Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

OM UC SYD

UC SYD i tekst og tal

Strategi og organisation

Hvad er UC SYD for en størrelse? Hvad er vores mål og værdier? Hvordan er vi organiseret? Hvem samarbejder vi med? Find svar på dette og meget mere på denne side.

01

UC SYD

UC SYD er den største uddannelsesinstitution i Sydjylland. En vigtig vidensinstitution, et samlingspunkt for landsdelen. Vi har 14 professionsbacheloruddannelser, enkelte erhvervsuddannelser og korte videregående uddannelser. Vi udbyder en lang række videreuddannelser og bedriver udvikling og forskning inden for pædagogik, sundhed, og samfundsfag. Center for undervisningsmidler hjælper områdets skoler med kurser og materialer.

UC SYD har omkring 6.400 studerende på grunduddannelserne, heraf 950 internationale, ca. 5.500 på videreuddannelserne og 700 medarbejdere fordelt på fire campusser i Esbjerg, Haderslev, Kolding og Aabenraa.

Vil du vide mere om, hvor mange studerende, der er på de forskellige uddannelser og campusser og hvor mange medarbejdere, der er tilknyttet hvert campus, kan du finde yderligere information her.

02

Mål og værdier

UC SYD skaber rammen for ambitiøse studerende, der vil løfte samfundet og gøre en forskel for andre. Hos os går teori og praksis hånd i hånd. Det vi underviser og forsker i bliver gjort anvendeligt i praksis. 

Høje ambitioner

UC SYD skaber rammen for ambitiøse studerende, der vil løfte samfundet og gøre en forskel for andre. Hos os går teori og praksis hånd i hånd. Det vi underviser og forsker i bliver gjort anvendeligt i praksis. Vi balancerer høje ambitioner med et godt studieliv. Og innovation med viden, der virker.

UC SYD er til for de studerende, for samfundet og for fremtiden.

Vores uddannelser er altid på højt niveau, udviklet ud fra den nyeste forskning og direkte anvendelige. Vi afprøver nye læringsformer og udvikler forskning, der kan anvendes i den virkelige verden. UC SYD er en vidensinstitution, der kobler uddannelse og forskning med samfundets aktuelle behov.

UC SYD er en drivkraft i samarbejdet på tværs mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner, region og virksomheder. 

Vi stiller høje krav til vores studerende, men giver også meget tilbage. Både i form af høj faglighed, individuelle talentprogrammer og videreuddannelse, der hjælper dem fremad i karrieren. Vi giver vores studerende redskaberne til at realisere deres talent, drømme og ambitioner.

UC SYD er rammen om det gode studieliv og faglig fordybelse. For studerende, der vil forme fremtiden.

Hvad gør vi?

Uddannelse for livet

Vi uddanner studerende til bestemte professioner. De fire største er lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver. Mange studerende vender tilbage senere i livet for at tage videreuddannelse hos os. Vi tilrettelægger særlige forløb for dem og de organisationer, der sender dem af sted for at lære mere.

På UC SYD er de studerendes udvikling og karriere det vigtigste. Derfor lærer vi dem at omsætte viden til virkelighed. Vi sørger for, at de både bliver specialister I deres eget fag og mestrer det tværfaglige samarbejde. Allerede under uddannelsen arbejder de med konkrete problemstillinger hos fremtidige arbejdspladser og skaber netværk, der holder. Også efter eksamen er i hus.   

Samtidig holder vi fingeren på pulsen ved at møde vores dimittender, når de har fået erfaring fra deres profession og deler deres viden med os. Vi forsker i, hvordan hverdagen i Danmarks børnehaver, skoler og sygehuse er, og hvordan den kan blive bedre. Vi hjælper også med at få det til at ske gennem udviklingsprojekter sammen med dem.

Hvem er vi?

UC SYD er én af Danmarks syv professionshøjskoler, eller University Colleges, som vi også kaldes.

UC SYD blev dannet i 2010 ved en fusion af det daværende UC Vest, med hovedsæde i Esbjerg, og det daværende UC Syd med hovedsæde i Haderslev.

 

Vores værdier

Vitalitet, ambition og nærhed

Vores værdier er grundlaget for vores holdninger og måden hvorpå vi handler.
Det vi tror på, og det som driver os.

