Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Professionsbachelor

Bliv lærer med merit-læreruddannelsen

Har du en anden uddannelse? Bliv lærer på kortere tid.

For dig med tidligere uddannelse eller erhvervserfaring

Har du en anden uddannelse på CV'et, kan du tage læreruddannelsen som merituddannelse. Meritlæreruddannelsen giver fuldt ud de samme jobmuligheder og kompetencer i de fag, du læser, som den almindelige læreruddannelse. Forskellen er, at man på baggrund af tidligere uddannelse og erhvervserfaring får merit for relevante kompetencer og derfor kan tage uddannelsen på kortere tid.

Med merituddannelsen kan du:

 • skifte karrierespor og få en ny uddannelse på kortere tid.
 • skabe en spændende karriere i folkeskolen.

Er merituddannelsen for dig?

Uddannelsen blev skabt for at give folk, der vil noget andet end deres eksisterende job, mulighed for en ny karriere i folkeskolen. Erfaringerne viser, at lærere med en merituddannelse får job i folkeskolen og i dag udgør en vigtig del af skolernes hverdag.

Den eneste forskel på de to læreruddannelser er, at du efter merituddannelsen ikke bliver professionsbachelor og derfor ikke kan læse videre. Uddannelsen er desuden en betalingsuddannelse, og den er ikke SU-berettiget.

Meritlæreruddannelsens opbygning

Meritlæreruddannelsen består af 135-150 ECTS-point – afhængig af hvilke 2 undervisningsfag du vælger. 60 ECTS-point svarer til ét studieårsværk. Læs her hvad ECTS er.

Der indgår:

 • To undervisningsfag. Undervisningsfagene er 35 eller 50 ECTS. I alt 70-85 ECTS.
 • Grundfaglighed: Pædagogik og almen didaktik PAD (20 ECTS), pædagogisk psykologi og specialpædagogik PPIS (20 ECTS) og dansk som andetsprog DSA (5 ECTS). I alt 45 ECTS.
 • Praktikperioder på i alt 60 skoledage. De fordeles enten med de første 30 dage sammen med det ene undervisningsfag og de sidste 30 i en blok i slutningen af studiet. Alternativt 2 blokke á 6 uger. I alt 20 ECTS.

Uddannelsen tager normalt to et halvt til tre år afhængig af, hvilke undervisningsfag du vælger.

Praktik

Der er to praktikperioder á 30 skoledage. 
Hvis du vælger et af fagene dansk, matematik og engelsk (50 ECTS fag), så er den første praktik løbende med undervisningsfagets første år.  Den anden vil så være en blokpraktik med 6 uger sammenhængende. 
Alternativ, hvis du vælger to små undervisningsfag, vil praktikken normalt være 2 blokke af 6 uger. 
Praktikken giver dig mulighed for at lære folkeskolen at kende og mulighed for at afprøve de ting, du lærer på studiet. Uddannelsesstedet sørger i samarbejde med dig for praktikplads.

I praktikken på meritlæreruddannelsen er der fokus på praktisk lærervirksomhed.

I samspil med uddannelsens øvrige fag arbejder du med dine praktiske og analytiske kompetencer. I praktikken får du rig mulighed for at prøve dig selv af – både som menneske og som professionel. Praktikken sigter mod, at du får erfaring med lærerprofessionens mange facetter, og du deltager derfor også i lærerens øvrige opgaver.

Du kan tage meritlæreruddannelsen på flere måder

Du kan læse til meritlærer:

Hvordan studerer jeg?

Som meritlærerstuderende indgår du på hold med andre studerende fra henholdsvis daguddannelsen og den delvis digitale læreruddannelse. Du får således den samme faglighed som andre studerende - men i et mindre antal fag.
På den helt digitale læreruddannelse er du alene og undervisningen er opbygget individuelt.

Læreruddannelsen er et frit og selvstændigt studie, hvor du er ansvarlig i forhold til de hold og grupper, du indgår i. Samarbejde, samtale og meningsudveksling er vigtige aspekter i uddannelsen. Derfor er samspillet mellem undervisere og studerende på holdene og mellem de studerende i studie- og praktikgrupper meget vigtigt. Det gælder uanset, om undervisningen foregår på campus eller på seminarer.

På den helt digitale læreruddannelse laver du din egen plan, men uddannelsen er omfattende og du skal løbende uploade produkter til underviserne. Dertil er der løbede samtaler om dine opgaver og din progression.
 

