Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Beskæftigelsesindsatsens retlige og økonomiske grundlag

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i Beskæftigelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler: Diplom i beskæftigelse

Tilmeld

Inddrag viden om lovgivning, forvaltningsret og økonomi i din daglige praksis og mødet med borgeren

 • Få viden om juridiske og økonomiske problemstillinger og handlemuligheder inden for beskæftigelsesindsatsen.
 • Lær at opsøge, fortolke og anvende relevant samt ny lovgivning på området.

Hvordan kan du løbende tilpasse din praksis, når beskæftigelsesindsatsen får ny lovgivning, ny sagsbehandlingspraksis og nye problemstillinger? Du bliver nødt til at kunne fortolke og forstå lovgivning og juridisk metode, så du kan integrere nye processer og regler i din nuværende praksis. Det vil du lære på dette modul.

Det kan lyde komplekst, men med dette modul bliver du klædt på til at forstå og anvende specialiseret viden om beskæftigelsesindsatsens juridiske og økonomiske grundlag i din daglige praksis. Det kan for eksempel være nye politiske rammer, som du bliver i stand til at diskutere og analysere med kolleger eller fagfæller. Det kan også være behandling af personoplysninger i dit arbejde. Du bliver kort sagt i stand til at implementere ny og relevant lovgivning i din sagsbehandling og i samarbejdet med fagfæller og andre aktører.

For at styrke din daglige praksis, vil du også få opdateret viden om forvaltningsret, behandlingsskik og sagsbehandlingsregler. På den måde kan du fokusere din energi på at skabe det positive møde med borgeren. Det gør dig i stand til at give den bedst mulige sagsbehandling - og udvikle den med dine kolleger.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du kan bruge viden om lovgivning, juridisk metode, retssikkerhed, retslig regulering, myndighedsudøvelse og forvaltningsret til at lave den bedst mulige sagsbehandling inden for beskæftigelsesindsatsen.
 • Lær at udvikle din praksis alene og i samarbejde med kolleger ved at opsøge, fortolke og anvende ny og relevant lovgivning.
 • Hvordan du indgår i samarbejde med myndigheder og andre aktører, mens du tager højde for regler for behandling af personoplysninger samt sagsbehandlingsregler.

Modulet er et valgmodul på Diplom i beskæftigelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Dette modul er for dig, der ønsker at forstå beskæftigelsesindsatsens grundlag, så du kan skabe den bedst mulige praksis for dig, dine kolleger og borgerne. Du har allerede erfaring med beskæftigelsesindsatsen, men ønsker at udvide din ekspertise inden for feltet.

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål

Formålet med modulet er, at den studerende erhverver sig specialiseret viden om beskæftigelsesindsatsens juridiske og økonomiske grundlag. 

Læringsmål

Den studerende skal

Viden

 • have viden om, kunne forstå, kunne analysere og reflektere over juridiske og økonomiske problemstillinger og handlemuligheder inden for beskæftigelsesindsatsen. 
 • have viden om juridisk teori og metode.

Færdigheder

 • kunne beskrive, analysere, vurdere og formidle juridiske og økonomiske problemstillinger i tilknytning til beskæftigelsesindsatsen i praksis. 
 • kunne opsøge, fortolke og anvende relevant lovgivning på området. 
 • kunne analysere, vurdere og diskutere beskæftigelsesindsatsens politiske rammer, herunder mål, midler, implementering og anvendelse.

Kompetencer

 • kunne håndtere implementering af ny/relevant lovgivning i sagsbehandlingen. 
 • kunne indgå i samarbejdet mellem myndighed og andre aktører. 
 • kunne indgå i fagligt udviklingsarbejde. 

Indhold

 • Lovgivning og juridisk metode.
 • Retssikkerhed.
 • Retslig regulering.
 • Myndighedsudøvelse: Beslutning, begrundelse, lovgivning, klagevejledning.
 • Forvaltningsret.
 • God sagsbehandlingsskik.
 • Beskæftigelses- og arbejdsmarkedslovgivningen.
 • De formelle sagsbehandlingsregler, herunder habilitet, vejledningspligt, notatpligt, partshøring, aktindsigt, begrundelse, klagevejledning og tavshedspligt.
 • Det positive møde med borgeren.
 • Behandling af personoplysninger, herunder at indhente og videregive oplysninger.