Gå til hovedindhold

Sundhedsindsatser og -begreber i praksis

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Sundhedsfremme og forebyggelse

ECTS: 10

Tilmeld

Få den grundlæggende viden om sundhedsindsatser 

 • Få indsigt i sundhedssektorens rolle som lærested i samfundet.  
 • Bliv klar til at være med til at udvikle pædagogiske tiltag, som kan forbedre sundhedsfremme og uddannelse i sundhedssektoren. 

Hvis du arbejder med sundhedsfremme, forebyggelse eller rehabilitering, eller ønsker at komme til det, skal du have den helt grundlæggende viden om sundhedsindsatser og -begreber på plads. Du skal forstå, hvad det betyder set fra både brugernes, de professionelles og fra det organisatoriske perspektiv.  

Den viden får du på modulet Sundhedsindsatser og -begreber i praksis. Her får du ikke alene teoretisk forståelse, du får også færdighederne til at bruge og vurdere de forskellige forståelser i forhold til de forskellige målgrupper. Du bliver klædt på til at vurdere mulige sundhedsindsatser og begrunde relevante løsningsmodeller i praksis.   

Det lærer du på modulet: 

 • Forskellige sundhedsbegreber og -forståelser i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. 
 • National lovgivning og målsætninger og internationale programmer og sundhedspolitiske strategier.  
 • Teorier og metoder, for eksempel modeller, klassifikationer og undersøgelsesredskaber. 
 • Nationale og internationale forskningsresultater, såvel kvantitative som kvalitative. 
 • Sundhedsindsatser og løsningsmodeller. 

Modulet er et obligatorisk modul på Sundhedsfaglig diplom - i Sundhedsfremme og forebyggelse.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet henvender sig primært til sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, radiografer og bioanalytikere, men også til andre, som arbejder med sundhedsformidling eller uddannelse i sundhedssektoren - eller ønsker at komme til det. 

Adgangskrav 

For at følge modulet skal du have afsluttet en videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse.  

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse. 

Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering  

Viden  

 • har viden om og kan reflektere over de samfundsmæssige og organisatoriske rammers påvirkning af den pædagogiske praksis i konkrete situationer i sundhedssektoren.   
 • har forståelse for og reflekterer over, hvordan nationale, internationale, samfundsmæssige, politiske og organisatoriske rammer påvirker konteksten for de sundhedsfaglige indsatsområder.  

Færdigheder  

 • kan analysere og formidle patienters, borgeres, personales og uddannelsessøgendes behov for læring og uddannelse set i en politisk og samfundsmæssig kontekst.  
 • beskrive og analysere muligheder og begrænsninger i forhold til sundhedssektorens rammer og vilkår for den pædagogiske praksis. 

Kompetencer  

 • kan indgå i udvikling af pædagogiske tiltag i forhold til enkeltpersoners og gruppers kvalificering i et specifikt sundhedsfagligt indsatsområde.  

Indhold  

 • Sundhedssektoren som lærested i et globaliseret, moderne samfund.  
 • Samfundsmæssige, politiske, lovgivningsmæssige, organisatoriske og økonomiske rammer og vilkår for en dynamisk sundhedssektor, når fokus er læring og uddannelse.   
 • Sundhedsstrategier og -programmer på internationalt, nationalt og lokalt niveau.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Du afslutter modulet med en intern prøve.