Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Pædagogik og kommunikation

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i sundhedspraksis

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler på Akademi i sundhedspraksis

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Få viden om pædagogik og kommunikations betydning for det professionelle samarbejde

Vil du styrke samarbejde med elever, borgere, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere? Så kræver det, at du forstår at arbejde med både kommunikation og pædagogik i din daglige praksis. Det vil du lære på dette modul, der tager udgangspunkt i et lærings- og udviklingsperspektiv.

På dette modul opnår du kompetencer til at identificere, analysere og håndtere pædagogiske, vejledningsmæssige og kommunikative problemstillinger i det social- og sundhedsfaglige felt.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Teori og metode i relation til pædagogik og kommunikation set i forhold til det social- og sundhedsfaglige felt
 • Hvordan du inddrager din viden om voksenlæring og erfaringspædagogik i din praksis
 • Didaktiske refleksioner i relation til pædagogisk praksis i det social- og sundhedsfaglige felt

Modulet er et valgmodul på akademiuddannelsen i sundhedspraksis, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er primært for dig, der arbejder inden for social- og sundhedsvæsenet samt det pædagogiske område. Du har muligvis en baggrund som social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent, og vil gerne styrke dine kompetencer såvel pædagogiske som kommunikative.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering.

Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Modulet har fokus på samarbejdet mellem den professionelle og borgere, kolleger, elever, samarbejdspartnere og andre aktører ud fra et lærings- og udviklingsperspektiv. 

Den studerende opnår kompetencer til at identificere, analysere og håndtere pædagogiske, vejledningsmæssige og kommunikative problemstillinger i det social- og sundhedsfaglige felt.

Indhold 

Teorier og metoder der knytter sig til følgende temaer:

 • Pædagogiske og kommunikative problemstillinger 
 • Læring og læreprocesser i forhold til praksisnære problemstillinger 
 • Didaktiske overvejelser i relation til social- og sundhedsfaglig praksis 
 • Vejledning af borgere, pårørende, kolleger og elever 
 • Kommunikation ud fra et lærings- og vejledningsperspektiv. 

Viden og forståelse

 • Den studerende skal have viden om og forståelse for teori og metode i relation til pædagogik, vejledning og kommunikation i social- og sundhedsvæsenet 
 • Den studerende skal have viden om og forståelse for unge og voksnes læreprocesser i det social- og sundhedsfaglige felt 
 • Den studerende skal have viden om og forståelse for didaktiske overvejelser i relation til pædagogisk praksis i det social- og sundhedsfaglige felt.

Færdigheder 

 • Den studerende skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger i relation til kommunikation og pædagogik i det social- og sundhedsfaglige felt 
 • Den studerende skal kunne anvende kommunikative færdigheder i relation til faglige problemstillinger 
 • Den studerende skal kunne vejlede og formidle pædagogiske og kommunikative overvejelser til eksempelvis kolleger, elever, borgere, pårørende eller øvrige samarbejdspartnere.

Kompetencer 

 • Den studerende skal kunne indgå i pædagogiske og kommunikative processer i det social- og sundhedsfaglige felt 
 • Den studerende skal kunne håndtere og indgå i praksisnære lærings- og udviklingsorienterede processer. 
Hvordan bliver jeg vurderet på modulet?

Mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave eller mundtlig prøve på baggrund af synopsis.

Intern censur og vurdering efter 7-trinsskalaen.