Vitalitet

Vi arbejder på at udvikle levende uddannelser, der forener menneskelig udvikling og et højt fag-ligt vidensniveau. Fordi vi mener, at mennesker udvikler sig bedst i dynamiske miljøer, tilpasset den enkeltes behov.

Ambition

Vi har høje ambitioner. Drivkraften i uddannelse og arbejde er et højt fagligt niveau skabt via gensidige høje krav, praksisnær forskning og evnen til at tænke nyt.

Nærhed 

Vi tager vare på menneskelige relationer. Talent skal udvikles i trygge rammer, med øje for den enkelte studerende og i tæt samarbejde med nærområdets arbejdspladser og virksomheder.

03

Det strategiske landskab

Her vil vil forsøge at give dig et overblik over relevante strategiske dokumenter. 

UC SYDs vedtægt

Vedtægterne sætter rammen for UC SYDs virke.
UC SYDs vedtægt - Bilag til vedtægt

Strategisk rammekontrakt

De strategiske rammekontrakter indeholder strategiske mål for UC SYDs kerneopgaver og er en aftale mellem UC SYD og Uddannelses- og forskningsministeriet.

Strategisk rammekontrakt 2018-2021 

Strategisk rammekontrakt 2022-2025

Strategi 2025: "Det handler om at blive professionel - med både hoved, hånd og hjerte"

Strategi 2025 "Det handler om at blive professionel - med både hoved, hånd og hjerte" er UC SYD's egen strategi. Formålet er et udvikle UC SYD på en række strategisk udvalgte områder. Områderne understøtter de mål, der udstikkes i den strategiske rammekontrakt. UC SYD har tre prioriterede fokusområder i strategiperioden: Regional ansvarlighed, professionel kvalitet og grøn omstilling. 

Strategi 2025 omfatter perioden frem til den 31. december 2025. 

Se vores strategifilm her:

 

Forskningsstrategi

Visionen med UC SYDs forskningsstrategi er at bedrive selvstændig, praksisnær og anvendelsesorienteret forskning med forankring i vores uddannelser, forskningsprogrammer og videncenter. Forskningen skal matche professionsfeltets behov og leve op til internationale og anerkendte standarder for professionsforskning.

UC SYD er tilsluttet den nationale code of conduct. Læs om UC SYDs politik for ansvarlig forskningspraksis her.

International strategi

UC SYD's internationale strategi har bl.a. det formål, at det internationale skal være en naturligt integreret del af UC SYDs uddannelser og forskningsmiljø. Det internationale skal således være tilgængeligt for alle medarbejdere og studerende og bidrage til at gøre UC SYD til et udsynet studiested og en attraktiv arbejdsplads.

Digitale ambitioner

Fem ambitioner for det digitale

Institutionsplan

UC SYD's institutionsplan

04

Organisationen

Bestyrelsen er UC SYDs øverste myndighed og sætter de overordnede rammer for institutionen. Den daglige drift varetages af rektoratet bestående af rektor, prorektor og direktør.

Få et overblik over UC SYDs samlede organisation: Organisationsdiagram

Bestyrelsen

Se oversigt over medlemmerne i UC SYDs bestyrelse: Bestyrelsens medlemmer 2022-2026

Her finder du dagsorden og referater for de seneste 5 år:

Ledelse

Klik på nedenstående for at få kontaktoplysninger på ledere i UC SYD og billeder til download. 

Direktion

Alexander von Oettingen
Rektor
avoe@ucsyd.dk
7266 5209

Stine Bilstrup Rask
Ressourcedirektør 
sbra@ucsyd.dk
7266 2063

Anette Nicolaisen
Direktør for Samfund og sundhed
anic@ucsyd.dk
7266 2923

Morten Kallestrup
Direktør for Pædagogik og skole
mkal@ucsyd.dk
7266 2031

Institutchefer

Britta Martinsen, Institut for samfundsfag og kommunikation
bmar@ucsyd.dk
7266 2969

Dorthe Kingo Thruelsen, Institut for læreruddannelse
dkth@ucsyd.dk
3091 4753

Christina Lodberg Honoré, Institut for sundhedsuddannelse
clho@ucsyd.dk
7266 2283

