Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Systematisk sagsbehandling på børne- og ungeområdet

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Social diplom

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær hvordan du udfører sagsbehandling på børne- og ungeområdet som både er systematisk og af høj kvalitet

 • Skab systematik og sammenhæng i din sagsbehandling med viden om børnesagens proces.
 • Lær at inddrage børn, unge og netværk samt hvordan du indgår i det tværprofessionelle samarbejde.

Som sagsbehandler på børne- og ungeområdet er du med til at sikre, at udsatte børn og unge får den nødvendige hjælp og støtte. Med den kan de nemlig opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Med dette modul kan du skabe den systematik og kvalitet, som er nødvendig for den gode sagsbehandling på området.

På modulet får du udviklingsbaseret viden om socialfaglig og juridisk kvalitet i sagsbehandlingen i børne- og ungesager, men du skal også kunne bruge den i praksis. Det kommer du blandt andet til ved at vurdere praksisnære problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller. Men dit arbejde er selvfølgelig ikke slut, når du har valgt en løsningsmodel. Derfor vil du også blive klædt fagligt på til det samarbejde, som forgår tværfagligt og imellem familien og netværket i børnesagen.

Den høje kvalitet og ensartede systematik er et vigtigt fokusområde for børne- og ungeområdet. Du vil lære at sikre den med teori og metoder, for eksempel børnesamtalen, hvor du sikrer barnets- eller den unges ret til at blive hørt. Endelig vil du også lære at håndtere de systemer, som er unikke for den sagsbehandling som sker på børne- og ungeområdet.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær hvordan du sikrer systematik og kvalitet i sagsbehandling på børne- og ungeområdet
 • Forstå børnesagens proces: den indledende vurdering, forebyggende indsatser, børnefaglig undersøgelse, handleplan og indsatser samt opfølgning
 • Bliv klædt på til at inddrage børn, unge, familie og netværk 
 • Forstå betydningen af og lær at indgå i tværprofessionelt samarbejde
 • Lær at håndtere digitale systemer til understøttelse af sagsbehandlingen.

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Arbejder du med børne- og ungeområdet, eller drømmer du om at gøre det? Hvis du vil klædes på til at sikre den bedst mulige kvalitet og systematik i din sagsbehandling, så er dette modul for dig.

Du har allerede et par års erfaring med socialt arbejde, men vil gerne have værktøjerne og metoderne til at sikre professionel sagsbehandling i børne- og ungesager.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål
Den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at udføre systematisk sagsbehandling på børne- og ungeområdet af høj kvalitet.

Viden
Den studerende

 • Skal have udviklingsbaseret viden om socialfaglig og juridisk kvalitet i systematisk sagsbehandling i børnesagens proces, herunder viden om inddragelse, tværprofessionelt samarbejde og digitalisering i sagsbehandlingen 
 • Skal kunne forstå praksis og anvendt teori og metode i systematisk sagsbehandling i børnesagens proces, samt kunne reflektere over praksis og anvendelse af teori og metoder, herunder etiske dilemmaer, i forhold til at kunne opnå kvalitet i sagsbehandlingen

Færdigheder
Den studerende

 • Skal kunne anvende socialfaglige metoder, redskaber og digitale systemer til systematisk sagsbehandling i børnesagens proces, herunder metoder og redskaber til inddragelse og tværprofessionelt samarbejde
 • Skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger i børnesagen samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller igennem børnesagens proces
 • Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger i børnesagen til børn, unge, familier og samarbejdsparterne

Kompetencer
Den studerende

 • Skal kunne håndtere komplekse problemstillinger og udviklingsorienterede situationer i børnesagens proces herunder i det inddragende og tværprofessionelle arbejde
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværprofessionelt samarbejde igennem børnesagens proces og påtage sig ansvar som myndighedsrådgiver inden for rammerne af dennes professionelle etik 
 • Skal kunne udvikle egen praksis med høj faglig kvalitet i sagsbehandlingen af børnesager.