Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Strategisk ledelse

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Diplom i Ledelse

Tilmeld

Udvikl din ledelsesopgave strategisk og begrund de strategiske handlemuligheder i din ledelsespraksis.

 • Lær at omsætte viden om ledelse og din organisation til praktisk udvikling eller strategisk forandring i organisationen. 

Står du til daglig med ledelsesansvar, og kan du miste overblikket over opgaver, relationer, kompetencer og ressourcer? Med modulet Strategisk ledelse kan du genvinde overblikket med en række teorier og metoder til analyse og efterfølgende strategisk handling i din organisation. 
Strategisk ledelse handler overordnet om at kunne se sammenhængen mellem organisationens kapabilitet og derefter træffe de rette strategiske eller ledelsesmæssige beslutninger. På dette modul får du viden til at skabe den ønskede forandring eller udvikling i organisationen.

Det får du viden om på dette modul:

 • Teorier, begreber og modeller om strategisk ledelse ud fra et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv. 
 • Hvordan du begrunder og udvælger teorier og modeller om strategisk ledelse med henblik på analyse af organisatorisk kapabilitet. 
 • Hvordan du indsamler og analyserer empiri samt vurderer ledelsesmæssig praksis ud fra et strategisk perspektiv. 
 • Hvordan du omsætter viden og færdigheder til strategisk ledelse og handling i praksis. 
 • Identificere behov for kompetenceudvikling i forhold til strategisk forandring og udvikling. 

Modulet er et valgmodul på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til?  

Modulet er for dig, der til daglig arbejder som leder, og som gerne vil have metoder til at omsætte nye idéer og viden til handling i organisationen. Modulets faglige udbytte kommer dig til gode, lige meget om du arbejder i en privat eller offentlig organisation. Du skal bare være dedikeret og villig til at løfte din faglighed til næste niveau. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 
Indarbejde strategisk ledelse og forankre styringsmæssige tiltag i ledelse af organisationen. 
Sætte mål for læringsudbytte 


Viden og forståelse 
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: 

 • Teorier og modeller om styring i organisationer, elementer af teorier og modeller om strategisk ledelse samt kan reflektere over organisationens styringsmæssige praksis. 
 • Krav til ledelsespraksis i forhold til givne styringsmæssige eller strategiske tiltag. 

 

Færdigheder 
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: 

 • Analysere vilkår og identificere muligheder for strategiske og styringsmæssige paradigmer og tiltag i praksis. 
 • Begrunde, udvælge og anvende relevante teorier og metoder vedrørende organisatorisk styring og formidle relaterede problemstillinger og løsninger til medarbejdere og andre relevante interessenter. 

 

Kompetence 
Det er målet, at den studerende kan: 

 • Planlægge styringsmæssige og/eller strategiske tiltag i organisationen under hensyntagen til organisationens forskellige aktører.