Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Censorservice

Alle de oplysninger du skal bruge som censor 

Skal du være censor ved UC SYD?

Så finder du her alle de oplysninger, du har brug for. Vi har samlet generelle informationer, der gør sig gældende, uanset hvilken uddannelse du skal være censor ved, og så finder du også uddannelsesspecifikke dokumenter såsom studieordninger, semesterbeskrivelser, censorhonoreringer mm.

Brug af WISEflow

Som udgangspunkt foregår alle prøver ved UC SYD i WISEflow. Du skal bruge MitID for at få adgang til systemet.

Indtastning af karakterer i WISEflow skal ske umiddelbart efter prøvens afslutning, og senest inden du forlader UC SYD.

UC SYD anbefaler, at du som censor benytter bedømmelsesværktøjet Annotate i WISEflow til opbevaring af dine eksamensnoter. Herved sikres, at noterne opbevares i et sikret system, og at de kan gøres tilgængelige ved anmodning om aktindsigt.

Du finder de relevante vejledninger til brug af WISEflow som bedømmer her: 

Mundtlige prøver

Når du skal være censor ved mundtlige prøver, skal du huske at medbringe:

  • Computer eller tablet
  • MitID, så du kan logge ind i WISEflow

Mundtlige prøver, online

Til brug for mundtlige prøver, som afholdes online, finde du her de relevante vejledninger:

Trådløst netværk

For at komme på UC SYD's netværk, skal du tilslutte dig netværket GUEST. Når du er tilsluttet netværket, vil du blive præsenteret for reglerne for gæstenetværket første gang, du åbner en browser. Når reglerne er læst, kan du trykke Accepter, hvorefter du er på nettet.

Se vejledningen. 

Overnatning og hotel

Du har mulighed for at få betalt overnatning mellem to eksamensdage på UC SYD.

For at få overnatning til første eksamensdag skal følgende være opfyldt:

  • Ved eksamensstart kl. 09.00 kræves der dokumentation for, at køretiden/rejsetiden er mere end 3 timer
  • Ved eksamensstart kl. 08.00 kræves der dokumentation for, at køretiden/rejsetiden er mere end 2 timer.

Dokumentation fra Krak eller Google skal vedlægges.

Ønsker du overnatning, så kontakt den studieadministrative medarbejder på den pågældende uddannelse.

Find os

Her finder du vores adresser og kort over campusser. 

Uddannelsesspecifikke dokumenter og oplysninger

Administrationsbachelor

Har du som censor ved UC SYDs uddannelse til administrationsbachelor brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Aflønning af censorer - gældende for studieordning 1. september 2022

Bioanalytikeruddannelsen

Har du som censor ved UC SYDs uddannelse til bioanalytiker brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Har du spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte studieadministrationen på sundsamf@ucsyd.dk

Censorhonorering

Ergoterapeutuddannelsen

Har du spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte studiekontoret for ergoterapeutuddannelsen på tlf.: 7266 2000.

Du kan finde de seneste dokumenter fra uddannelsen her

Studieordning 2016

Øvrige dokumenter
Honorering for semesterprøver

​​​​​​​Ernæring og sundhed

Har du som censor ved UC SYDs uddannelse i ernæring og sundhed brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Hvis du har spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte vores Studieservice via e-mail: laerkomm@ucsyd.dk

2. semester:
Honorering

5. semester:
Honorering

7. semester:
Honorering

​​​​​​​Fysioterapeutuddannelsen - Esbjerg

Har du som censor ved UC SYDs uddannelse til fysioterapeut i Esbjerg brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Arbejdsopgaver og honorering for censorer

​​​​​​​Fysioterapeutuddannelsen - Haderslev

Har du som censor ved UC SYDs uddannelse til fysioterapeut brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Har du spørgsmål eller materiale som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte studiekontoret for fysioterapeutuddannelsen på tlf.: 7266 2000.

Arbejdsopgaver og honorering for censorer

​​​​​​​Grafisk kommunikation

Har du som censor ved UC SYDs uddannelse i grafisk kommunikation brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Hvis du har spørgsmål, eller materiale som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte studieadministrationen på laerkomm@ucsyd.dk eller 7266 5016.

Øvrige dokumenter

Aflønning af censorer på grafisk kommunikation

​​​​​​​Jordemoderuddannelsen

Har du som censor ved UC SYDs uddannelse til jordemoder brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Har du spørgsmål eller materiale som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte studieadministrativ medarbejder Birgit Thorhauge på tlf. 7266 3363 eller 7266 2000.

