Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Social diplom

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær hvordan du skaber de bedste rammer for at implementere ny viden og udvikling i socialt arbejde

 • Bliv klædt på til rollen som konsulent eller forandringsagent med en række metoder og teorier
 • Få indsigt i de mange anvendelsesmuligheder for uddannelsen i et individuelt, organisatorisk og læringsperspektiv.

Du ved, at der er langt fra teori til praksis i socialt arbejde. Du vil gerne lære, hvordan du kan implementere ny viden og praksis på arbejdspladser og i organisationer – til alles bedste. Med viden fra dette modul kan du som nøgleperson både skabe udvikling i din egen organisation eller i rollen som konsulent.

For at kunne indgå i rollen som forandringsagent eller konsulent, så vil du først lære en række metoder til at skabe forandring og forankring, individuelt og i et organisatorisk perspektiv. Samtidig får du indsigt i rollen som konsulent, hvordan du bør agere til daglig, og hvordan du skaber det gode samspil i organisationen. De metoder får du på dette modul, og den viden vil gøre dig i stand til at skabe de bedste rammer for trivsel og udvikling.

Du vil både lære at designe og udvikle projekter og forankre dem igennem skriftlig og mundtlig formidling. I rollen som konsulent vil du både skulle dokumentere og kommunikere, og det vil du lære på dette modul. Det er vigtigt, at din nye viden bliver forankret i virkeligheden, og derfor vil undervisning tage udgangspunkt i din praksis og eksempler fra virkeligheden.   

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær hvordan du indtræder i konsulentrollen i den daglige funktion og indgår i tværfagligt og tværorganisatorisk samspil.
 • Få indsigt i udviklings- og kvalitetsfremmende metoder, som også kan bruges til dokumentation.
 • Lær at anvende organisatoriske strategier for at skabe og vedligeholde trivsel og udviklingsmuligheder.
 • Lær metoder til at skabe forandring og forankring, individuelt og i et organisatorisk perspektiv.

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Mener du, at der ligger et kæmpe uforløst potentiale i ny viden og udvikling, som ikke bliver omsat eller implementeret i det sociale arbejde? Vil du have en nøglerolle i forhold til at omsætte og implementere den viden og udvikling? Så er dette modulet for dig.

Du har allerede et par års erfaring med socialt arbejde, men vil gerne have værktøjerne og metoderne til at indgå som konsulent, leder eller nøgleperson i udviklingsprocesserne.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål
At den studerende opnår faglige og professionelle kompetencer i konsulentrollens mangfoldighed samt bliver i stand til at skabe muligheder for faglig udvikling og dialog i og uden for egen organisation. Målet er også at får en sikker fornemmelse af virkemidler og de redskaber en nøgleperson, leder og konsulent kan betjene sig af i sit daglige arbejde samt bliver en væsentlig aktør i implementering og forankring af forsknings- og praksisbaseret viden på arbejdspladsen.

Mål for læringsudbytte
Kompetencer

 • Indgå som konsulent i et tværfagligt og tværorganisatorisk samspil.
 • Designe og iværksætte nye projekter og skabe en tværfaglig accept og forankring heraf.
 • Opnå redskaber og skabe grundlag for forankring af nye projekter i egen organisation.

Viden

 • Indsigt i udviklings- og kvalitetsfremmende metoder og metoder til dokumentation.
 • Indsigt i og refleksion over egne handlekompetencer med udgangspunkt i kommunikations- og læringsteori og faglig specialisering.

Færdigheder

 • Beskrive, analysere og vurdere egne handlekompetencer i forhold til at kunne redegøre for hvordan der kan foretages interventioner på det tværfaglige sociale område.
 • Skabe forandring hos sig selv og andre – og kunne give et signalement af konsulentrollen.
 • Strukturere egen læring og udvikle evner til at reflektere over egen professionelle tilgang til intervention.
 • Udvikle sin kompetenceprofil i et individuelt, organisatorisk læringsperspektiv.
 • Formidle viden struktureret og forståeligt i både skriftlig og mundtlig form.