Gå til hovedindhold

Læs enkeltfag på læreruddannelsen

Tag et enkeltfag som åben uddannelse

Åben uddannelse er et tilbud til dig, der ønsker en efter- eller videreuddannelse ved at tage enkelte fag på læreruddannelsen. Dette er muligt at gøre både som dagstuderende og som delvis digitalt studerende eller 100 procent digitalt studerende

Du kan være lærer allerede, men have et ønske om at supplere din uddannelse, eller du kan have en anden uddannelsesmæssig baggrund, som du ønsker at supplere. Åben uddannelse i enkeltfag henvender sig også til dig, der enten ønsker at kvalificere dig inden for et nyt fagområde eller styrke dine almene kvalifikationer og viden.

Enkeltfag er for dig, uanset om du er:

 • beskæftiget
 • på orlov
 • eller ledig

Adgangskrav & optagelse

Ved optagelse på Åben uddannelse - enkeltfag stilles de samme krav, som gælder generelt ved optagelsen på læreruddannelsen. Derudover gælder der særlige krav for de enkelte undervisningsfag, da du skal have et minimumsniveau i faget fra studentereksamen, hf, hhx eller htx.

Adgangskrav til undervisningsfag

Billedkunst (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Kulturforståelse på B-niveau
 • Mediefag på B-niveau
 • Billedkunst på C-niveau 
 • Design på C-niveau

Biologi (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Teknikfag på A-niveau (proces, levnedsmiddel og sundhed)
 • Biologi på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau

Dansk 1.-6. eller 4.-10. klassetrin

 • Dansk på A-niveau

Engelsk 1.-6. eller 4.-10. klassetrin

 • Engelsk på B-niveau

Fransk (udbydes ikke på UC SYD)

 • Fransk begynder- eller fortsættersprog på B-niveau

Fysik/kemi (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Teknikfag på A-niveau
 • Bioteknologi på A-niveau
 • Biologi på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau
 • Teknologi på B-niveau

Geografi (du skal have haft ét af nedenstående fag)     

 • Biologi på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • International økonomi på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau 

Historie (du skal have haft ét af nedenstående fag)     

 • Historie på B-niveau
 • Idéhistorie på B-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau
 • Samtidshistorie på B-niveau

Håndværk & design (udbydes ikke på UC SYD i Haderslev)

 • Teknikfag på A-niveau – design og produktion 
 • Teknikfag på A-niveau – byggeri og energi
 • Mediefag på B-niveau 
 • Kulturforståelse på B-niveau 
 • Billedkunst på C-niveau 
 • Design på C-niveau

Idræt 1.-6. eller 4.-10. klassetrin (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Idræt på B-niveau
 • Dans på B-niveau

Kristendomskundskab/religion (du skal have haft ét af nedenstående fag)

 • Filosofi på B-niveau
 • Historie på B-niveau
 • Idéhistorie på B-niveau
 • Kulturforståelse på B-niveau
 • Psykologi på B-niveau
 • Religion på B-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau
 • Samtidshistorie på B-niveau

Madkundskab (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Bioteknologi på A-niveau 
 • Teknikfag på A-niveau - proces, levnedsmiddel og sundhed 
 • Biologi på C-niveau 
 • Kemi på C-niveau

Matematik 1.-6. eller 4.-10. klassetrin

 • Matematik på B-niveau 

Musik     

 • Musik på B-niveau 

Natur/teknologi (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Teknikfag på A-niveau
 • Bioteknologi på A-niveau
 • Biologi på B-niveau 
 • Fysik på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Naturgeografi på B-niveau 
 • Teknologi på B-niveau

Samfundsfag (du skal have haft ét af nedenstående fag)    

 • Afsætning på B-niveau
 • Historie på B-niveau
 • International økonomi på B-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau
 • Samtidshistorie på B-niveau
 • Virksomhedsøkonomi på B-niveau

Tysk

 • Tysk begynder- eller fortsættersprog på B-niveau  

Fagene skal være bestået.

Har du ikke disse forudsætninger, kan der dispenseres, således at opta­gelsen på faget baseres på en vurdering af dine kompetencer. Kontakt os og hør mere.

Du kan ansøge om optagelse på Åben uddannelse - enkeltfag ved at udfylde følgende nedenstående ansøgningsskema:

Campus Haderslev - ansøgning

Udfyld og send ansøgningsskemaet til os via e-mail att. Winnie Nørbo Nielsen.

Campus Esbjerg - ansøgning

Udfyld og send ansøgningsskemaet til os via e-mail eller send det til:

UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø

Økonomi på enkeltfag på læreruddannelsen

Hvis du vælger denne mulighed, koster hvert modul ca 5.500 kr, og et undervisningsfag består af 3 eller 4 moduler.

Nogle enkeltfagsstuderende får deres arbejdsgiver til at betale for dele af deres studier. Hvis I er flere lærere på din skole eller i din kommune, der f.eks. har behov for kompetenceløft i et enkelt fag, kan der normalt arrangeres et specielt forløb, hvor vi kommer ud til jer - men som enkeltperson er du også altid velkommen til at følge undervisningen på de almindelige hold.

Hvis du bor langt væk eller af andre grunde ikke kan følge et almindeligt forløb som dagstuderende, kan du følge ethvert modul som digitalt studerende.

Uanset hvilke af disse specielle muligheder, du er interesseret i, er du meget velkommen til at kontakte os.

Tilmeldingen er bindende

Hvis du af en eller anden grund ønsker at framelde dig studiet, skal du straks henvende dig til Studiekontoret på læreruddannelsen, UC SYD, hhv. Campus Esbjerg eller Campus Haderslev, således at din studieplads kan tilbydes til andre.

Du kan få delta­gerbetalingen tilbagebetalt, såfremt du framelder dig senest d. 1. september i efterårssemesteret og d. 1. februar i forårssemestret, og modulet endnu ikke er påbegyndt. Der opkræves et administrationsgebyr på 500 kr. pr. fag, dog max 1.100 kr. i alt.

Får jeg et eksamensbevis

Åben uddannelse enkeltfag på læreruddannelsen giver de samme kvalifikationer, som lærerstuderende får i det pågældende fag. Der udstedes eksamensbevis i det eller de fag, som du består. Der udstedes ikke deltagelsesbevis for fremmøde, men vi kan give dokumentation for, at du er tilmeldt uddannelsen.

Skal jeg i praktik?

Der er ikke praktik i fagene under Åben uddannelse, da praktik er et selvstændigt fag på læreruddannelsen.