Gå til hovedindhold

Lederkommunikation

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Tilmeld

Lær at reflektere over din ledelseskommunikation og styrk din evne til at kommunikere som leder 

 • Betydningen og muligheder for kommunikation i din egen ledelsespraksis. 
 • Vurdering af behov for udvikling af egne kommunikative kompetencer. 

Med modulet Lederkommunikation er målet at klæde dig på til at vurdere kommunikative teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af ledelse. Refleksion er kodeordet, og du vil få redskaber til at identificere relevante løsninger på ledelseskommunikative problemstillinger.  

Når modulet slutter, vil du være i stand til at udvikle din egen kommunikative, refleksive ledelsespraksis og identificere behovet for at udvikle dine kommunikative kompetencer i forhold til de konkrete ledelsesmæssige udfordringer, du møder i din hverdag. 

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Teori om kommunikation og kommunikative metoder. 
 • Betydningen af kommunikation i ledelsespraksis. 
 • Refleksion over egen kommunikativ ledelsespraksis. 
 • Kommunikationens rolle i ledelsesudvikling. 
 • Vurdering af behov for udvikling af egne kommunikative kompetencer. 

Modulet er et obligatorisk modul på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Modulet er for dig, der til daglig arbejder som leder, og som gerne vil udvikle din kommunikation som leder. Modulets faglige udbytte kommer dig til gode, lige meget om du arbejder i en privat eller offentlig organisation. Du skal bare være dedikeret og villig til at løfte din faglighed til næste niveau. 

Adgangskrav 

For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en akademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.  

Det står der i studieordningen

Formål 

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 

 • Forstå og reflektere over lederens forskellige kommunikative kompetencer i relation til egne ledelsesmæssige udfordringer. 

Mål for læringsudbytte 

Viden og forståelse 

Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af: 

 • Teorier og metoder om kommunikation og betydningen heraf i ledelsespraksis, samt kan reflektere over disse. 

Færdigheder 

Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at: 

 • Vurdere kommunikative teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af ledelse. 
 • Beslutte og anvende relevante løsninger for ledelseskommunikative problemstillinger. 

Kompetence 

Det er målet, at den studerende kan: 

 • Udvikle egen kommunikativ og refleksiv ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer 
 • Formulere behov for udvikling af egne kommunikative kompetencer i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer. 

Vær opmærksom på

Diplomuddannelsen i ledelse har fået ny studieordning pr. 1.8.2018. Her er de tidligere seks obligatoriske moduler á hver 5 ECTS-point slået sammen til tre obligatoriske moduler á hver 10 ECTS-point. Hvis du derfor allerede har taget et af disse 5 ECTS-moduler, skal du tilmelde dig det modul, du mangler, for at opnå de 10 ECTS-point. Hvis du ikke allerede har taget et 5 ECTS-modul, skal du i stedet blot tilmelde dig et af de tre moduler på 10 ECTS-point.

Modulerne på 5 ECTS-point hænger således sammen:

 • Lederkommunikation og Professionelt lederskab
 • Den professionelle relation og Læring og kompetenceudvikling
 • Organisation og processer og Styring og strategi