. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 

 • Varetage ledelse af og gennemføre forhandlingsforløb i egen politisk styret organisation. 

Mål for læringsudbytte 
Viden og forståelse 
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af: 

 • Teorier, begreber og metoder om offentlig ledelse af forhandling i en politisk styret kontekst samt deres betydning og fremtrædelse på såvel samfundsmæssigt som organisatorisk niveau. 

Færdigheder 
Det er målet, at den studerende har færdigheder til: 

 • På baggrund af iagttagelser af og indsamlet empiri om ledelse af og i forhandlingsprocesser, samt analyse og refleksion heraf, at kunne udarbejde en plan eller strategi for en større organisatorisk forhandlingsproces. 
 • At kunne bruge forhandling og konflikter som innovativ ressource. 

Kompetencer 
Det er målet, at den studerende kan: 

 • Relatere iagttagelser og indsamlet empiri, der knytter sig til forhandlingsprocesser, til egen ledelsesmæssig praksis og kontekst. 
 • Identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til forhandling i lederskabs- og forhandlingsrummet.