Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Professionelt lederskab

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Tilmeld

Lær at reflektere over og udvikle dit professionelle lederskab i forhold til din virksomheds behov  

 • Lær teori og metoder til at udvikle din professionelle ledelsespraksis, så den passer til organisationens behov og opgaver.  

Med modulet Professionelt lederskab er målet at klæde dig på til at vurdere og anvende teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af dit professionelle lederskab. Refleksion er et nøgleord, og du vil få viden om sammenhængen mellem værdier, ledelsesetik og professionelt lederskab i forhold til din egen ledelsespraksis.   

Når modulet slutter, vil du være i stand til at udvikle dit professionelle lederskab i forhold til din virksomheds behov. 

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Teori om det professionelle lederskab. 
 • Metoder til udvikling af det professionelle lederskab. 
 • Sammenhæng mellem værdier, ledelsesetik og professionelt lederskab. 
 • Refleksion over eget professionelle lederskab. 

Modulet er et af de obligatoriske moduler på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt. Bemærk, at Diplomuddannelsen i ledelse har fået ny studieordning pr. 1.8.2018. Dette modul hører til den gamle studieordning.

Hør mere om diplomuddannelsen i videoen herunder.

Hvem henvender modulet sig til?  

Modulet er for dig, der til daglig arbejder som leder, og som gerne vil styrke sammenhængen mellem værdier, ledelsesetik og dit eget professionelle lederskab. Modulets faglige udbytte kommer dig til gode, lige meget om du arbejder i en privat eller offentlig organisation. Du skal bare være dedikeret og villig til at løfte din faglighed til næste niveau. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 

 • Udvikle det professionelle lederskabs forskellige ledelseskompetencer og -identiteter i relation til organisationens opgaveløsning. 

Mål for læringsudbytte 

Viden og forståelse 

Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af: 

 • Teorier om, elementer i og udviklingen af det professionelle lederskab. 
 • Sammenhængen mellem værdier, ledelsesetik og professionelt lederskab i forhold til egen ledelsespraksis på reflekterende vis. 

Færdigheder 

Det er målet, at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at: 

 • Anvende og vurdere teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af professionelt lederskab. 

Kompetence 

Det er målet, at den studerende kan: 

 • Udvikle professionelt lederskab i forhold til virksomhedens og organisationens behov.  

Vær opmærksom på

Forskellen på 5 ECTS- og 10 ECTS-modulerne

Diplomuddannelsen i ledelse har fået ny studieordning pr. 1.8.2018. De tidligere seks obligatoriske moduler à hver 5 ECTS-point, som også tidligere hørte sammen parvis, er i den nye studieordning slået sammen til tre obligatoriske moduler à hver 10 ECTS-point. Du skal som udgangspunkt fremover tilmelde dig de obligatoriske 10 ECTS-moduler - med mindre du tidligere har gennemført et obligatorisk 5 ECTS-modul og kun mangler 5 ECTS-point. I dette tilfælde skal du tilmelde dig det 5 ECTS-modul, du mangler.

Modulerne hænger således sammen:

Anbefalet rækkefølge

Vi anbefaler, at du tager modulerne i en bestemt rækkefølge.

Anbefalet rækkefølge af 10 ECTS-modulerne:

 1. Det personlige lederskab og forandring
 2. Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
 3. Organisation, udvikling og samskabelse

Anbefalet rækkefølge af 5 ECTS-modulerne:

 1. Lederkommunikation
 2. Professionelt lederskab
 3. Den professionelle relation
 4. Læring og kompetenceudvikling
 5. Organisation og processer
 6. Styring og strategi