Gå til hovedindhold

Projektstyring

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Diplom i Beskæftigelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Diplom i beskæftigelse

Tilmeld

Lær at styre projekter i beskæftigelsesindsatsen 

 • Bliv den medarbejder, som kan udvikle og styre udviklingsprojekter sikkert i havn med høj kvalitet. 
 • Få både de generelle projektstyringsværkstøjer og de værktøjer, som er særligt vigtige i beskæftigelsesindsatsen. 

Arbejder du i beskæftigelsesindsatsen, vil du opleve, at stadigt flere projekter bliver sat i værk. Det kan være projekter rettet mod en særlig målgruppe af ledige. Projekter, som skal skabe samarbejde med flere virksomheder. Eller noget andet relevant.  

Ønsker du at blive en betydningsfuld spiller i de forskellige projekter, er det vigtigt, at du kan bruge projektstyringsværktøjer. Du kan blive medarbejderen, som har styr på rammerne og kan beskrive og analysere grundlaget for udvikling og gennemførelse af et projekt. Særligt i beskæftigelsesindsatsen er det vigtigt, at projekterne tager hensyn til den politiske kontekst og de juridiske muligheder på området.  

Du bliver desuden rustet til at tænke forsknings- og udviklingsarbejde med i udviklingen af nye projekter. Dermed kan du medvirke til, at andre kan bruge resultaterne af projektet, at projektet lever videre og bliver videreudviklet og udbygget.  

På valgmodulet Projektstyring lærer du at bruge de redskaber, der er brug for i projekter, især i beskæftigelsesindsatsen. Du bliver dermed rustet til at indgå som en vigtig medarbejder i projektudvikling og -styring.   

Det lærer du på modulet: 

 • Projektteori- og metode. 
 • At udvikle, styre og gennemføre projekter ud fra politiske behov og med hensyn til juridiske muligheder. 
 • At formidle et projekt og resultaterne, så de kan bruges i andre sammenhænge. 
 • At lede konsortier på tværs af sektorer. 
 • At føre tilsyn med og evaluere et projekt.

Modulet er et valgmodul på Diplom i beskæftigelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, som ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med beskæftigelsesindsatsen på jobcentre, a-kasser, hos anden aktør eller lignende - særligt med projekter.  

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 

Formålet med modulet er, at den studerende erhverver kendskab til metoder og værktøjer til udvikling, ledelse, aflevering, implementering og evaluering af projektforløb. 

Læringsmål 

Den studerende skal: 

Viden 

 • have viden om projektteori- og metode. 
 • have viden om projektudvikling, -ledelse og -aflevering inden for beskæftigelsesområdet. 
 • have viden om projektøkonomi. 

Færdigheder 

 • kunne beskrive og analysere grundlaget for at udvikle og gennemføre projekter, set ud fra et behov, den politiske kontekst og de juridiske muligheder. 
 • kunne anvende metoder til projektudvikling og projektledelse og medtænke forsknings- og udviklingsarbejde i udvikling af nye projekter. 
 • kunne formidle et projekt og mainstreame dets resultater. 
 • kunne definere og efterleve et projektbudget og håndtere indholdsmæssig og økonomisk rapportering. 

Kompetencer 

 • kunne definere og gennemføre et projekt på baggrund af et formuleret behov inden for beskæftigelsesområdet. 
 • kunne opbygge og lede konsortier på tværs af sektorer. 

Indhold 

 • Projektbeskrivelse. 
 • Fundraising. 
 • Interessentanalyse. 
 • Milepælsplanlægning, aktivitets-, tids- og ressourceplanlægning samt målstyring. 
 • Projektorganisering. 
 • Kommunikation, formidling og projektledelse. 
 • Rapportering til styregrupper, følgegrupper, opgavestiller m.fl. 
 • Budget og økonomi. 
 • Projekts aflevering og mainstreaming.
 • Tilsyn og evaluering. 

Se hele studieordningen for akademiuddannelsen i beskæftigelse.

Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Individuel bedømmelse efter 7-trins-skalaen.