Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen (diplommodul)

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i Beskæftigelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler: Diplom i beskæftigelse

Tilmeld

Bliv skarp på at inkludere særlige målgrupper på arbejdsmarkedet 

 • Forstå, hvordan inklusions- og eksklusionsmekanismer fungerer på arbejdsmarkedet. 
 • Lær at tilrettelægge din indsats for særlige målgrupper af arbejdssøgende ved at dokumentere, analysere og vurdere tiltag og metoder.  

At være arbejdsløs er også at være ekskluderet. Fra arbejdsmarkedet og dermed fra en stor del af samfundet i det hele taget. Nogle målgrupper har sværere ved at blive inkluderet på arbejdsmarkedet. Det kan skyldes forskellige forhold som diagnoser, sprogbarrierer, kulturelle barrierer og lignende.  

Derfor er det vigtigt i dit arbejde i beskæftigelsesindsatsen, at du har viden om og forstår teorier om den arbejdssøgendes situation samt om inklusion og eksklusion. Og ikke mindst at du kan omsætte den viden til tiltag i forhold til den arbejdssøgende. På modulet bliver du klædt på til at vurdere og anvende forskellige teorier og metoder i forhold til særlige målgrupper. Du lærer at forstå, hvordan inklusions- og eksklusionsmekanismer fungerer, og hvordan de kommer i spil i din dagligdag.  

Det vil du kunne mærke, når du hjælper særlige målgrupper i dit daglige arbejde. Du vil blive bedre til at forstå den arbejdssøgendes situation. Forstå, hvad der er på spil for den enkelte i forhold til arbejdsmarkedet. Bruge relevante teorier og metoder. Og på den baggrund sammen med borgeren lægge en handlingsplan, som kan lede hen mod inklusion på arbejdsmarkedet.   

Det lærer du på modulet: 

 • Teorier om arbejdets betydning, arbejdsløshedens konsekvenser og marginalisering.  
 • Forskning om forskellige målgrupper.   
 • Viden om blandt andet beskæftigelsesrettede handlemuligheder, det rummelige arbejdsmarked samt inklusions- og integrationspolitik.  
 • At tilrettelægge handlingsplaner på baggrund af relevante teorier og metoder.  
 • At kunne træffe beslutning om og tilrettelægge handlingsplaner i samarbejde med borgeren 

Modulet er for dig, som ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med beskæftigelsesindsatsen på jobcentre, a-kasser, hos anden aktør eller lignende.

Modulet er et valgmodul på Diplom i beskæftigelse, men kan også tages selvstændigt.

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 

Formålet med modulet er, at den studerende erhverver sig indsigt i eksklusions- og 

inklusionsproblematikker og beskæftigelsesrettede handlemuligheder i forhold til særlige målgrupper. 

Læringsmål 

Den studerende skal: 

Viden: 

 • have viden om og forstå teorier om den arbejdssøgendes situation. 
 • kunne forstå og reflektere over problemstillinger i tilknytning til vejledning og motivation af arbejdssøgende. 
 • have viden om og forståelse for inklusions- og eksklusionsmekanismer. 

Færdigheder: 

 • på baggrund af indsigt i metoder og teorier om bl.a. inklusion og eksklusion kunne dokumentere, analysere og vurdere tiltag og metoder i forhold til indsatsen over for den arbejdssøgende. 
 • kunne vurdere og anvende forskellige relevante teorier og metoder og kunne træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger. 
 • kunne tilrettelægge handlingsplaner i samarbejde med borgeren. 

Kompetencer: 

 • kunne indgå i og anvende forsknings- og udviklingsarbejde til at udvikle metoder i praksis. 
 • kunne indgå i dialog om etiske spørgsmål vedrørende beskæftigelsesindsatsen i forhold til borgeren. 
 • kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring. 

Indhold 

 • Teorier om arbejdets betydning, arbejdsløshedens konsekvenser og marginalisering. 
 • Forskning om forskellige målgrupper inden for beskæftigelsesindsatsen. 
 • Beskæftigelsesrettede handlemuligheder. 
 • Det rummelige arbejdsmarked. 
 • Inklusions- og integrationspolitik. 
 • Kulturforståelse og interkulturel kompetence. 
 • Borgerinddragelse. 

Se hele studieordningen for diplomuddannelsen i beskæftigelse.

Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Individuel bedømmelse efter 7-trins-skalaen. Modulet bedømmes med intern censur.