Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Projektledelse i offentlige og politisk styrede organisationer

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i projektledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler på Diplom i projektledelse

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær de forskellige faldgruber som projektleder i politiske styrede organisationer, og bliv styrket i din faglighed

 • Lær hvordan du bedst muligt kan lede projekter og processer i det offentlige
 • Forstå hvordan forskellige organisationer fungerer, og inddrag det i dit arbejde

Rollen som projektleder er ikke universel. Det ved du, hvis du har prøvet at lede projekter eller processer i offentlige eller politisk styrede organisationer. Med dette modul bliver du klædt fagligt på til at agere som projektleder i politisk styrede organisationer med et holistisk syn på din rolle og projektets plads i organisationen.

Observér, reflektér og agér; politiske styrede organisationer kan nogle gange kræve, at du farer med lempe. Også selv om du er der for at hjælpe med en specifik udfordring. På dette modul vil du stifte bekendtskab med projektledelse i det offentlige, og du vil arbejde med metoder og teori, som giver dig bedre indblik i den offentlige sektors projektledelsesvilkår. 

Som projektleder i det offentlige vil du uvægerligt støde på situationer, hvor det ikke nødvendigvis er rationel målstyring, men politisk styring du skal tage hensyn til. Det kræver holistisk forståelse fra din side, og den vil du udvikle på dette modul.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du leder projekter i det offentlige med en forståelse for din egen rolle som ekstern eller intern konsulent.
 • Lær om budgetlægning og forstå, hvorfor de økonomiske rammer bliver, som de gør.
 • Forstå hvordan forskellige organisationer fungerer, dens medarbejdere, deres roller og prestige samt kommunikation imellem medarbejderne.
 • Lær om projektledelse og –styring samt de vilkår, hvorunder det udøves.
 • Hvilke principper der er for organisering i det offentlige samt de værktøjer, der kan anvendes.
 • Lær om mål og målinger samt deres anvendelse i dit arbejde.
 • Forstå forskellen mellem udlicitering og privatisering, og anvend det i dit arbejde.

Modulet er et valgfrit modul på Diplom i projektledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du har allerede erfaring som projektleder eller med projektstyring, men vil gerne styrke din tilgang til projektledelse i det offentlige. Med dette modul får du de faglige forudsætninger og forståelsen til at lede under de vilkår, som de udøves i det offentlige.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:
Formålet er at kvalificere de studerende til strategisk helhedsorienteret at iagttage, reflektere og analysere teorier, metoder og praksis om den offentlige sektors projektledelsesvilkår. Sigtet hermed er, at de studerende tilegner sig kompetencer og viden til at træffe beslutninger i forhold til projektledelse og -styring såvel i egen organisation som i forhold til organisationens omverden.

Læringsmål:
Viden og forståelse:

 • Skal opnå forståelse for sammenhængen mellem projekt og organisationens ledelsespraksis
 • Skal opnå viden om og forståelse for krydsfeltet mellem en ledelse med politiske og ikke nødvendigvis rationelle mål - og en rationel styret projektledelse
 • Skal opnå indsigt i, hvordan projektlederens viden om menneskers adfærd kan anvendes ledelsesmæssigt, bl.a. i forbindelse med organisering og motivation af medarbejdere og projektdeltagere

Færdigheder:

 • Skal kunne anvende fagområdets værktøjer til at beskrive, analysere, vurdere og fortolke en konkret problemstilling
 • Skal kunne argumentere med korrekt anvendte strukturelle, processuelle og kulturelle begreber for organisering af projekter i offentlige og politisk styrede organisationer med et videnskabsteoretisk afsæt
 • Skal kunne udarbejde en professionel rapport ud fra analyse af en projektledelsesmæssig problemstilling samt mundtligt formidle de dragne konklusioner, valgte forudsætninger og perspektiver
 • Skal kunne diskutere og perspektivere rapporten og dens konklusioner selvstændigt i forhold konteksten i offentlig og politiske styrede organisationer

Kompetencer:

 • Skal kunne vurdere om forskellige ledelsesteorier og -metoder er konsistente eller ikkekonsistente såvel indbyrdes som i forhold til egen og andres anvendelse af teorierne og metoderne
 • Skal kunne formulere og implementere projektledelsesmetoder og -redskaber som muliggør, at politiske, forvaltningsmæssige og økonomiske mål i en offentlig og politisk styret organisation kan realiseres
 • Skal selvstændigt kunne indgå i faglige og tværfaglige samarbejder med en bevidst ledelsesmæssig og kommunikativ tilgang

Indhold:

 • Budgetlægning – hvorfor bliver de økonomiske rammer som de gør?
 • Projektledelse og –styring samt de vilkår hvorunder det udøves
 • Organisationen, dens medarbejdere, deres roller og prestige
 • Medarbejdere og kommunikation
 • Forskellige principper for organisering i det offentlige samt de værktøjer der kan anvendes
 • Mål og Målinger
 • Udlicitering – privatisering
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller gruppeeksamen.