Gå til hovedindhold

Modul 3: ADL - Almindelig Daglig Levevis.

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Pædagogisk Diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Synspædagogik og syns(re)habilitering

Tilmeld

Lær at hjælpe mennesker med synsnedsættelse eller blindhed til at klare aktiviteter i dagligdagen bedst muligt

 • Få værktøjer og viden, så du kan hjælpe mennesker med synsnedsættelse eller blindhed til at kunne klare dagligdagsaktiviteter bedst muligt. 
 • Du bliver klædt på til at stå for synspædagogiske undervisningsforløb i Almindelig Daglig Levevis (ADL) med baggrund i teoretisk viden og specialpædagogiske metoder og teknikker. 

At brygge en kop kaffe. Tage strømper på. At deltage i aktiviteter sammen med andre.  

Det at være i stand til at klare almindelige daglige gøremål betyder meget for det enkelte menneskes livskvalitet.  På modulet ADL - Almindelig Daglig Levevis får du viden og værktøjer, som kan ruste dig til at hjælpe mennesker med blindhed eller synsnedsættelse til at klare dagligdags aktiviteter bedst muligt.  

Det gælder lige fra udredningen af personers eller gruppers behov for aktiviteter i dagligdagen over at indgå i et samarbejde med de mennesker, som er udfordrede på grund af blindhed eller synsnedsættelse, og til at tilrettelægge og udføre synspædagogiske undervisningsforløb. Du får teoretisk viden og specialpædagogiske metoder og teknikker. Desuden vil din teoretiske viden komme i spil, så du kan reflektere over, hvordan den menneskelige perception og socialpsykologiske aspekter spiller ind på evnen til og muligheden for at udføre dagligdags aktiviteter. Det giver dig et godt grundlag for at vurdere og begrunde metode og didaktik i synspædagogiske undervisningsforløb for ADL.   

Det lærer du på modulet: 

 • At udrede, analysere og vurdere aktivitetsbehov i hverdagslivet for grupper og/eller personer med synsnedsættelse eller blindhed. 
 • At indgå i et samarbejde om behov for dagligdags aktiviteter med mennesker med synsnedsættelse eller blindhed. 
 • Læringsteori og specialpædagogiske metoder, teknikker og om kompenserende hjælpemidler i ADL for mennesker med synsnedsættelse eller blindhed. 
 • At reflektere over perceptuelle og socialpsykologiske aspekter.  
 • At vurdere, reflektere over og begrunde metode og didaktik i synspædagogiske undervisningsforløb inden for ADL.
Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, som ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med pædagogik og ønsker at specialisere dig inden for synspædagogik og synsrehabilitering.  

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål 

Den studerende 

 • kan påtage sig ansvar for at iværksætte en specialpædagogisk indsats for mennesker med synsnedsættelse eller blindhed. 
 • kan tilrettelægge og vurdere lærings og udviklingsfremmende miljøer med afsæt i lærings- og udviklingsteori samt viden om syns- og specialpædagogik. 
 • kan samarbejde med borgeren, netværk, tværprofessionelle og/eller tværsektorielle parter om synspædagogiske handleplaner med udgangspunkt i funktionsnedsættelse, personlige og omgivelsesmæssige faktorer, som understøtter deltagelse og jobmuligheder. 
 • har viden om synsnedsættelse eller blindhed i relation til mennesker, som lever med denne funktionsnedsættelse i dagligdagen. 
 • har viden om og kan reflektere over kompensationsindsatser, herunder teknologiske hjælpemidler i et hverdags-, uddannelses- og arbejdsliv i forhold til målgruppen. 
 • kan gennemføre synspædagogiske indsatser i rehabiliteringsprocesser for grupper og/eller enkeltpersoner under hensyntagen til relevant lovgivning.
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Modulet afsluttes med en prøve med intern bedømmelse.