Øvrige dokumenter
Guide til Harvard
Retningslinjer for 7. semester
Honorering

​​​​​​​Laborantuddannelsen

Har du som censor ved UC SYDs uddannelse til laborant brug for studieordning, semesterbeskrivelser og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Censorhonorering

Har du spørgsmål eller materiale som du ikke kan finde, er du altid velkommen til studieadministrationen på sundsamf@ucsyd.dk

Læreruddannelsen - Esbjerg

Har du som censor ved UC SYDs Læreruddannelse brug for studieordning og andre relevante dokumenter så finder du dem her  Regler og rammer for læreruddannelsen

Hvis du har spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte vores Studieservice via e-mail: laerkomm@ucsyd.dk

Her finder du de gældende censornormer LU13
Her finder du de gældende censornormer LU23

 

Læreruddannelsen - Haderslev

Har du som censor ved UC SYDs Læreruddannelse brug for studieordning og andre relevante dokumenter så finder du dem her  Regler og rammer for læreruddannelsen

Hvis du har spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte vores Studieservice via e-mail: laerkomm@ucsyd.dk

Her finder du de gældende censornormer LU13
Her finder du de gældende censornormer LU23

Lyddesign

Har du som censor ved UC SYDs uddannelse i lyddesign brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Hvis du har spørgsmål, eller materiale som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte studieadministrationen på e-mail: laerkomm@ucsyd.dk eller tlf.: 7266 5016

Øvrige informationer:
Aflønning af censorer

Pædagoguddannelsen - Esbjerg

Har du som censor ved UC SYDs uddannelse til pædagog i Esbjerg brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her

Hvis du har spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte os:
Team pædagog, tlf. 7266 3874 eller paedagog@ucsyd.dk 

Honorering 2014-uddannelsen rev. 2017

Bedømmelse af praktikprøven efter 3. praktik

Pædagoguddannelsen - Kolding

Har du som censor ved UC SYDs uddannelse til pædagog i Kolding brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her

Hvis du har spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte os:
Team pædagog, tlf. 7266 3874 eller paedagog@ucsyd.dk  

Honorering 2014-uddannelsen rev. 2017

Bedømmelse af prøven efter praktik 3

Pædagoguddannelsen - Aabenraa

Har du som censor ved UC SYDs uddannelse til pædagog i Aabenraa brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her

Hvis du har spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte os:
Team pædagog, tlf. 7266 3874 eller paedagog@ucsyd.dk   

Honorering 2014-uddannelsen rev. 2017

Bedømmelse af prøven efter praktik 3

Pædagoguddannelsen - Tønder

Har du som censor ved UC SYDs uddannelse til pædagog i Tønder brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her

Hvis du har spørgsmål eller materiale, som du ikke kan finde, er du altid velkommen til at kontakte os:
Team pædagog, tlf. 7266 3874 eller paedagog@ucsyd.dk  

Honorering 2014-uddannelsen rev. 2017

Bedømmelse af prøven efter praktik 3

Skat

Har du som censor ved UC SYDs skatteuddannelse brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Aflønning af censorer

​​​​​​​Socialrådgiveruddannelsen - Aabenraa

Har du som censor ved UC SYDs uddannelse til socialrådgiver i Aabenraa brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Studieordning 2023 - institutionel del

(revideret okt. 2014, gældende fra feb. 2015)

Studieordning 2012 - national, moduluddannelsen

Uddannelsesbekendtgørelsen, bekg, nr. 766 af 24. juni 2011  

Bekendtgørelse om åben uddannelse  

Prøveformer og prøvebestemmelser:
2. semesterprøve
4. semesterprøve
6. semesterprøve
7. semesterprøve 

Øvrige informationer:
Honorering ved prøver på Socialrådgiveruddannelsen

Sundhedsadministrativ koordinator

Har du som censor ved UC SYDs uddannelse til sundhedsadministrativ koordinator brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Aflønning af censorer - gældende for studieordning 1. september 2023

​​​​​​​Sygeplejerskeuddannelsen - Esbjerg

Har du som censor ved UC SYDs uddannelse til sygeplejerske i Esbjerg brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Hvis du vælger at udskrive en kørevejledning, skal du være opmærksom på, at køre efter adressen: Skolebakken 173, 6705  Esbjerg Ø. 

Har du spørgsmål eller materiale som du ikke kan finde, er du velkommen til at kontakte studieadministrationen: sundsamf@ucsyd.dk.

Honorering af censorer på sygeplejerskeuddannelsen Esbjerg

Sygeplejerskeuddannelsen - Aabenraa
Har du som censor ved UC SYDs uddannelse til sygeplejerske i Aabenraa brug for studieordning og andre relevante dokumenter, så finder du dem her.

Har du spørgsmål eller materiale som du ikke kan finde, er du velkommen til at kontakte studieadministrationen: sundsamf@ucsyd.dk

Ønsker du overnatning, kontakt studieadministrationen på sundsamf@ucsyd.dk.

Honorering af censorer på sygeplejerskeuddannelsen Aabenraa