Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Perspektiver og tilgange i arbejdet med unge i sårbare positioner

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Social diplom, Unge i sårbare positioner

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Forstå hvordan sårbare unge har udviklet sig som målgruppe, og få overblik over områdets faglige betingelser i dag

 • Få en bedre forståelse for det fagfelt, som du indgår i på ungeområdet.
 • Få indsigt i de mange indsatser og tilgange på ungeområdet.

Unge i sårbare positioner er ikke bare én bestemt gruppe. Flere unge bliver hjemløse og samfund og sociale medier giver øget pres på nogle unge, og selv om begge grupper er sårbare, så er din tilgang og metoderne vidt forskellige. Med dette modul kan du sikre en helhedsorienteret tilgang i dit arbejde med unge, der har behov for særlig støtte.

På modulet får du indsigt i de historiske, politiske og kulturelle rammers betydning for ungeområdet, og du vil lære, hvordan nye grupper af unge i sårbare og udsatte positioner er opstået. Denne teoretiske og historiske viden skal du koble med praktiske og teoretiske cases, så du lærer at analysere, bestemme og iværksætte den rigtige indsats i forhold til den unges udfordringer og kommunens overordnede politik og prioritering af ressourcer. Det kan være en svær balancegang, men dette modul vil være en faglig håndsrækning i din dagligdag.

Samtidig med at styrke din egen faglighed i sagsbehandling og praktiske indsatser, så vil du også blive bedre til at formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger. Selvfølgelig på en måde så både fagfæller, samarbejdspartnere og de unge selv kan forstå det. På den måde kan din styrkede faglighed være med til at udvikle din egen og dine kollegers praksis.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om historiske, kulturelle og politiske betingelser på ungeområdet. 
 • Forstå betydningen af normalitet, marginaliserings-, inklusions- og eksklusionsprocesser i relation til ungeområdet med særligt fokus på vilkår i ungdomslivet så som identitet, arbejde, uddannelse, netværk, forældre etc.
 • Forstå og anvend forskellige indsatser og tilgange på ungeområdet.
 • Lær om magt og de etiske perspektiver i relation til arbejdet på ungeområdet og unge i sårbare og udsatte positioner.

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig der arbejder med børn og unge med behov for særlig støtte. Det kan både være i rollen som sagsbehandler, leverandører eller medarbejder i et alment tilbud.

Du har allerede et par års erfaring med socialt arbejde, men vil gerne specialisere dig i arbejdet med unge i sårbare positioner, og samtidig styrke din egen og din afdelings faglighed på området.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål
At styrke den studerendes viden, færdigheder og kompetencer til at forebygge og håndtere relevante problemstillinger relateret til ungeområdet fx i forhold til: sociale beskæftigelses og uddannelsesmæssige aspekter. Herunder at den studerende tilegner sig viden om, forståelse for og forholder sig kritisk til forskellige perspektiver og tilgange, faglitteratur og forsknings- og erfaringsbaseret viden i relation til ungeområdet og unge i sårbare og udsatte positioner. 

Viden 
Den studerende

 • Skal have indsigt i de historiske, politiske og kulturelle rammers betydning for ungeområdet og opståen af nye grupper af unge i sårbare og udsatte positioner. 
 • Skal have viden om væsentlige socialfaglige problemstillinger, perspektiver og tilgange i relation til unge i sårbare og udsatte positioner.
 • Skal kunne forstå marginaliserings-, inklusions- og eksklusionsprocesser og magtperspektiver samt reflektere over praksis i relation til unge i sårbare og udsatte positioner.

Færdigheder 
Den studerende 

 • Skal kunne anvende og diskutere faglige begreber, metoder og teorier til analyse af praktiske problemstillinger inden for socialfagligt arbejde i relation til unge i sårbare og udsatte positioner.
 • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og tilgange i relation til  unge i sårbare og udsatte positioner samt begrunde og vælge relevante handleperspektiver.
 • Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere i arbejdet med unge i udsatte positioner.

Kompetencer 
Den studerende

 • Skal kunne håndtere socialfaglige problemstillinger og udviklingsmuligheder i relation til praksis knyttet til arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner.
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med og omkring unge i sårbare og udsatte positioner og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik.
 • Skal kunne udvikle egen praksis i arbejdet med teoretiske perspektiver omkring unge i sårbare og udsatte positioner.