Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Pædagogisk videnskabsteori

UC SYD Videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i Erhvervspædagogik

ECTS: 5

Tilmeld

 

Få indblik i baggrunden for den erhvervspædagogiske praksis og lær hvordan du kan udvikle den

 • Forstå videnskabsteoretiske og metodiske tilgange og deres muligheder og begrænsninger i relation til din professionelle erhvervspædagogiske undervisning

Hvorfor underviser du, som du gør? Og hvordan kan du anskue erhvervspædagogisk undervisning? Få svar på de mest grundlæggende spørgsmål vedrørende din erhvervspædagogiske undervisning og bliv en bedre underviser i processen.

På modulet får du en dybere forståelse for din egen undervisning med udgangspunkt i videnskabsteoretiske og metodiske tilgange og deres muligheder og begrænsninger i forhold til din konkrete undervisning og erhvervspædagogik som felt.

Du lærer at se sammenhænge mellem viden og handling, og du kommer til at få et tydeligere blik for de underliggende værdimæssige, etiske og politiske perspektiver, som styrer dig og din uddannelsesinstitutions daglige praksis.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær at gennemføre og udvikle professionel erhvervspædagogisk praksis gennem anvendelse af videnskabsteoretiske og metodiske forståelser og positioner.
 • Lær at identificere og analysere sammenhænge mellem viden og handling i forhold til pædagogisk praksis.
 • Forstå det videnskabsteoretiske grundlag for professionel erhvervspædagogisk virksomhed og erhvervspædagogiske målsætninger, herunder værdimæssige, etiske og politiske perspektiver.

Modulet er et obligatorisk modul på Diplom i erhvervspædagogik, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er målrettet dig, der arbejder eller ønsker at arbejde med bl.a. erhvervspædagogik , og som gerne vil have flere værktøjer og metoder til at tilrettelægge og udføre din undervisning. 

Adgangskrav

Du har flere muligheder for at opfylde adgangskravene til moduler på Diplom i erhvervspædagogik:

 • Du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, som mindst er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse
 • Du vurderes via en individuel kompetencevurdering til at have uddannelsesmæssige forudsætninger eller realkompetencer, der svarer til adgangsbetingelserne.
 • Særligt: Hvis du opfylder de faglige betingelser for ansættelse som lærer ved erhvervsuddannelserne eller arbejdsmarkedsuddannelserne, kan du optages på de to første obligatoriske moduler (Modul 1: Undervisning og læring, Modul 2: Undervisningsplanlægning og didaktik). Når du har bestået disse to moduler, vil du via en individuel kompetencevurdering kunne få adgang til de øvrige moduler på uddannelsen.
   
Det står der i studieordningen

Kompetencemål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

 • kunne gennemføre og udvikle professionel erhvervspædagogisk praksis gennem anvendelse af videnskabsteoretiske og metodiske forståelser og positioner.


For at opnå disse kompetencer skal den studerende
Viden

 • kunne forstå videnskabsteoretiske og metodiske tilgange og deres muligheder og begrænsninger i relation til professionel erhvervspædagogisk virksomhed.


Færdigheder

 • kunne identificere og analysere sammenhænge mellem viden og handling.
 • kunne foretage en vurdering af videngrundlaget for professionel erhvervspædagogisk virksomhed og erhvervspædagogiske målsætninger, herunder værdimæssige, etiske og politiske perspektiver.