Gå til hovedindhold

Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Diplom i Erhvervspædagogik

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Diplom i Erhvervspædagogik

Tilmeld

Få indblik i samspillet mellem erhvervsuddannelser og professioner

 • Lær at se udviklingsbehov og handle på dem i erhvervsskoler og -centre.

Vil du gerne have mere ansvar for planlægning, implementering og evaluering på erhvervsskoler og -centre? Modulet Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde er et vigtigt skridt på vejen, da du får relevant teori og analyser af sektoren, brancher og samfund koblet med organisationsudvikling som svar på krav om kvalitet, effektivitet og fleksibilitet.


De erhvervsrettede uddannelser har en vigtig rolle i forhold til at uddanne fremtidens kvalificerede arbejdskraft, og derfor skal udviklingen selvfølgelig følge med på uddannelsesstederne. Med dette modul kan du få en nøglerolle i forhold til at analysere og vurdere organisationskulturer, organisationsformer og ledelsesformer med henblik på at identificere konkrete udviklingsbehov.


Du vil også lære at formidle det erhvervspædagogiske udviklingsarbejde i dets forskellige faser til forskellige målgrupper, så udviklingen bliver inddragende for alle relevante parter.


Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Hvordan du analyserer og vurderer organisationskulturer, organisationsformer og ledelsesformer med henblik på at identificere udviklingsbehov.
 • Hvordan du selvstændigt og i samspil med andre kan udvikle erhvervspædagogisk virksomhed på erhvervsskoler og -centre.
 • Hvordan du kan vurdere og anvende modeller og redskaber til planlægning, gennemførelse, implementering og evaluering af erhvervspædagogisk udviklingsarbejde og formidle dem til relevante målgrupper.


Modulet er et valgfrit modul på Diplom i erhvervspædagogik men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er målrettet dig, der har erfaring med erhvervspædagogik, men som måske er klar til at tage en mere administrativ eller ledende rolle i forhold til at udvikle erhvervsskoler og -centre.

Adgangskrav

Du har flere muligheder for at opfylde adgangskravene til moduler på Diplom i erhvervspædagogik:

 • Du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, som mindst er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse
 • Du vurderes via en individuel kompetencevurdering til at have uddannelsesmæssige forudsætninger eller realkompetencer, der svarer til adgangsbetingelserne.
 • Særligt: Hvis du opfylder de faglige betingelser for ansættelse som lærer ved erhvervsuddannelserne eller arbejdsmarkedsuddannelserne, kan du optages på de to første obligatoriske moduler (Modul 1: Undervisning og læring, Modul 2: Undervisningsplanlægning og didaktik). Når du har bestået disse to moduler, vil du via en individuel kompetencevurdering kunne få adgang til de øvrige moduler på uddannelsen.
   
Det står der i studieordningen

Kompetencemål


Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til

 • selvstændigt at identificere udviklingsbehov på erhvervsskoler og -centre.
 • selvstændigt og i samspil med andre at udvikle erhvervspædagogisk virksomhed.
 • at påtage sig ansvar i forbindelse med planlægning, gennemførelse, implementering og evaluering af organisatorisk udviklingsarbejde på erhvervsskoler og -centre.


For at opnå disse kompetencer skal den studerende


Viden

 • have indsigt i organisations- og ledelsesformer samt organisationskulturer på erhvervsskoler og -centre.
 • have viden om modeller og redskaber til planlægning, gennemførelse, implementering og evaluering af erhvervspædagogiske udviklingsarbejder.
 • have viden om erhvervspædagogiske professioners udvikling og betydning.
 • kunne reflektere over institutionsudvikling og dens betydning for erhvervspædagogisk praksis.

Færdigheder

 • kunne analysere og vurdere organisationskulturer, organisationsformer og ledelsesformer med henblik på at identificere udviklingsbehov.
 • kunne vurdere og anvende modeller og redskaber til planlægning, gennemførelse, implementering og evaluering af erhvervspædagogisk udviklingsarbejde.
 • kunne formidle erhvervspædagogisk udviklingsarbejde i dets forskellige faser til forskellige målgrupper på erhvervsskoler og -centre.