Gå til hovedindhold

Professionsbachelor

Grafisk kommunikation

Læs grafisk kommunikation

Bliv en skarp visuel kommunikatør
01

Læs grafisk kommunikation

Åbent hus i februar

Mød vores studerende, få en fornemmelse af studielivet og få svar på dine spørgsmål.

På grafisk kommunikation lærer du at skabe kreative kampagner og professionelt grafisk design på tværs af medier. Og i en verden med stigende behov for visuel kommunikation, er der flere og flere virksomheder, der har brug for skarpe visuelle kommunikatører.

Du uddannes til at udvikle kreative koncepter og grafisk design fx. i reklamer, apps, magasiner, TV-grafik, websites og visuelle identiteter til virksomheder. 

Klassiske discipliner og nyeste trends

Som studerende på grafisk kommunikation arbejder du med fagets mange forskellige områder.
Der er fokus på kreativitet og idehøjde samtidig med, at vi arbejder praksisnært med relevante teknologier, software og spændende kommunikationsproblematikker.

Du lærer klassiske discipliner som typografi, farvelære, grafisk formgivning og art direction. Derudover kommer du til at arbejde med tekst og billede i motion graphic design, digitalt design og udvikle kreative strategier til kampagner.

Konceptudvikler 

Med viden om kommunikation, billedsprog, designhistorie og brugeradfærd bliver du i stand til at skære et kommunikations- og designkoncept skarpt til den rette målgruppe.

Du lærer at arbejde med research, analyse og kommunikationsstrategi, og du kommer også til at udvikle logoer, corporate og visual identity, branding og kampagner.

Skab din unikke profil

Studiet giver dig rig og praksisnær mulighed for at udvikle dine egne styrker, skaber din egen faglige profil, grafiske stil og kommercielle identitet.

Kvindelig studerende på grafisk kommunikation på UC SYD i Haderslev

 

02

Adgangskrav & optagelse

Optagelse på bacheloruddannelsen til professionsbachelor i grafisk kommunikation sker kun via Kvote 2, alle ansøgere skal dog bestå en adgangsprøve.

Optagelse på bacheloruddannelsen til professionsbachelor i grafisk kommunikation forudsætter, at du enten har:

  • adgang via gymnasial eksamen. (Du skal have afsluttet en gymnasial eksamen (f.eks. studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) eller lignende).

eller

  • adgang via relevant erhvervsuddannelse: grafisk tekniker, mediegrafiker (trin 2) eller skiltetekniker.

Ansøgere med særlige faglige kvalifikationer eller anden relevant faglig baggrund kan muligvis komme i betragtning og søge optagelse via en såkaldt kompetence-vurdering. Kontakt studiesekretær Conny Johanning på cjoh@ucsyd.dk, hvis du har spørgsmål om dette.

Desuden skal du bestå adgangsprøven.

Vi anbefaler, at du forud for optagelsesprøven har enten relevant erhvervserfaring med arbejde i grafiske, kommunikations- eller –medievirksomheder. Måske har du deltaget i relevante kurser på for eksempel højskoler med kurser i kreative fag, medie, grafisk design, kommunikation og fag-relevante værktøjer.

Du skal også have gode færdigheder med Adobe-programmerne Illustrator, InDesign og Photoshop.

Krav til dokumentation i kvote 2

Når du søger gennem kvote 2 senest den 15. marts, skal du vedhæfte dokumentation for adgangsgrundlaget. Det vil sige dit eksamensbevis og evt. beviser for bestået enkeltfag, suppleringskurser eller adgangsgivende uddannelser samt dokumentation for udvælgelseskriterierne for kvote 2 senest den 15. april kl. 12.00. 

Afslutter du først din adgangsgivende eksamen, suppleringskurser eller en aktivitet efter denne frist, skal du anføre det på ansøgningen og vedhæfte det på optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00. Læs mere om krav til dokumentation her.

Optagelsesprøve

Optagelsesprøven vurderer dine faglige og kreative evner, talent og udviklingspotentiale. Den afholdes i april/maj. Din motivation og studieegnethed indgår også̊ i bedømmelsen.

Adgangsprøvens format og opgaver kan variere fra år til år og bliver meddelt direkte til dem, der inviteres til prøve. Normalt vil opgaverne inkludere:

  • En fastsat opgave/portfolio der skal løses på forhånd og medbringes.
  • En konceptuel/ kreativ opgave som skal løses under selve prøven.
  • Et interview: En samtale med dig om dine arbejder, din motivation, baggrund, drømme, ambitioner osv.

