Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Offentlig økonomi og samfundets økonomi

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

ECTS: 10

Fagområde: Økonomi

Tilmeld

Få overblik over samfundsøkonomien og den offentlige sektors økonomiske betydning

 • Forstå den offentlige sektors økonomiske rolle.
 • Lær relevante samfundsøkonomiske begreber og teorier.

Vil du blive bedre til at sætte dit eget - og din organisations - arbejde i en større økonomisk kontekst og se holistisk på samfundsøkonomien?

Med dette modul bliver du i stand til at analysere de økonomiske aspekter af den offentlige sektors opgaver og vurdere økonomisk politik og mulige alternativer.

På modulet vil du blive stillet over for nogle af de helt store samfundsøkonomiske spørgsmål: Hvor meget skal den offentlige sektor fylde? Hvorfor har vi overhovedet en offentlig sektor, og hvad skal den offentlige sektor levere og producere? Og du vil formentlig finde forskellige svar på samme spørgsmål. Med udgangspunkt i blandt andet skattepolitik og finanspolitik vil du undersøge den offentlige sektors økonomiske rolle og velfærdsstatens robusthed med udgangspunkt i udgifter og indtægter.

Du vil blandt andet analysere aktuel økonomisk politik og lære om økonomiske teorier, som er relevante for den økonomisk-politiske debat. Emner som marked og regulering, velfærdsstaten, den offentlige sektors saldo vil ikke føles som fremmedsprog, når du har afsluttet modulet, og du vil forhåbentlig se dit arbejde i et nyt perspektiv.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du analyserer og vurderer dansk økonomisk politik – navnlig skatte- og afgiftspolitikken og finanspolitikken.
 • Forstå kompleksiteten ved at føre økonomisk politik og for offentlig økonomisk regulering og prioritering herunder modsætningsforhold mellem eksempelvis økonomiske og politiske mål.
 • Lær om forskellige former for økonomisk regulering og samfundsøkonomisk styring.
 • Hvordan du anvender relevante samfundsøkonomiske begreber og teorier.
 • Lær at analysere de økonomiske og politiske vilkår og sammenhænge, og forstå behovet og mulighederne for optimering.

Modulet er et valgfrit modul på Diplom i offentlig forvaltning og administration, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Dette modul er for dig, der gerne vil udvikle et holistisk syn på samfundets økonomi og det offentliges rolle i dét regnestykke. Med din egen praktiske erfaring fra enten forvaltning eller administration vil du udvikle et makrosyn på det vigtige arbejde, som offentlige medarbejdere og administration laver.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål
Formålet med valgmodulet er ud fra en teoretisk synsvinkel at sætte de studerende i stand til at analysere de økonomiske aspekter af den offentlige sektors opgaver og de væsentligste samfundsøkonomiske problemstillinger, samt vurdere den førte økonomiske politik og mulige alternativer.

Indhold
Hvor meget skal den offentlige sektor fylde? Hvorfor har vi overhovedet en offentlig sektor - hvad er dens rolle i økonomien? Hvad skal den offentlige sektor levere og producere? Hvordan skal det organiseres og styres? Valgmodulets hovedtemaer er den offentlige sektors økonomiske rolle og velfærdsstatens robusthed, sammenhængen mellem udgiftsbeslutninger og offentlige indtægter, samt dansk økonomisk politik: navnlig skattepolitik og finanspolitik.

Modulet inddrager den aktuelle økonomiske politik og de økonomiske teorier, som er relevante for den økonomisk-politiske debat. Der fokuseres på bl.a. følgende emner: Marked og regulering, velfærdsstaten, den offentlige sektors saldo og finanspolitikken, kvalitet og effektivitet, privat kontra offentlig økonomi, strukturelle udfordringer for den økonomiske politik. 

Mål for læringsudbyttet

Viden
Den studerende

 • kender den offentlige sektors økonomiske rolle 
 • forstår sammenhængen mellem udgiftsbeslutninger og offentlige indtægter 
 • har kendskab til de forskellige former for økonomisk regulering og samfundsøkonomisk styring 
 • forstår baggrunden og betingelserne for at føre økonomisk politik og for offentlig økonomisk regulering og prioritering, herunder modsætningsforhold mellem forskellige hensyn og mellem økonomisk-politiske mål 

Færdigheder
Den studerende 

 • kan anvende relevante samfundsøkonomiske begreber og teorier 
 • analysere de økonomiske aspekter af den offentlige sektors opgaver og de væsentligste samfundsøkonomiske problemstillinger 
 • kan analysere økonomisk-politiske vilkår og sammenhænge, herunder behovet for og mulighederne for optimering 

Kompetencer
Den studerende 

 • kan analysere og vurdere dansk økonomisk politik, navnlig skatte- og afgiftspolitikken og finanspolitikken
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.