Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Specialpædagogik i samtiden

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Pædagogisk Diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Specialpædagogik PD

Tilmeld

Lær at mestre og forstå de flerfoldige hensyn og paradigmer, som hersker inden for specialpædagogikken  

 • Få viden om specialpædagogikken i samtiden samt dens organisatoriske og samfundsmæssige betingelser. 
 • Arbejd med diversitet og variation i relation til inkluderende og ekskluderende processer i specialpædagogikken. 

Vil du blive bedre til at forstå og arbejde med specialpædagogikken? Med dette modul får du både indsigt i det formelle grundlag for specialpædagogik og den metodiske tilgang til at samarbejde om en læringsdifferentieret indsats for den enkelte. Du vil altså lære at inddrage organisatoriske og samfundsmæssige betingelser i din praksis. 

Du kommer til at lære at tage ansvar for samarbejds- og gruppeprocesser i det mono- og tværfaglige felt, i forhold til sociale og organisatoriske specialpædagogiske opgaveløsninger. Det betyder også, at du vil blive klædt på til at samarbejde om indsatser, der fremmer inklusion, og som eventuelt også kan inddrage netværket for den enkelte eller samarbejdspartnere. 

For bedst at forstå specialpædagogikken og sætte den i en kontekst, arbejder du både med samtiden samt den lovgivning og de konventioner, som hersker. Men du vil også arbejde med et historisk perspektiv på normalitet og afvigelse, samt funktionsnedsættelser og diagnosticering i den specialpædagogiske kontekst. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvordan du bruger specialpædagogiske paradigmer, herunder professionsforståelse og etik, udviklingsmæssig diversitet og variation.  
 • Lær at identificere specialpædagogikkens egenart i relation til almenpædagogikken. 
 • Hvordan du tager ansvar for samarbejds- og gruppeprocesser i sociale og organisatoriske specialpædagogiske opgaver. 
 • Lær at reflektere over normalitet og afvigelse samt funktionsnedsættelser og diagnosticering i den specialpædagogiske kontekst både historisk og nutidigt.  

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Du vil gerne arbejde med - eller arbejder allerede med - specialpædagogikken, og du vil gerne have en dybere forståelse for den nutidige, fortidige og fremtidige praksis inden for feltet.  

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål  

Den studerende  

 • kan håndtere specialpædagogiske paradigmer, herunder professionsforståelse og etik, udviklingsmæssig diversitet og variation i relation til inkluderende og ekskluderende processer.  
 • kan påtage sig ansvar for samarbejds- og gruppeprocesser i det mono- og tværfaglige felt, i forhold til sociale og organisatoriske, specialpædagogiske opgaveløsninger.  
 • kan identificere specialpædagogikkens egenart i relation til almenpædagogikken.  
 • mestrer at samarbejde om en læringsdifferentieret indsats, der fremmer inklusion og som rummer overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte.  
 • har viden om specialpædagogik i samtiden, herunder indsigt i såvel det formelle grundlag (lovgivning, konventioner etc.) som indsigt i de organisatoriske og samfundsmæssige betingelser.  
 • kan reflektere over normalitet og afvigelse samt funktionsnedsættelser og diagnosticering i den specialpædagogiske kontekst i historisk og nutidigt perspektiv.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en ekstern prøve.