Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Organisation og processer

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Tilmeld

Forstå organisatoriske processer og bliv en bedre leder

 • Lær at iværksætte handleplaner og forankre processer og forandringer i organisationen.
 • Få indblik i teori om organisering, kultur, processer og ledelse, og anvend din viden i praksis.

For at kunne fungere som leder har du brug for at kunne gennemskue og forstå, hvordan processer og kultur spiller ind i en organisation. Der er behov for, at du kan vurdere konsekvenserne i organisationen af dine beslutninger, og at du kan formidle dem til blandt andre medarbejdere og andre ledere. Med en viden om aktuelle teorier om organisation, kultur, processer og ledelse bliver du klædt på til at reflektere over ledelsesspørgsmål i din hverdag og til at omsætte din viden til virkelighed. 

Mange organisationer er præget af en kultur med mange forandringer. Med modulet Organisation og processer - Ledelse og organisation 1 bliver du klædt på til at anvende teori i praksis. Det vil styrke dig i dit ledelsesarbejde og i at argumentere og få medarbejdere og kolleger med, når organisationen skal implementere forandringer. 

Det lærer du på modulet:

 • At anvende teorier om organisering, kultur, processer og ledelse i praksis.
 • At reflektere over dine handlemuligheder ved forskellige organisatoriske problemstillinger.
 • At vurdere ledelsesbeslutninger og organisatoriske konsekvenser. 
 • At formidle forandringer og konsekvenser over for medarbejdere og andre aktører. 
 • At sætte handleplaner i gang og sikre forankring af organisatoriske processer og forandringer.

Modulet er en del af Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt. Bemærk, at Diplomuddannelsen i ledelse har fået ny studieordning pr. 1.8.2018. Dette modul hører til den gamle studieordning.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der er, snart skal være eller ønsker at blive leder - uanset om det er i en stor virksomhed, om du er afdelingsleder eller projektleder, og hvor mange medarbejdere, du har ansvar for.

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at 

 • agere ledelsesmæssigt med forståelse af organisatoriske processer gennem iagttagelser, analyser, refleksioner og handlinger.

Mål for læringsudbytte 

Viden og forståelse 

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af 

 • teorier om organisering, kultur, processer og ledelse i et foranderligt samfund. 
 • organisatoriske problemstillinger og handlemuligheder og kan reflektere over disse. 

Færdigheder 

Det er målet, at den studerende har færdigheder til at 

 • identificere og analysere rammer og muligheder i ledelsesrummet ved at anvende relevant teori i praksis. 
 • vurdere ledelsesbeslutninger samt mulige organisatoriske konsekvenser og formidle disse over for organisationens forskellige aktører. 

Kompetence 

Det er målet, at den studerende kan 

 • perspektivere problemstillinger i organisationen, iværksætte handleplaner og lede deltagelse i forankring af organisatoriske processer og forandringer.

Vær opmærksom på

Forskellen på 5 ECTS- og 10 ECTS-modulerne

Diplomuddannelsen i ledelse har fået ny studieordning pr. 1.8.2018. De tidligere seks obligatoriske moduler à hver 5 ECTS-point, som også tidligere hørte sammen parvis, er i den nye studieordning slået sammen til tre obligatoriske moduler à hver 10 ECTS-point. Du skal som udgangspunkt fremover tilmelde dig de obligatoriske 10 ECTS-moduler - med mindre du tidligere har gennemført et obligatorisk 5 ECTS-modul og kun mangler 5 ECTS-point. I dette tilfælde skal du tilmelde dig det 5 ECTS-modul, du mangler.

Modulerne hænger således sammen:

Anbefalet rækkefølge

Vi anbefaler, at du tager modulerne i en bestemt rækkefølge.

Anbefalet rækkefølge af 10 ECTS-modulerne:

 1. Det personlige lederskab og forandring
 2. Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
 3. Organisation, udvikling og samskabelse

Anbefalet rækkefølge af 5 ECTS-modulerne:

 1. Lederkommunikation
 2. Professionelt lederskab
 3. Den professionelle relation
 4. Læring og kompetenceudvikling
 5. Organisation og processer
 6. Styring og strategi