Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Sygefravær

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i Beskæftigelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Diplom i beskæftigelse

Tilmeld

Bliv specialist i beskæftigelse og sygefravær 

 • Få specialiseret viden om beskæftigelse og sygefravær.   
 • Bliv klædt på til at begrunde og vælge faglige løsninger på komplekse forløb inden for sygefravær. 

Du vil ofte arbejde med komplekse sager, når du arbejder med sygefravær i beskæftigelsesindsatsen.  

Som myndighedsperson skal du balancere mellem at skabe et tillidsforhold til den ledige, som er sygemeldt og sørge for, at der bliver sat gang i og er progression i et forløb, hvor den sygemeldte forhåbentlig kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.  

Det kræver, at du har en specialiseret viden, som du kan få på valgmodulet Sygefravær. Her dykker du ned i metoder og teorier, som giver dig den generelle viden om sygdomme, som du har brug for. Du får et overblik over metoder til forebyggelse og rehabilitering, ligesom du kommer til at vide, hvilke andre rådgivere, du kan inddrage, og hvornår det er relevant. Og vigtigst af alt bliver du klædt på til at omsætte teorier og metoder og bruge din viden i praksis.  

På den måde bliver du klædt på til at møde den enkelte sygemeldte borger og hjælpe vedkommende bedst muligt videre i livet og på arbejdsmarkedet.  

Det lærer du på modulet: 

 • Hele det system, som bliver påvirket af en sygemelding: Arbejdsmarkedet, den enkelte virksomhed, det offentlige og private social- og sundhedssystem, Arbejdstilsynet med mere. 
 • Opfølgning og metode. 
 • Organisering og koordinering af indsatsen og om aktører på sygefraværsområdet. 
 • Sygedagpengelovgivningen. 
 • Forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering.

Modulet er et valgmodul på Diplom i beskæftigelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, som ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med beskæftigelsesindsatsen på jobcentre, a-kasser, hos anden aktør eller lignende - og især for dig, som arbejder med sygefravær.  

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 

Formålet med modulet er, at den studerende får specialiseret viden om problematikker vedrørende beskæftigelse og sygefravær, samt kompetencer til at begrunde og vælge relevante faglige løsningsmodeller. 

Læringsmål 

Den studerende skal: 

Viden 

 • have specialiseret viden om og kunne forstå praksis og anvendt teori og metode vedrørende organisering og koordinering af sygefraværsindsatsen. 
 • have viden om sygdomsbegreber. 
 • kunne reflektere over metoder til forebyggelse og rehabilitering i forhold til sygefravær. 

Færdigheder 

 • kunne vurdere og analysere praksisnære og teoretiske problemstillinger vedrørende borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter endt sygemelding. 
 • kunne udrede, afklare og følge op på en sygefraværssag. 
 • kunne formidle faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og borgere. 

Kompetencer 

 • kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver i forbindelse med at varetage sygefraværsindsatsen. 
 • kunne identificere og inddrage relevante rådgivere og faggrupper i indsatsen. 
 • kunne udvikle egen praksis inden for rammerne af professionel etik. 

Indhold 

 • Arbejdsmarkedet, den enkelte virksomhed, parterne, det offentlige og private social- og sundhedssystem, arbejdsmiljø, Arbejdstilsynet, arbejdsskade, arbejdsmedicinske klinikker mv. 
 • Indsats og tilbagevenden. 
 • Opfølgning og metode. 
 • Organisering og koordinering af indsatsen. 
 • Sygedagpengelovgivningen. 
 • Målgrupper i sygefraværsindsatsen. 
 • Aktører på sygefraværsområdet. 
 • Sygdomsbegrebet. 
 • Forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering. 

Se hele studieordningen for diplomuddannelsen i beskæftigelse.

Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Individuel bedømmelse efter 7-trins-skalaen.