Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Det akutte patientforløb

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 10

Fagområde: Akutmodtager- og behandlerfunktion FAM

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær at undersøge den sundhedsfaglige praksis og skabe sammenhæng for patienter i sundhedsvæsenet

 • Få metoder og viden til at undersøge den sundhedsfaglige praksis i FAM.
 • Bliv klædt på til at træffe informerede valg og indgå i samarbejde om at skabe sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet.

Dette modul er for dig, der arbejder med akutte patientforløb, og som gerne vil styrke din rolle og ansvar i det faglige og tværfaglige samarbejde. På modulet lærer du at identificere og intervenere i forhold til den akutte kritiske syge borger/patients symptomer og i relation til det korte, akutte forløb. 

Din undervisning på modulet bygger videre på viden, færdigheder og kompetencer, som du har opnået gennem det sundhedsfaglige diplommodul: Sygepleje - teori og praksis; FAM basismodul.

På modulet arbejder du med forskellige metoder til undersøgelse af din sundhedsfaglige praksis, for dermed at udvikle dine metodiske kompetencer. Du vil få indgående kendskab til udvalgte kvalitative og kvantitative metoder der anvendes i FAM. 

Din viden fra modulet i det akutte patientforløb vil gøre dig bedre til at udvikle og reflektere over den nuværende praksis.

Modulet er en integration af i to sundhedsfaglige valgmoduler:

Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet (5 ECTS) og Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis (5 ECTS).

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær at arbejde med kvalitative- og kvantitative metoder i FAM.
 • Få praktisk erfaring med undersøgelser ved at arbejde med udvalgte undersøgelser fra eget arbejdssted.
 • Forstå de lovgivningsmæssige- og organisatoriske rammer for sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet.
 • Bliv klædt bedre på til at indgå i samarbejde på tværs af fag og sektorgrænser.
 • Hvordan den sundhedsprofessionelles rolle og brugerinddragelse kan være med til at skabe sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet.

Modulet er et valgmodul på Sundhedsfaglig diplom i professionspraksis, men kan også tages selvstændigt.

Vil du læse mere om den sundhedsfaglige diplomuddannelse i professionspraksis med fokus på akutsygepleje, kan du gøre det i folderen her.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der vil udvikle og styrke kvalitet, kontinuitet og sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet. Du vil lære at reflektere over værdimæssige, juridiske og organisatoriske rammer i forhold til brugerinddragelse og koordinerende funktioner på tværs af faglige - og organisatoriske grænser.

Adgangskrav

For at følge modulet skal du have en mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse samt mindst 2 års erfaring fra akutområdet efter gennemført uddannelse.

Det står der i studieordningen

Læringsmål:

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering får:

Viden

 • har viden om og forståelse af forskellige metodetilgange til undersøgelse af sundhedsfaglig praksis i FAM
 • kan reflektere over mulige sammenhænge mellem en undersøgelsesformål, genstand, metode og anvendelsesmuligheder
 • forstår og kan se kritisk på egen rolle som sundhedsprofessionel i relation til at styrke sammenhæng i det akutte patientforløb i sundhedsvæsenet
 • har indsigt i komplekse sammenhæng i det akutte patientforløb
 • kan forstå og reflektere over forskellige metoder til at skabe sammenhæng i det akutte patientforløb i sundhedsvæsenet med inddragelse af patienten
 • kan redegøre for relevante juridiske rammer.


Færdigheder

 • kan analysere, vurdere og formidle egne og andres undersøgelsesresultater i relation til det akutte patientforløb.
 • kan beskrive og analysere det akutte patientforløb og problemstillinger og handlemuligheder, der relaterer sig til sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet
 • inddrager relevant forsknings- og udviklingsarbejde
 • kan beherske og anvende metoder og teknikker i relation til akutte kliniske procedurer
 • kan anvende og analysere de forskellige beslutningsstøtteværktøjer, som er relevante i forhold til patientens kliniske tilstand
 • at sygeplejersken samarbejder og inddrager den akutte patient og de pårørende i forbindelse med akutte situationer.


Kompetencer

 • kan indgå i mono- og tværfagligt udviklingsarbejde i FAM
 • træffe og begrunde beslutninger omhandlende sammenhæng i forløb i sundhedsvæsenet
 • indgå i udviklingsarbejde og samarbejde med andre fagpersoner om sammenhæng i forløb i sundhedsvæsenet på tværs af faglige og organisatoriske grænser.


Indhold

 • Kvalitative metoder, f.eks. interview, observation, diskursanalyse og ekspertpanel i FAM.
 • Kvantitative metode, f.eks. smertevurdering VAS score som metode, TOKS som metode, LUP – resultat i FAM-modtagelse og det akutte patientforløb, RKKP
 • Arbejde med udvalgte undersøgelser fra eget arbejdssted
 • Organisatoriske rammer for sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet
 • Lovgivningsmæssige rammer for sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet
 • Koordineringsproblematikker og udfordringer – etik
 • Samarbejde på tværs af fag og sektorgrænser
 • Den sundhedsprofessionelles rolle og brugerinddragelse i sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet
 • Beskrivelse samt analyse af patientforløb i relation til udvalgte patientgrupper
 • Sygdomme, behandling og sygepleje til udvalgte akutte patientgrupper f.eks. ældre, socialt udsatte m.m.
Hvordan bliver du undervist på modulet?

På modulerne arbejder du med temaer, som relaterer til din egen praksis. Undervisningsformen består af teoretiske oplæg, gruppearbejde, workshops, evt. studiebesøg og selvstændig faglig fordybelse. Hovedvægten lægges på en kombination af teori, praktiske færdigheder, erfaringsudveksling og netværksdannelse. Det forventes, at du på modulet arbejder med og inddrager udviklingsarbejde fra din egen afdeling.

Fokus er på det sammenhængende patientforløb, og her lærer du at reflektere over forandring i den akutte patients tilstand - herunder relevant, hurtig behandling og pleje i udvalgte, akutte patientforløb. For at understøtte den individuelle læringsproces bliver du tilknyttet UC Syds e-lærings-platform itslearning.

Opbygning

Uddannelsen er bygget op af en teoretisk periode på ca. 60 lektioner og en klinisk periode på 360 timer.

Der lægges vægt på teoretiske perspektiver for sammenhæng i det akutte patientforløb, udviklingstiltag i det akutte felt og opøvelse af kliniske færdigheder understøttet med en casebaseret læringstilgang.