Adgangskrav & optagelse på meritlæreruddannelsen

For at blive optaget på meritlæreruddannelsen skal du:

ENTEN tidligere have gennemført en videregående uddannelse (bachelor, kandidat eller professionsbachelor). 
ELLER være fyldt 25 år og have en erhvervsuddannelse samt to års erhvervserfaring suppleret med gymnasiale fag.
OG du skal opfylde adgangskravene til de undervisningsfag, du ønsker at vælge.

Selvom du ikke helt passer ind i ovenstående, kan du kontakte os og høre om dine muligheder. 

Søg ind på meritlæreruddannelsen

Hent ansøgningsskema til meritlæreruddannelsen her.

Udfyld og send ansøgningsskemaet til os via e-mail eller send det til:
UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø

Tilmeldingen er bindende

Hvis du af en eller anden grund ønsker at framelde dig studiet, skal du straks henvende dig til Studiekontoret på læreruddannelsen, UC SYD, hhv. Campus Esbjerg eller Campus Haderslev, således at din studieplads kan tilbydes en anden. Du kan få delta­gerbetalingen tilbagebetalt, såfremt du framelder dig senest den 15. august i efterårssemesteret og den 1. februar i forårssemestret, og modulet endnu ikke er påbegyndt.

Kan jeg få yderligere merit?

Når du søger om optagelse på meritlæreruddannelsen, vil vi på baggrund af dine tidligere uddannelser vurdere om du kan få yderligere merit i et eller flere fag.

Hvad koster uddannelsen til meritlærer?

Meritlæreruddannelsen udbydes efter loven om åben uddannelse. Det betyder, at du skal betale for uddannelsen.

 • Prisen er 550 kr. pr. et ECTS.
 • Den samledes pris for de 150 ECTS er således 82.500 kr og for 135 ECTS 74.250 kr.

Deltagerbetalingen dækker undervisning, vejledning og eksamen. Dertil kommer egne udgifter til undervisningsmaterialer, der varierer fra fag til fag.

Du betaler for et semester af gangen.

Tilskud fra Omstillingsfonden

Få op til 10.000 kr. årligt til videreuddannelse
Ansatte i offentlige og private virksomheder får nu mulighed for at søge om op til 10.000 kr. om året til at videreuddanne sig og få et kvalifikationsløft.

Fra 2024 kan faglærte, ufaglærte eller ansøgere med en professionsbachelor få mulighed for at få op til 10.000 kr. om året til at videreuddanne sig.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har nemlig indgået en ny trepartsaftale, som med langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet skal sikre, at arbejdsstyrken er rustet til fremtiden og arbejdsmarkedets behov.

Du søger om tilskuddet, når du ansøger om optagelse på meritlærer hos UC SYD og forud for hvert semester. Herefter tager vi os af at undersøge, om du kan få tilskuddet.

Men skynd dig! Fondens midler fordeles efter ”først til mølle”, og dækker deltagergebyret for hvert fag med op til 10.000 kr. om året. Du kan dog tidligst søge fire måneder før semesterstart.

Kan du få tilskud til videreuddannelse?

Hvis du er faglært, ufaglært eller professionsbachelor - og i job – er du i målgruppen for fondens midler.

Pengene dækker deltagerbetalingen for hvert fag til meritlærer.

Læs mere om Omstillingsfonden og om du er i målgruppen, der kan søge disse midler. 

Hvad skal du gøre?
Hvis du er i målgruppen for at søge midler fra Omstillingsfonden og gerne vil søge disse midler, når du ansøger om optagelse til meritlærer hos UC SYD, skal du notere det ved ansøgning, at du ønsker at søge Omstillingsfonden.

Når vi behandler din ansøgning, vil vi sende en tro-og loveerklæring til dig, som du skal underskrive og sende retur. Dermed bekræfter du, at du opfylder betingelserne for at kunne søge midler fra omstillingsfonden. Bemærk i forbindelse med udfyldelsen af erklæringen, at dato og underskrift skal udfyldes i hånden - det er ikke nok blot at skrive sin underskrift med ”maskinskrift”.  

Du vil efterfølgende modtage besked om, hvorvidt din ansøgning om midler fra Omstillingsfonden er blevet godkendt.

Tidsfrist:
Ansøgning om tilskud til deltagerbetaling skal ske ved ansøgning og forud for hvert semester. Tro- og loveerklæringen skal være returneret senest 14 dage før semesterstart. I tilfælde, hvor ansøgning ligger senere end førnævnte, er fristen for ansøgning ansøgningsdatoen.

Kontakt os

Har du spørgsmål? Så kontakt os endelig.

Emma Rung Frost Nielsen
Studieadministrativ medarbejder