Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Den digitale læreruddannelse

Frihed til at studere hvor og når det passer dig? Vælg den digitale læreruddannelse

Skræddersy din uddannelse, så den passer til dig

Hvor meget tid har du til rådighed? Hvor hurtigt vil du være færdig? Hvor i verden befinder du dig? Hvordan ønsker du at lære og studere?

Den digitale læreruddannelse er en helt ny måde at tænke uddannelse på. Det er en helt almindelig læreruddannelse, men rammerne er anderledes - uddannelsen er 100 procent digital, og kun praktikken og praksistilknytning foregår ved fysisk fremmøde på skoler. 

  Ansøg til den 100% digitale læreruddannelse

  Drømmer du om at læse til lærer på den helt digitale læreruddannelse? Så søg optagelse her.

  Adgangskrav og optag

  Du skal opfylde de samme adgangskrav, uanset om du søger om optagelse på den almindelige læreruddannelsen i Esbjerg eller Haderslev, på den digitale læreruddannelse eller på den delvis digitale læreruddannelse.

  Samme uddannelse - kun fremmøde ved praktik og projekter

  Uddannelsen er helt digital. Det vil sige, at du ikke skal møde op til fysisk undervisning. Til gengæld er der mange projekter, du skal gennemføre ude på den lokale grundskole.

  Der er praksistilknytning i alle moduler, hvor du på lokale skoler f.eks. afprøver indholdet i modulet. Du kan ved gode lokale aftaler tage en stor del af praktikken i udlandet. Kun to gange tre-ugers praktik, ud af i alt 18 uger, skal foregå i Danmark.

  Du skal således lave 21 praksistilknytningsforløb i løbet af dit studie. Selve praktikken kan du også tage noget af i udlandet. Vi har 3 praktikperioder á 6 uger fuldtid. Du kan ved gode lokale aftaler tage en stor del af praktikken i udlandet. Kun den sidste praktikperiode på 6 uger (evt. to gange tre-uger), skal foregå i Danmark.

  Tag uddannelsen på fire op til seks år - vælg selv

  Den digitale læreruddannelse består - helt ligesom den ordinære læreruddannelse - af 24 moduler på hver 10 ECTS-point. Der er normalt seks moduler på et år - og tre moduler på et semester. På den digitale læreruddannelse bestemmer du selv, i hvilken hastighed du arbejder dig igennem modulerne. Det kan du gøre, som det passer ind i din kalender og dit liv. Dog skal du minimum gennemføre to moduler per semester, hvilket svarer til to tredjedele af fuld tid, og du har i alt seks år til at blive færdig med uddannelsen. Hvis du vælger at bruge mere end 4½ år, kan det have konsekvenser for din SU. Meritlæreruddannelsen og enkeltfag er også en mulighed på denne form.

  Den digitale læreruddannelse foregår på dansk og er derfor målrettet danskere i udlandet, men du kan også sagtens tage uddannelsen fra Danmark.

  En væsentlig forudsætning for at blive optaget på denne form er, at du har en dansk (folke-)skolebaggrund, da meget af studiet foregår ved sammenligninger mellem teori og praksis og ikke mindst ved sammenligninger med den danske folkeskole. 

  Krav til dig som studerende er:

  • at du selv kan organisere dine studier.
  • at du selv kan finde samarbejdspartnere i ind- og udland.
  • at du kan begå dig digitalt.
  • at du har en høj grad af selvdisciplin.
  • at du har en dansk grundskole baggrund og er flydende i dansk.
  • at du inden har talt med en af vores studievejledere. Inden du kan optages på denne uddannelse, skal du have en samtale med en studievejleder i Haderslev om denne særlige studieform. Samtalen kan foregå på Skype. Kontakt studievejledning-h@ucsyd.dk for at lave en aftale.

   Du organiserer selv

   Den digitale uddannelse er projektorganiseret. Det betyder, at du som studerende selv er med til - inden for de lovmæssige rammer - at definere, hvordan du vil arbejde på de enkelte moduler. Du har selv et stort ansvar for at få organiseret din undervisning og få skabt kontakter til lokale skolemiljøer, hvor du kan arbejde med praksis.