Vi vil til september 2018 optage 35 studerende på baggrund af kvalifikationer og vurdering af optagelsesprøvens dele. Frem til studiestarten kan der, i henhold til de gældende adgangskrav, søges om optagelse på eventuelt tomme pladser.

Ansøgning

Ansøgning om optagelse foregår via den koordinerede tilmelding (KOT) kvote 2, senest den 15. marts kl.12:00 i det år, hvor der søges optagelse via optagelse.dk.

Søg under videregående uddannelse › Professionsbachelor i grafisk kommunikation. Optagelsesområdenr. 47560.

Du kan kun ansøge elektronisk (med NemID). Har du ikke et NemID? Ansøg om ét på nemid.nu. Ansøgningsfristen gælder også for ansøgere, der først afslutter en adgangsgivende uddannelse efter ansøgningsfristen og for ansøgere, der skal gennem individuel kompetencevurdering.

Hvad er en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette skoleår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Konsekvenser for din ansøgning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

Læs mere om standby-pladser på ug.dk.
 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning

Du får svar på din ansøgning den 28. juli. 

Du får kun ét svar. Du får ét tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra det uddannelsessted, du er kommet ind på. Det vil sige, hvis du kommer ind på din tredje prioritet, får du ikke afslag tilsendt fra dine andre prioriteter.

Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks. 

Bliver du tilbudt en studieplads i UC SYD, modtager du et link, hvori du skal bekræfte, om du ønsker studiepladsen. Bekræfter du ikke pladsen indenfor fristens udløb, tilbyder vi pladsen til en anden ansøger.

Kan jeg søge efter ansøgningsfristen?

Blev du ikke optaget på et studie, eller fik du ikke ansøgt inden for fristen, kan du søge ind efter den 28. juli, hvis vi har ledige pladser. Her finder du en oversigt over ledige pladser. 

Kan jeg søge betinget optagelse

Betinget optagelse betyder, at du optages på studiet under betingelse af, at du inden studiestart opfylder adgangskravene. Du har altså mulighed for at søge ind på en uddannelse, selvom du endnu ikke opfylder adgangskravene per 5. juli, hvor fristen for at vedhæfte dokumentation er. Det kan for eksempel være, fordi du læser hf-enkeltfag eller afslutter en adgangsgivende eksamen efter den 5. juli.

Når du søger optagelse, skal du oplyse det i din ansøgning på optagelse.dk ved at angive, hvornår eksamen, suppleringskurset eller uddannelsen forventes afsluttet. Derudover skal du vedhæfte dokumentation på, at du er i gang. Du skal søge i kvote 2, hvis du først opfylder adgangskravet efter den 5. juli.

På UC SYD kan du søge betinget optagelse på alle uddannelser på nær fysioterapeut, jordemoder og bioanalytiker.

Fra og med 2019 kan du ikke længere søge betinget optagelse på laborant.

Kan jeg få dispensation for dobbeltuddannelse?

Hvis du har gennemført en dansk videregående uddannelse f.eks. bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller kandidatuddannelse kan du kun blive optaget på en professionsbacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, hvis du kan få dispensation.
 

Læs mere om hvornår og hvordan du kan få dispensation for dobbeltuddannelse her.

 

03

Uddannelsens opbygning

Selvkørende og teamplayer

På uddannelsen lægger vi vægt på at forberede dig til livet efter uddannelsen. Derfor vil du både
arbejde med rammesatte briefs og selv-initierede opgaver, selvstændigt og i teams.

Helt tæt på virkeligheden

Du bliver undervist af et team af faste in-house-undervisere med stærke kompetencer og gode forbindelser, samt et udvalg af professionelle gæsteundervisere med benene solidt plantet i de aftagerfelter, vores uddannelse retter sig imod.

Grafisk kommunikation på UC SYD - tegning og artbook

Studielivet er krydret med besøg hos bureauer, designstudier, museer og gallerier, studieture og gæsteforelæsere fra både indland og udland. Der er også mulighed for et udvekslingssemester med en af vores partnerinstitutioner i udlandet.

