Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Sundhed

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i friluftsvejledning

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Akademi i friluftsvejledning

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær at skabe og afholde sundhedsfremmende og forebyggende friluftsaktiviteter  

 • Indgå i samarbejde med institutioner og organisationer om sundhedsfremmende aktiviteter i den danske natur. 
 • Lær hvordan kost, ernæring og fysisk aktivitet i den danske natur påvirker individers sundhed. 
 • Brug grundlæggende viden om anatomi og fysiologi i relation til friluftsliv. 

Friluftsliv er sundt. Men hvor sundt er det egentlig - og for hvad? Med dette modul kommer du under huden på de forskellige tilgange og forståelser af et sundt friluftsliv. Du lærer også at tilrettelægge friluftsaktiviteter, som er skræddersyede til de former for sundhedsfremme eller forebyggelse, som din målgruppe efterspørger. 

For at forstå og arbejde med sundhed, bliver du nødt til at forstå menneskets anatomi og fysiologi. Det vil du få en grundlæggende forståelse for på modulet, og det vil blive kombineret med undervisning i kost og ernæring. På den måde får du et holistisk perspektiv på kroppen i og uden for friluftslivet. Den viden vil blive kombineret med viden om friluftsliv og aktiviteter, så du bliver klædt på til at udvikle og afvikle målrettede sundhedsfremmende aktiviteter for offentlige eller private organisationer. 

Du vil på modulet også få indsigt i institutionelle, nationale og lokale strategier for sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, så du kan iværksætte målrettede aktiviteter, der understøtter disse i den danske natur.    

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvordan du bruger viden om fysiologi og anatomi samt kost og ernæring til at planlægge og afholde sundhedsfremmende eller forebyggende friluftsaktiviteter. 
 • Lær at afvikle og udvikle skræddersyede friluftsaktiviteter for private eller offentlige organisationer, som styrker deres konkrete målgruppes generelle sundhed og skaber motivation. 
 • Styrk din praksis som sundhedsvejleder i forhold til at skabe forandrings- og læreprocesser hos dine elever, deltagere og kunder. 

Modulet er et valgmodul på Akademiuddannelsen i friluftsvejledning, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Modulet i sundhed er for dig, der gerne vil bruge friluftslivet målrettet til at skabe sundere vaner og forebygge sygdomme hos mennesker. Det kan være gennem aktiviteter, rådgivning om kost og ernæring eller en kombination. De kompetencer kan også gøre dig attraktiv for erhvervslivet. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål: 

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår indsigt i de sundhedsfremmende perspektiver i dansk natur og brugen heraf.  

Viden 

 • har viden om forandrings- og læreprocesser i forhold til sundhedsfremmende og forebyggende friluftsaktiviteter samt samarbejde med private og offentlige institutioner og aktører. 
 • har viden om kost, ernæring og fysisk aktivitet i relation til friluftsliv. 
 • har grundlæggende viden om anatomi og fysiologi. 
 • kan anvende sin viden om forandring og læring i praktisk friluftsvejledning i et etisk afbalanceret, sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv. 
 • kan anvende sin viden omkring kost og ernæring i forhold til friluftsliv i tilrettelæggelse og afvikling af praktiske friluftsaktiviteter med sundhedsformål i relation til konkrete målgrupper. 
 • kan anvende moderne teknologier i sundhedsrelaterede friluftsaktiviteter som et eksempel på, hvordan det kan virke motiverende. 
 • kan identificere læringsbarrierer og -muligheder knyttet til ændring af sundhedsadfærd relateret til friluftsliv. 

Kompetencer 

 • kan indgå i sundhedsrelaterede friluftslivsprojekter i en virksomhedsrelation. 
 • kan planlægge, gennemføre og evaluere en målrettet friluftsvejledning relateret til forebyggende sundhed. 
 • kan udvikle egen vejledningspraksis i relation til forandrings- og læreprocesser knyttet til sundhedsadfærd. 

Indhold 

Med udgangspunkt i lærings- og sundhedsteorier arbejdes der med friluftslivsvejledning i et sundhedsfremmeperspektiv med fokus på institutionelle, nationale og lokale strategier og muligheder for at iværksætte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, der finder sted i dansk natur. På det sundhedsmæssige felt er fokus primært på psykologiske, fysiologiske samt sociologiske teorier om sundhed og sundhedsfremme. 

Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Du bedømmes efter 7-trinsskalen med intern censur.