Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Fagligt entreprenørskab i erhvervsrettede uddannelser

UC SYD Videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i Erhvervspædagogik

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Diplom i Erhvervspædagogik

Tilmeld

Få værktøjerne til at smitte erhvervsskoleelever med lyst til at starte selv 

 • Lær at skabe rammerne for at udvikle elevernes innovative og entreprenante evner.  
 • Få indsigt i, hvordan du bliver i stand til at udvikle undervisningen i entreprenørskab på tværs af fagrammer. 

Det er vigtigt for samfundet, at unge mennesker tør springe ud i at udvikle nye ideer og forretninger.  

Med modulet Fagligt entreprenørskab i erhvervsrettede uddannelser får du viden og værktøjer til at vække og udvikle lysten til at starte selv og være entreprenant hos erhvervsskoleelever.  

Det kræver, at du selv tør tænke nyt og udvikle din undervisning og inddrage kræfter fra andre fagområder.  

På modulet bliver du klædt på til at forstå, hvad entreprenørskab er, og hvordan du kan udvikle entreprenante og innovative færdigheder hos eleverne. Du får indsigt i forskellige teorier og metoder til at inddrage i undervisningen og viden om, hvordan de påvirker didaktik og læring. 

Med den viden kan du udvikle, vurdere og skabe undervisningsmiljøer, som støtter entreprenantskab. Og du vil selv blive i stand til at skabe undervisningsforløb i innovation og iværksætteri. Dermed bliver du en vigtig spiller i indsatsen for at få flere mennesker med en erhvervsuddannelse til at starte selv eller udvikle nye produkter.  

Det lærer du på modulet:

 • Forskellige tilgange til entreprenørskab og innovative metoder inden for erhvervsrettede uddannelsers branchespecifikke områder. 
 • Forskellige teorier og metoder til undervisning i entreprenørskab. 
 • At skabe læringsmiljøer, som fremmer elevernes kunnen inden for innovation og entreprenørskab. 
 • At undervise i entreprenørskab. 

Modulet er en del af Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, som underviser på en erhvervsuddannelse eller dig, som har opgaver inden for undervisning, vejledning, formidling, læring, didaktik og social inklusion i private virksomheder, institutioner og forvaltninger.   

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål for afgangsprojektet 

Kompetencemål 

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til  

 • at håndtere og selvstændigt tage ansvar for at nyskabe og kvalificere didaktikken gennem en undersøgende og eksperimenterende tilgang i et fagligt og tværfagligt samarbejde med inddragelse af relevante samarbejdspartnere og brugere. 
 • at arbejde entreprenant både didaktisk og brancherettet for derigennem at skabe rammerne for udvikling af elevernes entreprenante og innovative kompetencer.  
 • selvstændigt og i samspil med andre at kunne identificere udviklingsbehov samt indgå i organisatorisk og tværprofessionelt arbejde med udvikling og implementering af entreprenørskabsundervisning. 

For at opnå disse kompetencer skal den studerende 

Viden  

 • have indsigt i og forståelse for entreprenørskab og forskellige tilgange til entreprenante og innovative processer og metoder i relation til erhvervsrettede uddannelsers branchespecifikke områder. 
 • have viden om forskellige teorier og metoder til entreprenørskabsundervisning, samt hvilken betydning de har for didaktik og læring. 

Færdigheder  

 • kunne tilrettelægge, skabe og vurdere undervisnings- og læringsmiljøer, som udvikler elevernes innovative og entreprenante kompetencer. 
 • kunne skabe erhvervsrettet entreprenørskabsundervisning begrundet i formål, mål, processer, metoder, resultater og anvendelsesperspektiver. 
 • kunne anvende og formidle forskellige fremgangsmåder, metoder og teknologier, der fremmer udviklingen af elevernes innovative og entreprenante kompetencer.