Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Samfundsvidenskabelig metode

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i skat

ECTS: 5

Tilmeld

Lær at arbejde samfundsvidenskabeligt med skattefaglige problemstillinger

 • Lær at arbejde problemorienteret med projekter
 • Inddrag kvalitative og kvantitative data og analyser i dit arbejde

På modulet lærer du at afgrænse en komplekse problemstilling og tilrettelægge en undersøgelse af den. På modulet vil du både få styrket dine analytiske kompetencer og din evne til at se, hvordan perspektivet påvirker din måde at behandle problemstillingen og løsningen af problemstillingen.

Du lærer, hvordan måden du går til en problemstilling får betydning for resultatet af din undersøgelse. Og du lærer om de metoder, som bliver brugt til at undersøge problemstillinger indenfor det skattefaglige område.

Du vil lære både teorier og metoder, som du kan anvende i analyser og til at reflektere over din praksis.

Modulet medvirker til at styrke din (kritiske) sans for undersøgelser og undersøgelsesresultater, og du får værktøjer til at efterprøve, hvor sikre en undersøgelses konklusioner viser sig at være.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Samfundsvidenskabelige metoder og forskellige teoretiske tilgange til problemstillinger inden for det skattefaglige område. 
 • Problemorienteret projektarbejde og afgrænsning af problemfeltet, problemformulering og udformning af undersøgelsesdesign. 
 • Kvantitative og kvalitative data samt metoder til at analysere, tolke og vurdere data. 
 • Du vil udarbejde en undersøgelse og arbejde med dokumentation og formidling af undersøgelsesresultater.

Modulet er et obligatorisk modul på Diplomuddannelsen i skat, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du arbejder med skattefaglige problemstillinger, men vil gerne udvide dit perspektiv på anvendelsen af teori, data og metoder til at analysere udfordringer og opgaver. Det vil du på dette modul, hvor du samtidig får mulighed for at udforske horisonten for samfundsvidenskab.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
Modulets formål er, at sætte den studerende i stand til at kunne formulere og analysere problemstil-linger af relevans for det skattefaglige område, og vurdere analysers metodemæssige kvalitet. 

Indhold 

 • Den studerende introduceres til samfundsvidenskabelige metoder og forskellige teoretiske tilgange til problemstillinger inden for det skattefaglige område. 
 • Den studerende får indsigt i problemorienteret projektarbejde og trænes i afgrænsning af problemfeltet, problemformulering, og i udformning af undersøgelsesdesign. 
 • Der arbejdes med kvantitative og kvalitative data og med metoder til at analysere, tolke og vurdere data. 
 • De studerende udarbejde en mindre undersøgelse og der arbejdes endvidere med dokumentation og formidling af undersøgelsesresultater. 

Læringsmål: 
Viden og forståelse 
Den studerende 

 • har viden om samfundsvidenskabelige metoder og vidensproduktion, samt problemorienteret projektarbejde 
 • kan forstå og reflektere over metodiske valg og deres konsekvenser for analysen 

Færdigheder 
Den studerende 

 • kan afgrænse en relevant problemstilling og udforme en analyserbar problemformulering 
 • kan vurdere og begrunde metodemæssige valg i forhold til indsamling, analyse og vurdering af kvantitative og kvalitative data 
 • kan dokumentere og videreformidle undersøgelsesresultater til kolleger og samarbejdspart-nere 

Kompetencer 
Den studerende 

 • kan tilrettelægge og gennemføre problemorienteret projektarbejde om skattefaglige emner af relevans for professionen 
 • kan indgå i samarbejde om professionsrelevante undersøgelser og bidrage til kritisk reflek-sion over valg af metoder og undersøgelsesdesign 
 • kan kritisk vurdere sit læringsbehov i forbindelse med analyse- og projektarbejde 

Eksamensform 
Synopsis, med individuelt mundtligt forsvar 30 min. inkl. vortering, meddelelse af karakterer mv. 
Synopsis kan afleveres individuelt eller i grupper.