Praktik

På femte og sjette semester skal du i praktik. Det giver dig muligheden for at afprøve det, du har lært på uddannelsen.

kvinde tegn, grafisk kommunikation

Stærke kompetencer

Med uddannelsen får du:

  • Din grafiske værktøjskasse op på et professionelt niveau
  • Viden og evner til at designe og kommunikere visuelt
  • Evnen til at arbejde professionelt som kreativ og tage selvstændige og bevidste valg både under og efter din uddannelse

 

Mød nogle studerende

Foto af studerende

Mød Marie

Marie brænder for form og farve

Marie læser grafisk kommunikation på UC SYD i Haderslev, og form og farve betyder meget i hendes liv både privat og pr

Foto af studerende

Mød Nina

Ninas plakat kommer i engelske biografer

Nina Nordstrøm Rye læser grafisk kommunikation på UC SYD i Haderslev, og i løbet af sin uddannelse har hun lavet filmp

04

Studieliv

På grafisk kommunikation er der et meget rigt studiemiljø ved siden af studierne.

Vores bygning (som er placeret tæt på Haderslev centrum) er næsten altid åben, og undervisning, arbejde, præsentationer (og sociale aktiviteter) gør, at den kommer til at fungere som dit andet hjem.

På Campus Haderslev er der to andre kommunikationsuddannelser, nemlig medie- og sonokommunikation (lyddesign) og erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation som vi arbejder en del sammen med, både formelt og uformelt, dvs. både som integrerede undervisningsforløb og studerendes personlige projekter, bands, events osv.

Kvinde på grafisk kommunikation med plakater i bggrunden

I alt er der ca. 1.300 studerende i de charmerende gamle - men fuldt moderniserede – bygninger.

Mange af vores studerende kommer fra andre dele af landet, men flytter hertil i forbindelse med studiet. Tit tages aftener (og natten!) i brug for at gøre opgaverne og pitchene færdige til afleveringer og præsentationer.

Studerende arrangerer yoga-, fitness-, og filmaftener, man ser ”Den Store Bagedyst”, boksning, Oscars, Melodi Grand Prix osv. sammen. Dette sker tit i vores bygning på campus. Derfor bliver der hurtigt et stærkt sammenhold mellem alle tilflytterne. Man bor, arbejder, og tilbringer en stor del af fritiden sammen.

Foto af studerende

Kom og mød os

Besøg os til Åbent hus

Kom og mød vores studerende, få en fornemmelse af studielivet og få svar på dine spørgsmål.
Foto af studerende

Kom og mød os

Bliv studerende for en dag

Kom og prøv at være studerende på UC SYD og følg en helt almindelig undervisningsdag.

Der er ingen deciderede studieboliger i Haderslev. Private lejemål er derimod billige og går ofte i arv fra den ene årgang til den anden. I Haderslev rækker din SU simpelthen længere.

De fleste af vores studerende finder bolig tæt på eller midt i Haderslev centrum. I gå-eller cykle-afstand til uddannelsen, supermarkeder, butikker, spillesteder, barer og natteliv.

Vi er tæt på både land og vand, så vi er perfekt placeret for ture ud i det blå. Der er ruter for både seriøse og mindre seriøse løbere og cyklister. Der er mountain bike trails, skater dome, klatrevægge, kajak-roning og en god håndfuld motionscentre og sportsklubber.

Der er mad både for dig, der er foodie og til når det skal gå hurtigt. Haderslev har eget bryggeri og egen musikfestival – og snart en ny biograf.

Derudover er vi tæt på grænsen til Tyskland og dermed på tærsklen til Europa.

05

Økonomi

Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være hjælpemidler i form af f.eks. IT-rygsæk, studiestøttetimer, en særlig stol, et hæve-/sænkebord m.v.

Du kan finde flere informationer om SPS her.

 

06

Job & karriere

Med en professionsbachelor i grafisk kommunikation kan du få arbejde som grafisk designer, interaktiv designer, webdesigner eller art director. Du kan også arbejde med konceptudvikling og grafiske løsninger af kommunikationsopgaver. 

Typiske arbejdspladser er web-, design- eller reklamebureauer, men du kan også blive ansat på forlag, aviser, inhouse tegnestuer og lign. 

Et stigende antal vælger at freelance  eller starte egen  kommunikationsvirksomhed. Vores uddannelse giver dig gode kort på hånden til begge veje. Med muligheden for at tilbringe en del af studiet i udlandet åbnes der også døre for en karriere uden for Danmark.

Kvindelig studerende på grafisk kommunikation klipper

Videreuddannelse

Med en professionsbachelor i grafisk kommunikation har du direkte adgang til en lang række videregående uddannelser; både master- og kandidatuddannelser. Du kan derfor altid vælge at bygge videre på din uddannelse, hvis
du ønsker det.

Vores uddannelse giver dig gode kort på hånden til begge disse veje. Med muligheden for at tilbringe en del af studiet i udlandet åbnes der også døre for en karriere uden for Danmark.