Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Pædagogisk ledelse

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Diplom i Ledelse

Tilmeld

Lær at lede processer og skabe udvikling og fornyelse af læringsmiljø og pædagogisk praksis

 • Bliv en bedre formidler af institutionens organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger til forskellige fagprofessionelle medarbejdere.

Hvordan skaber man et miljø, hvor børnene lærer og medarbejderne trives?

Det vil du lære på modulet Pædagogisk ledelse, hvor du, med udgangspunkt i vilkår for den moderne skole og institution, får teorier og metoder til at skabe konkret udvikling og fornyelse på din institution eller skole.

På modulet bliver du præsenteret for teorier og metoder om uddannelse i et foranderligt samfund, hvor det ikke kun er de boglige kompetencer, der tæller. Du lærer også om ledelse af pædagogisk praksis og læreprocesser, som gerne skulle munde ud i nye handlingstiltag eller ledelsespraksis i din hverdag.  

Metoder og teori bliver koblet med din nuværende praksis og arbejdsplads, så du kan identificere konkrete behov for kompetenceudvikling eller handlingstiltag. Formålet er at skabe det bedst mulige læringsmiljø og pædagogiske praksis.  

Det får du indsigt i på dette modul:

 •  Lær at varetage rollen som pædagogisk leder i folkeskole eller institution.
 •  Lær at udvælge de teorier og metoder, som bedst understøtter de ønskede organisatoriske udviklingsprocesser.
 •  Hvordan du analyserer og vurderer de forhold, som omgiver skabelsen af pædagogisk ledelse i din institution eller skole.
 •  Hvordan du iværksætter konkrete handlingstiltag eller kompetenceudvikling i organisationen.

Modulet er et valgmodul på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet for dig, der gerne vil have opdateret din værktøjskasse i pædagogisk ledelse, eller dig der skal til at prøve kræfter med lederjobbet på en skole eller institution. Du skal være klar til at få den nyeste forskningsbaserede viden på området og dedikeret til læring. Resten klarer dine dygtige undervisere. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:

 • Initiere og lede læreprocesser med henblik på udvikling og fornyelse af læringsmiljø og pædagogisk praksis.

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

 • Teorier og metoder om uddannelse i et foranderligt samfund, ledelse af pædagogisk praksis og styring af læreprocesser.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

 • Analysere, vurdere og reflektere over situationer og forhold, der vedrører skabelse af pædagogisk ledelse, fornyelse af læringsmiljø samt iværksætte handlingstiltag.

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:

 • Håndtere faglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke en læringscentreret kultur og den pædagogiske praksis
 • Identificere behov for organisationens kompetenceudvikling og formidle begrundede handlingstiltag.