Jesper Wiese, Institut for pædagoguddannelse
jwie@ucsyd.dk

Studiechefer og -ledere

Studiechefer

Edel Marie Thomsen, sygeplejerskeuddannelsen i Aabenraa
emth@ucsyd.dk
7266 5701

Hans Tauman, læreruddannelsen i Esbjerg
htau@ucsyd.dk
7266 3041

Studieledere

Anne Birgitte Hermansen, pædagoguddannelsen i Esbjerg
abhe@ucsyd.dk
7266 5610

Pia Mortensen, bioanalytikeruddannelsen og laborantuddannelsen
pmor@ucsyd.dk
7266 2732

Camilla Moesgaard, socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg og Aabenraa
camo@ucsyd.dk
7266 2936

Jacob Buris Andersen, læreruddannelsen i Haderslev
jban@ucsyd.dk
7266 5037

Maja Bertram, fysioterapeutuddannelsen
mber@ucsyd.dk
7266 2551

Lars Wahlun Pedersen, pædagoguddannelsen og pædagogisk assistentuddannelsen i Kolding
lwpe@ucsyd.dk
7266 5722

Lene Kjærgård-Jensen, jordemoderuddannelsen
ljen@ucsyd.dk
7266 2821

Malene Aagard, ergoterapeutuddannelsen
maag@ucsyd.dk
7266 2743

Margrethe Cæsar Bjerg, administrationsbachelor- og skatteuddannelsen
mcbj@ucsyd.dk
7266 2926

Mette Bonde, engelsk og digital markedskommunikation og lyddesign
mbon@ucsyd.dk 
7266 5140

Pia Øxenberg Hansen, ernæring og sundhed
poha@ucsyd.dk
7266 5125

Rikke Lise Steffensen, sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg
rlst@ucsyd.dk
7266 2862

Tina Have Laursen-Day, grafisk kommunikation
thld@ucsyd.dk
7266 5100

Trine Etzerodt, pædagoguddannelsen i Aabenraa
tetz@ucsyd.dk
7266 5631

UC SYD Efter- videreuddannelse

Søren Boy Larsen, efter- og videreuddannelseschef
sbla@ucsyd.dk
7266 2512
(Billeder er på vej)

Pia Ellen Kjær, souschef
pekj@ucsyd.dk
7266 5226
Billede 1 - billede 2

Anja Hassig Lyberth Anderskouv, uddannelseskonsulent
0-6 års pædagogik
aand@ucsyd.dk
7266 3042
Billede 1 - billede 2

Anne Gregersen, faglig leder
Ledelse og projektledelse
atgr@ucsyd.dk
7266 5242
Billede 1 - billede 2

Grethe Fogh Nielsen, faglig leder
Vejledning og beskæftigelse
gfni@ucsyd.dk
7266 5227
Billede 1 - billede 2

Hanne Lene Hvid Dreesen, lektor
Ungdoms- og voksenundervisning og erhvervspædagogik
hlhd@ucsyd.dk
7266 5215
Billede

Lene-Theresa Hansen, faglig leder
Psykiatri og det sociale område, socialpædagogik, sundhedspraksis og ICDP
ltha@ucsyd.dk
7266 3145
Billede

Line Berner, lektor
Offentlig administration
lber@ucsyd.dk
7266 5240
Billede 1 - billede 2

Lone Houmann Holst, chefkonsulent
Undervisning og pædagogik
lhho@ucsyd.dk
7266 5211
Billede 1 - billede 2

Ole Steen Nielsen, chefkonsulent
Udvikling af ledelse og organisationer f.eks. FGU-institutioner og fritidstilbud
osni@ucsyd.dk
7266 2513
Billede 1 - billede 2

Pia Toft Assenholm, faglig leder
Sundhedsfaglig videreuddannelse
ptoa@ucsyd.dk
7266 5260
Billede 1 - billede 2

Kommunikation

Mikkel Dybtved-Ntarampa Andersen, kommunikationschef
mdan@ucsyd.dk 
7266 2529 

Billede 1billede 2

International

Mette Ernlund, leder af internationalt sekretariat
meer@ucsyd.dk
7266 2042
Billede 1 - billede 2

Uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalgene er en del af lovgivningen om professionshøjskoler. Hver enkelt uddannelse på UC SYD har sit eget uddannelsesudvalg, der består af personer med kompetence inden for udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne og af personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

Uddannelsesudvalget rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes indhold, profil, kvalitet, relevans samt om den regionale uddannelsesdækning. Uddannelsesudvalget afgiver også indstillinger om studieordninger inden for udvalgets område til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Du finder en oversigt over uddannelsesudvalgene, deres medlemmer og dokumenter her.

