Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Censorservice

Alle de oplysninger du skal bruge som censor 

Skal du være censor ved UC SYD?

Så finder du her alle de oplysninger, du har brug for. Vi har samlet generelle informationer, der gør sig gældende uanset hvilken uddannelse, du skal være censor ved, og så finder du også uddannelsesspecifikke dokumenter såsom studieordninger, semesterbeskrivelser, censorhonoreringer mm.

OBS: Skal du være censor til en online eksamen?

Situationen med coronavirus (COVID-19) kan betyde, at eksamener skal afvikles online. I dette tilfælde finder du hjælp at hente her:

Vejledning til deltagelse i online eksamen.

Vejledning til mundtlig online eksamen.

Brug af WISEflow

Som udgangspunkt foregår alle prøver ved UC SYD i WISEflow. Du skal bruge NemID for at få adgang til systemet.

Indtastning af karakterer i WISEflow skal ske umiddelbart efter prøvens afslutning, og senest inden du forlader UC SYD.

UC SYD anbefaler, at du som censor benytter bedømmelsesværktøjet Annotate i WISEflow til opbevaring af dine eksamensnoter. Herved sikres, at noterne opbevares i et sikret system, og at de kan gøres tilgængelige ved anmodning om aktindsigt.

Du finder de relevante vejledninger til brug af WISEflow som bedømmer her: 

Mundtlige prøver

Når du skal være censor ved mundtlige prøver, skal du huske at medbringe:

  • Computer eller tablet
  • NemID-nøglekort, så du kan logge ind i WISEflow

Trådløst netværk

For at komme på UC SYD's netværk, skal du tilslutte dig netværket GUEST. Når du er tilsluttet netværket, vil du blive præsenteret for reglerne for gæstenetværket første gang, du åbner en browser. Når reglerne er læst, kan du trykke Accepter, hvorefter du er på nettet.

Se vejledningen. 

Overnatning og hotel

Du har mulighed for at få betalt overnatning mellem to eksamensdage på UC SYD.

For at få overnatning til første eksamensdag skal følgende være opfyldt:

  • Ved eksamensstart kl. 09.00 kræves der dokumentation for, at køretiden/rejsetiden er mere end 3 timer
  • Ved eksamensstart kl. 08.00 kræves der dokumentation for, at køretiden/rejsetiden er mere end 2 timer.

Dokumentation fra Krak eller Google skal vedlægges.

Ønsker du overnatning, så kontakt den studieadministrative medarbejder på den pågældende uddannelse.

Find os

Her finder du vores adresser og kort over campusser. 

Uddannelsesspecifikke dokumenter og oplysninger

Administrationsbachelor

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til administrationsbachelor brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Aflønning af censorer

Aflønning af censorer - gældende for studieordning 1. september 2019

Bioanalytikeruddannelsen

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til bioanalytiker brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Har du spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte studieadministrationen på sundsamf@ucsyd.dk

Studieordning 2016

3. semesterbeskrivelse

4. semesterbeskrivelse

Prøvebeskrivelse modul 10

Modulbeskrivelse modul 14
Prøvebeskrivelse modul 14

7. semesterbeskrivelse (bachelorprojekt)

Censorhonorering

Ergoterapeutuddannelsen

Har du spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte studiekontoret for ergoterapeutuddannelsen på tlf.: 7266 2000.

Studieordning 2016

Semesterbeskrivelser:

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

7. semester

Øvrige dokumenter

Honorering for semesterprøver

Engelsk og digital markedskommunikation

Har du som censor ved UC SYDs uddannelse i engelsk og digital markedskommunikation brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Hvis du har spørgsmål, eller materiale som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte studieadministrationen på e-mail: laerkomm@ucsyd.dk eller tlf. 7266 5016

Øverige dokumenter:

Aflønning af censorer

​​​​​​​Ernæring og sundhed

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse i ernæring og sundhed brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Hvis du har spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte vores Studieservice via e-mail: laerkomm@ucsyd.dk

2. semester:
Semesterplan
Prøvekriterier 
Honorering

5. semester:
Semesterplan SF
Semesterplan FL
Semesterplan KD
Prøvekriterier SF/FL/KD 
Honorering 

7. semester:
Semesterbeskrivelse (7. semester)
Honorering (7. semester)

​​​​​​​Fysioterapeutuddannelsen - Esbjerg

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til fysioterapeut i Esbjerg brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Arbejdsopgaver og honorering for censorer

​​​​​​​Fysioterapeutuddannelsen - Haderslev

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til fysioterapeut brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Har du spørgsmål eller materiale som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte studiekontoret for fysioterapeutuddannelsen på tlf.: 7266 2000.

Arbejdsopgaver og honorering for censorer

​​​​​​​Grafisk kommunikation

Har du som censor ved UC SYDs uddannelse i grafisk kommunikation brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Hvis du har spørgsmål, eller materiale som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte studieadministrationen på laerkomm@ucsyd.dk eller 7266 5016.