   Hvert modul har nogle på forhånd skrevne rammer, mål og krav - men du har stor medbestemmelse i samarbejde med din underviser/vejleder i:

   • hvordan du vil arbejde med modulet.
   • hvordan du vil koble praksis på.
   • hvilket materiale og hvilken litteratur du vil bruge.
   • hvordan den afsluttende opgave skal udvikles.

   Du får en plan for modulet med klare retningslinjer og delopgaver. Du sparer med din underviser/vejleder undervejs.

   Det første år

   I dit første semester er der et specialudviklet modul i almen dannelse og digital undervisning (ADDU). Det skal sikre, at du som studerende er klædt på til at tage læreruddannelsen i et digitalt setup. Du undervises desuden i den videobaserede undervisningsform flip-the-classroom og i projektledelse. Desuden tilknyttes du en studiementor, som er en underviser, der kan vejlede dig i de mere generelle forhold omkring studiets særlige form.

   Ved sommerstart ser dit første studieår således ud:

   • 1. semester
    • Modul 1: Almen dannelse + digital dannelse (obligatorisk) (ADDU)
    • Modul 2: Elevens læring og udvikling + lærerens tilrettelæggelse af undervisningen (obligatorisk)
    • Modul 3: Første undervisningsfag
   • 2. semester
    • Modul 1: Første undervisningsfag
    • Modul 2: Dannelse i den mangfoldige skole (almen dannelse/kristendomskundskab, livsopbygning og medborgerskab (AD/KLM) (obligatorisk)
    • Modul 3: Et plus fem ugers praktik i en grundskole

   Ved start i februar er rækkefølgen lidt anderledes.

   ADDU findes kun på denne uddannelsesform. Desuden er der enkelte fag og moduler vi, af forskellige praktiske grunde, ikke kan udbyde på den digitale læreruddannelse. Hvis et fag ikke udbydes på den digitale læreruddannelse, kan du frit vælge at tage den på den delvis digitale læreruddannelse.

   Vi kræver ikke, at du tager det obligatoriske modul almen dannelse og digital undervisning (ADDU) fra første semester, men blot, at du har tilsvarende kompetencer.

   Individuelle praktikløsninger

   Normalt stilles der krav om, at lærerstuderende har 18 ugers praktik i den danske folkeskole, men her er udviklet en særlig praktikmodel, som gør det muligt at tage praktikken, hvor du bor - uanset hvor i verden du er. Dog skal minimum to gange tre uger være i en dansk skole.

   Delvis digital uddannelse

   Du kan også tage læreruddannelsen delvist digitalt. Den delvis digitale uddannelse er baseret på blended learning og 75 procent af uddannelsen er  digitalt selvstudie, hvor du via nettet arbejder med opgaver alene og i studiegrupper med medstuderende. De resterende 25 procent dækkes af seks årlige seminarer á tre til fire dage på Campus Haderslev og 18 ugers praktik på folkeskoler i nærheden af, hvor du bor.

   Spørgsmål om optagelse, adgangskrav og ansøgning?

   Har du spørgsmål om optagelse, adgangskrav, udfyldelse af din ansøgning, SU eller til valg af studie?

   Mød nogle digitale lærerstuderende

   Foto af digital lærerstuderende

   Mød Mette

   Mette skiftede karriere og fandt sit kald som lærer

   42-årige Mette Gustavson tog et karriereskifte og læser nu til lærer på den digitale læreruddannelse. Samtidig arbejder hun som lærervikar på den lokale folkeskole i Lunderskov.

   Foto af digital lærerstuderende

   Mød Kathrine

   Den digitale læreruddannelse gjorde New York-eventyret muligt

   Kathrine Graasbøll bor i New York og læser til lærer i Danmark.

   Foto af digital lærerstuderende

   Mød Tanja

   Jonglerer studieliv og tre børn uden problemer

   Tanja Holbech kunne mærke, hun havde flair for undervisning. Med den digitale læreruddannelse kan hun få studielivet til at passe ind i sin dagligdag med tre børn.

   Foto af digital lærerstuderende

   Mød Michael

   Jeg tager uddannelsen med mig overalt

   Michael vælger selv, hvornår undervisningen starter. Han læser nemlig på UC SYD’s digitale læreruddannelse, hvor al undervisning foregår digitalt.

   Foto af digital lærerstuderende på Bali

   Mød Maria

   Læser til lærer fra Bali

   Med den 100% digitale læreruddannelse kan Maria Frisch blive hos kæresten på Bali. Også i praktikken.