Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Økonomisk analyse

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

ECTS: 10

Fagområde: Økonomi

Tilmeld

Lær at foretage økonomiske analyser på praksisnære problemstillinger

 • Få overblik over og indsigt i den økonomiske analyse.
 • Lær at forholde dig kritisk til resultater på baggrund af økonomiske analyser.

Vil du være i stand til at udarbejde økonomiske analyser og kunne udlede anbefalinger af offentlige regneark? På modulet i økonomisk analyse får du gjort begreber som nøgletal og benchmarking til konkrete værktøjer til at forstå og analysere praksisnære problemstillinger.

Målet er at klæde dig på til at arbejde med problemstillinger, som du genkender fra din egen arbejdsplads, eller komme så tæt på som muligt. Ud over nøgletal og benchmarking, så vil du også beskæftige dig med tidsrækkeanalyser, modelberegninger, fremskrivninger, cost-benefit-analyser, årsagssammenhænge og regressionsanalyser.

Kort sagt vil du lære at anvende de mest benyttede værktøjer til at beskrive, analysere og tolke økonomiske data samt til at sammenligne kvalitet og ressourceforbrug.

Ved modulets afslutning vil du ikke bare kunne lave økonomisk analyse, du vil også kende begrænsninger og muligheder, så du kan forholde dig kritisk til både data og analyseresultater, når du bliver præsenteret for konklusioner på baggrund af denne type analyse.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du præsenterer økonomisk talmateriale på en overskuelig måde.
 • Brug af nøgletal og benchmarking i økonomiske analyser, som du kan foretage i forbindelse med dit arbejde.
 • Hvilke begrænsninger og muligheder der er ved anvendelsen af de forskellige værktøjer.
 • Brug af statistiske værktøjer til udarbejdelse af økonomiske analyser med viden om analysemetodernes styrker og svagheder.
 • Hvordan du udvikler analyseformer og -metoder.

Modulet er et valgfrit modul på Diplom i offentlig forvaltning og administration, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Hvis du har ambitioner om at supplere dit nuværende arbejde med økonomiske analyser, så er dette modul et godt skridt på vejen. Du har formentlig erfaring med offentlig administration, men vil gerne have mere viden om, hvordan økonomiske analyser er med til at fastlægge forvaltningens prioriteter og udvikling.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål

Formålet er at sætte den studerende i stand til at udarbejde økonomiske analyser og vurdere fx en kommunes økonomiske situation på basis af økonomisk empiri.

Indhold

På faget bliver der arbejdet med praksisnære problemstillinger fra de studerendes egne arbejdspladser - eller cases, som ligner. Der arbejdes bl.a. med brug af nøgletal, benchmarking, tidsrække-analyser, modelberegninger og fremskrivninger, cost benefit analyser, fordelinger, test af hypoteser, stikprøveteori, årsagssammenhænge og regressionsanalyser. De studerende lærer de mest anvendelige og mest benyttede værktøjer til at beskrive, analysere og tolke økonomiske data. Fx metoder til at sammenligne kvalitet og ressourceforbrug. De studerende lærer om begrænsninger og muligheder ved de forskellige metoder og bliver trænet i at forholde sig kritisk til både data og analyseresultater. 

Mål for læringsudbyttet 

Viden
Den studerende skal 

 • have et indgående kendskab til brug af nøgletal og benchmarking i økonomiske analyser 
 • kende de mest benyttede statistiske værktøjer til beskrivelse og tolkning af økonomiske data 
 • have kendskab begrænsninger og muligheder ved anvendelsen af de forskellige værktøjer 

Færdigheder 
Den studerende kan 

 • foretage sammenligninger på en metodisk korrekt måde 
 • beherske de mest anvendte statistiske værktøjer til udarbejdelse af økonomisk analyser 
 • reflektere over analysemetoders styrker og svagheder og forholde sig kritisk til datakvalitet og metodevalg 

Kompetencer 
Den studerende kan 

 • præsentere økonomisk talmateriale på en overskuelig måde 
 • på et teoretisk grundlag vælge relevante og korrekte analysemetoder og benytte dem i praksis 
 • udvikle analyseformer og -metoder 
 • søge ny viden på området
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.