Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Modul 3: ADL - Almindelig Daglig Levevis

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Synspædagogik og syns(re)habilitering

Tilmeld

Lær at hjælpe mennesker med synsnedsættelse eller blindhed til at klare aktiviteter i dagligdagen bedst muligt

 • Få værktøjer og viden, så du kan hjælpe mennesker med synsnedsættelse eller blindhed til at kunne klare dagligdagsaktiviteter bedst muligt. 
 • Du bliver klædt på til at stå for synspædagogiske undervisningsforløb i Almindelig Daglig Levevis (ADL) med baggrund i teoretisk viden og specialpædagogiske metoder og teknikker. 

At brygge en kop kaffe. Tage strømper på. At deltage i aktiviteter sammen med andre.  

Det at være i stand til at klare almindelige daglige gøremål betyder meget for det enkelte menneskes livskvalitet.  På modulet ADL - Almindelig Daglig Levevis får du viden og værktøjer, som kan ruste dig til at hjælpe mennesker med blindhed eller synsnedsættelse til at klare dagligdags aktiviteter bedst muligt.  

Det gælder lige fra udredningen af personers eller gruppers behov for aktiviteter i dagligdagen over at indgå i et samarbejde med de mennesker, som er udfordrede på grund af blindhed eller synsnedsættelse, og til at tilrettelægge og udføre synspædagogiske undervisningsforløb. Du får teoretisk viden og specialpædagogiske metoder og teknikker. Desuden vil din teoretiske viden komme i spil, så du kan reflektere over, hvordan den menneskelige perception og socialpsykologiske aspekter spiller ind på evnen til og muligheden for at udføre dagligdags aktiviteter. Det giver dig et godt grundlag for at vurdere og begrunde metode og didaktik i synspædagogiske undervisningsforløb for ADL.   

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • At udrede, analysere og vurdere aktivitetsbehov i hverdagslivet for grupper og/eller personer med synsnedsættelse eller blindhed. 
 • At indgå i et samarbejde om behov for dagligdags aktiviteter med mennesker med synsnedsættelse eller blindhed. 
 • Læringsteori og specialpædagogiske metoder, teknikker og om kompenserende hjælpemidler i ADL for mennesker med synsnedsættelse eller blindhed. 
 • At reflektere over perceptuelle og socialpsykologiske aspekter.  
 • At vurdere, reflektere over og begrunde metode og didaktik i synspædagogiske undervisningsforløb inden for ADL.

Vær opmærksom på:

Som studerende er det din og din arbejdsplads' opgave at finde en uddannet praksismentor, som kan hjælpe med de obligatoriske hjemmeøvelser undervejs i modulet.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, som ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med pædagogik og ønsker at specialisere dig inden for synspædagogik og synsrehabilitering.  

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål 

Den studerende:

 • kan udrede, analysere og vurdere aktivitetsbehov i hverdagslivet for grupper og/eller personer med synsnedsættelse eller blindhed med udgangspunkt i synsfunktion, personlige og omgivelsesmæssige faktorer og mulighed for deltagelse i samfundet
 • kan indgå i et samarbejde med borgere som udfordres af synsnedsættelse eller blindhed om behov for aktiviteter inden for almindelig daglig levevis (ADL)
 • har viden om læringsteori og specialpædagogiske metoder, teknikker samt kompenserende hjælpemidler i ADL for personer med synsnedsættelse eller blindhed.
 • har viden om perception og sansernes indvirkning på evnen til at klare aktiviteter i hverdagslivet, når mennesker lever med synsnedsættelse eller blindhed.
 • kan reflektere over perceptuelle og socialpsykologiske aspekter herunder erkendelse, begrebsdannelse, hukommelse, motivation, autonomi og mestring.
 • kan med viden om læringsteori vurdere, reflektere over og begrunde metode og didaktik i synspædagogiske undervisningsforløb indenfor ADL, herunder (re)habiliteringsprocesser for grupper og/eller enkeltpersoner med synsnedsættelse eller blindhed.
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Modulet afsluttes med en prøve med intern bedømmelse.