05

Hvem samarbejder vi med?

Få overblik over UC SYDs partnerskaber og samarbejder med kommuner, region, uddannelsesinstitutioner og andre aktører.

UC SYD har et særligt ansvar

UC SYD er den største uddannelsesinstitution i det sydjyske. En vidensinstitution, et samlingspunkt for landsdelen. UC SYD spiller en central rolle i forbindelse med højnelse af kompetence- og vidensniveauet i Sydjylland. Vi vil være en drivkraft i samarbejdet på tværs mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner, region og virksomheder.

Vi har et særligt ansvar for at udbyde relevante videreuddannelser, kurser og skræddersyede uddannelsesforløb samt indgå i forsknings- og udviklingssamarbejder med områdets offentlige og private virksomheder.

Derfor indgår vi aftaler om partnerskab og samarbejde med kommuner, region, uddannelsesinstitutioner og andre aktører.

I samarbejdet bygger vi på frugten af aktuel og relevant viden fra egen og andres forskning.

Aftalerne etableres efter følgende model:

 • Partnerskabsaftale på øverste ledelsesniveau - her drøftes og fastlægges den overordnede fælles politik og strategi på baggrund af det konkrete samarbejde, der udmøntes i samarbejdsaftaler på forvaltningsniveau og i afgrænsede projekter. 
 • Samarbejdsaftaler - mellem kommunale forvaltninger/afdelinger/områder og UC SYDs professionsbacheloruddannelser/videncentre/efter- og videreuddannelser, der lægger rammerne for den konkrete sektors samarbejde.
 • Projekter - der udmønter konkrete emner og temaer under partnerskabet og samarbejdsaftaler.
Nordic-Russian Network

Partners

Nizhnevartovsk State Unviersity (NVSU)
.... is one of the leading universities in Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra, the region of great economic importance in RF. NSUH has asserted position of the regional center in the field of international cooperation among KhMAO-Ugra HEIs. The university has developed rapidly in recent years and nowadays it represents an advanced institution that is home to 9 faculties and 23 academic departments, which have established reputations for excellence and innovative programs granting Bachelor's and Master's degrees. NVSU has a student body over 5,000. NVSU has a strong international and research focus with links to countries around the globe.

JAMK University of Applied Sciences (JAMK)
.... is a multidisciplinary higher education institution with four educational units: Schools of Business, Health and Social Studies and Technology and Teacher Education College, about 8,500 students and 710 staff members. JAMK offers first and second-cycle degree education, open studies, continuing education, tailored training courses, expert services based on the needs of the working life. In addition, JAMK carries out RDI activities to create solutions, products, and innovations that can directly benefit the working life. JAMK coordinates or participates in approximately 120 RDI projects on a yearly basis. The Finnish Higher Education Council (FINHEEC) has renewed JAMK’s quality label in 2013.

Yugra State University
... is experienced in international collaboration, including participation in the EU Tempus IV programme, FP7, international student and staff exchanges, is a member of international networks and associations such as an International Association of universities and colleges of the Arctic (UArctic). To reach the goals Yugra State University is ready to finance all its activities which are necessary to build an efficient Network for International Relations in Higher Education with partners from Nordic Europe

University College South Denmark (UCSYD)
...is an independent HEI that provides a broad range of higher education study programmes. It offers thirteen professsional bachelor degree programmes as well as continuing and professional education programmes within the fields of Educational Sciences, Health Sciences, Social Sciences, Management, and Communications Sciences. 6,000 studentsattend the university college which employs around 700 academic staff.

The department for teacher education in Haderslev is well known for its international profile and its expertise on digital learning. About 20% of the students come from other countries either as full time students or on Erasmus courses. The department has extensive experience on international cooperation projects supported by various programmes.

Activities

Roadmap for enhanced internationalization in higher education

Part one: The Landscape of Internationlization in the Nordic countries and Russia

Part two: Future Collaborations within the Network

 • International collaboration on the bachelor thesis
 • Development of an international didactics

Documentation from the 2016 project

Kick-off Meeting in Jyväskyla, February-March 2016

Workshop in Nizhnevartovsk, May 2016

06

Årsrapporter

Her finder du UC SYDs årsrapporter fra de seneste 5 år. Her kan du læse om UC SYDs hovedtal, nøgletal, årsberetningen, regnskab m.m.