Øvrige dokumenter

Aflønning af censorer på grafisk kommunikation

​​​​​​​Jordemoderuddannelsen

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til jordemoder brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Har du spørgsmål eller materiale som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte studieadministrativ medarbejder Birgit Thorhauge på tlf. 7266 3363 eller 7266 2000.

Studieordning

Studieordning 2016

Semesterbeskrivelser

3. semester

6. semester

7. semester

Øvrige dokumenter

Redaktionelle krav til projektopgaver

Retningslinjer for 7. semester

Honorering

​​​​​​​Laborantuddannelsen

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til laborant brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Har du spørgsmål eller materiale som du ikke kan finde, er du altid velkommen til studieadministrationen på sundsamf@ucsyd.dk

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser  

Den fælles studieordning for laborantuddannelsen

Institutionens studieordning

Studieordning 2018

Censorhonorering

Læreruddannelsen - Esbjerg

Hvis du har spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte vores Studieservice via e-mail: laerkomm@ucsyd.dk

Bekendtgørelse 1068 af 08/09/2015

Censornormer

Læreruddannelsen - Haderslev

Hvis du har spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte vores Studieservice via e-mail: laerkomm@ucsyd.dk

Bekendtgørelse 1068 af 08/09/2015

Censornormer

Medie- og sonokommunikation - lyddesign

Har du som censor ved UC SYDs uddannelse til medie- og sonokommunikation brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Hvis du har spørgsmål, eller materiale som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte studieadministrationen på e-mail: laerkomm@ucsyd.dk eller tlf.: 7266 5016

Øvrige informationer:

Aflønning af censorer

Pædagoguddannelsen - Esbjerg

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til pædagog i Esbjerg brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Hvis du har spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte os:
Team pædagog, tlf. 7266 3874 eller paedagog@ucsyd.dk 

Studieordning 2020

Studieordning 2019

Studieordning 2018

Studieordning 2016 (ændret 2018)

Honorering 2014-uddannelsen rev. 2017
Honorering 2014-uddannelsen rev. 2016

Bedømmelse af praktikprøven efter 3. praktik

Pædagoguddannelsen - Kolding

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til pædagog i Kolding brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Hvis du har spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte os:
Team pædagog, tlf. 7266 3874 eller paedagog@ucsyd.dk  

Studieordning 2020

Studieordning 2019

Studieordning 2018

Studieordning 2016 (ændret 2018)

Honorering 2014-uddannelsen rev. 2017
Honorering 2014-uddannelsen rev. 2016

Bedømmelse af prøven efter praktik 3

Pædagoguddannelsen - Aabenraa

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til pædagog i Aabenraa brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Hvis du har spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte os:
Team pædagog, tlf. 7266 3874 eller paedagog@ucsyd.dk  

Studieordning 2020

Studieordning 2019

Studieordning 2018

Studieordning 2016 (ændret 2018)

Gammel studieordning

Honorering 2014-uddannelsen rev. 2017
Honorering 2014-uddannelsen rev. 2016

Bedømmelse af prøven efter praktik 3

​​​​​​​Socialrådgiveruddannelsen - Aabenraa

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til socialrådgiver i Aabenraa brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Studieordning 2012 - institutionel del, moduluddannelsen 

(revideret okt. 2014, gældende fra feb. 2015)

Studieordning 2012 - national, moduluddannelsen

Uddannelsesbekendtgørelsen, bekg, nr. 766 af 24. juni 2011  

Bekendtgørelse om åben uddannelse  

Prøveformer og bestemmelser for moduler:

2. semesterprøve

4. semesterprøve

Modul 9A - Valgfag

Modul 9B - Valgfag

Modul 13 - Bachelor

Øvrige informationer:

Honorering ved prøver på Socialrådgiveruddannelsen

​​​​​​​Sygeplejerskeuddannelsen - Esbjerg

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til sygeplejerske i Esbjerg brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Hvis du vælger at udskrive en kørevejledning, skal du være opmærksom på, at køre efter adressen: Skolebakken 173, 6705  Esbjerg Ø. 

Har du spørgsmål eller materiale som du ikke kan finde, er du velkommen til at kontakte studieadministrationen: sundsamf@ucsyd.dk.

Bekendtgørelse og studieordning

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje nr. 804 af 17/06/2016  

Studieordning 2016

Tillæg til studieordning 2016

Semesterbeskrivelser

2. semester

5. semester

7. semester

Øvrige dokumenter

Honorering

Sygeplejerskeuddannelsen - Aabenraa

Har du som censor ved UC SYD's uddannelse til sygeplejerske i Aabenraa brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Har du spørgsmål eller materiale som du ikke kan finde, er du velkommen til at kontakte studieadministrationen: sundsamf@ucsyd.dk

Ønsker du overnatning, kontakt studieadministrationen på sundsamf@ucsyd.dk.

Bekendtgørelse og studieordning

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje nr. 804 af 17/06/2016

Studieordning 2016

Tillæg til studieordning 2016

Semesterbeskrivelser

2. semester

5. semester

7. semester

Øvrige dokumenter

Honorering 

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter   

Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning og opgaveforsiden