Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Professionsbachelor

Bliv lærer med merit-læreruddannelsen

Har du en anden uddannelse? Bliv lærer på kortere tid.

For dig med tidligere uddannelse eller erhvervserfaring

Har du en anden uddannelse på CV'et, kan du tage læreruddannelsen som merituddannelse. Meritlæreruddannelsen giver fuldt ud de samme jobmuligheder og kompetencer i de fag, du læser, som den almindelige læreruddannelse. Forskellen er, at man på baggrund af tidligere uddannelse og erhvervserfaring får merit for relevante kompetencer og derfor kan tage uddannelsen på kortere tid.

Med merituddannelsen kan du:

 • skifte karrierespor og få en ny uddannelse på kortere tid.
 • skabe en spændende karriere i folkeskolen.

Er merituddannelsen for dig?

Uddannelsen blev skabt for at give folk, der vil noget andet end deres eksisterende job, mulighed for en ny karriere i folkeskolen. Erfaringerne viser, at lærere med en merituddannelse får job i folkeskolen og i dag udgør en vigtig del af skolernes hverdag.

Den eneste forskel på de to læreruddannelser er, at du efter merituddannelsen ikke bliver professionsbachelor og derfor ikke kan læse videre. Uddannelsen er desuden en betalingsuddannelse, og den er ikke SU-berettiget.

Meritlæreruddannelsens opbygning

Meritlæreruddannelsen består af 150 ECTS-point - normalt fordelt på 15 moduler á 10 ECTS point. 60 ECTS-point svarer til ét studieår. Læs her hvad ECTS er.

Der indgår:

 • to eller tre undervisningsfag. I alt 10 moduler á 10 ECTS point.
 • pædagogik og lærerfaglighed. I alt fire moduler á 10 ECTS point.
 • praktikperiode på seks uger. Svarende til 10 ECTS point.

Uddannelsen tager normalt to et halvt til tre år afhængig af, hvilke undervisningsfag du vælger.

Modulerne indenfor pædagogik og lærerfaglighed er f.eks.:

 • Elevens læring og udvikling
 • Almen undervisningskompetence
 • Specialpædagogik
 • Undervisning af tosprogede elever

Praktik

Der er en seks-ugers praktikperiode i løbet af meritlæreruddannelsen. Praktikken giver dig mulighed for at lære folkeskolen at kende og mulighed for at afprøve de ting, du lærer på studiet. Uddannelsesstedet sørger i samarbejde med dig for praktikplads.

I praktikken på meritlæreruddannelsen er der fokus på praktisk lærervirksomhed.

I samspil med uddannelsens øvrige fag arbejder du med dine praktiske og analytiske kompetencer. I praktikken får du rig mulighed for at prøve dig selv af – både som menneske og som professionel. Praktikken sigter mod, at du får erfaring med lærerprofessionens mange facetter, og du deltager derfor også i lærerens øvrige opgaver.

Du kan tage meritlæreruddannelsen på flere måder

Du kan læse til meritlærer:

Hvordan studerer jeg?

Som meritlærerstuderende indgår du på hold med andre studerende fra henholdsvis daguddannelsen og den delvis digitale læreruddannelse. Du får således den samme faglighed som andre studerende - men i et mindre antal fag.

Læreruddannelsen er et frit og selvstændigt studie, hvor du er ansvarlig i forhold til de hold og grupper, du indgår i. Samarbejde, samtale og meningsudveksling er vigtige aspekter i uddannelsen. Derfor er samspillet mellem undervisere og studerende på holdene og mellem de studerende i studie- og praktikgrupper meget vigtigt. Det gælder uanset, om undervisningen foregår på campus, digitalt eller på seminarer.

Adgangskrav & optagelse på meritlæreruddannelsen

For at blive optaget på meritlæreruddannelsen skal du:

ENTEN tidligere have gennemført en videregående uddannelse (bachelor, kandidat eller professionsbachelor). 
ELLER være fyldt 25 år og have en erhvervsuddannelse samt to års erhvervserfaring suppleret med gymnasiale fag.
OG du skal opfylde adgangskravene til de undervisningsfag, du ønsker at vælge.

Selvom du ikke helt passer ind i ovenstående, kan du kontakte os og høre om dine muligheder. 

Søg ind på meritlæreruddannelsen

Hent ansøgningsskema til meritlæreruddannelsen her.

Udfyld og send ansøgningsskemaet til os via e-mail eller send det til:
UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø

Tilmeldingen er bindende

Hvis du af en eller anden grund ønsker at framelde dig studiet, skal du straks henvende dig til Studiekontoret på læreruddannelsen, UC SYD, hhv. Campus Esbjerg eller Campus Haderslev, således at din studieplads kan tilbydes en anden. Du kan få delta­gerbetalingen tilbagebetalt, såfremt du framelder dig senest den 15. august i efterårssemesteret og den 1. februar i forårssemestret, og modulet endnu ikke er påbegyndt.

Der opkræves et administrationsgebyr på 500 kr. pr. fag, dog max 1.100 kr. i alt. 

Kan jeg få yderligere merit?

Når du søger om optagelse på meritlæreruddannelsen, vil du på baggrund af tidligere uddannelse og erfaringer have mulighed for en meritvurdering i et eller flere fag (moduler).

Hvad koster uddannelsen til meritlærer?

Meritlæreruddannelsen udbydes efter loven om åben uddannelse. Det betyder, at du skal betale for uddannelsen.

 • Prisen er 5.500 kr. pr. modul (10 ECTS).
 • Den samledes pris for de 150 ECTS er således 82.500 kr.

Deltagerbetalingen dækker undervisning, vejledning og eksamen. Dertil kommer egne udgifter til undervisningsmaterialer, der varierer fra fag til fag.

Spørgsmål om optagelse, adgangskrav og ansøgning?

Har du spørgsmål om optagelse, adgangskrav, udfyldelse af din ansøgning, SU eller til valg af studie?