Gå til hovedindhold

Uddannelses- og karrierevejledning

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Ungdoms- og voksenunderviser

Tilmeld

Forstå baggrunden for god uddannelses- og karrierevejledning 

 • Få indsigt i vejledningsteorier og -metoder og etiske dilemmaer i vejledningsarbejdet. 
 • Udvikl dig selv og din rolle som vejleder.  

Som vejleder har du en vigtig rolle i at hjælpe folk videre i den rigtige retning. Nogle mennesker skal bare have et lille puf. Andre har brug for dybdegående afklaring og vejledning for at finde ud af, hvilken uddannelses- eller karrierevej, som passer til dem.  

For at gøre en forskel er det vigtigt, at du har fagligheden på plads og forstår vejledningsteorier og -metoder. Og ikke mindst at du kan anvende dem i praksis. Du skal kunne arbejde sammen med andre - både vejledere og personer med andre fagligheder.  

Det lærer du på modulet Uddannelses- og karrierevejledning. Du får indsigt i de problemer og de etiske dilemmaer, som du kan møde som vejleder. Og du får mulighed for at fordybe dig i at arbejde med vejledning til forskellige målgrupper i forskellige sammenhænge. 

På den måde vil modulet styrke dig i mødet med mennesker, som har brug for vejledning for at komme videre. 

Det lærer du på modulet: 

 • At planlægge og gennemføre vejledningsforløb. 
 • Forskellige vejledningsteorier og -metoder, og hvordan du anvender dem i praksis. 
 • At samarbejde med andre fagligt og tværfagligt om problemer i vejledningsarbejdet. 
 • Om uddannelses- og karrierevejledning i forskellige sammenhænge og til forskellige målgrupper.  

Modulet er en del af Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med karriere- og uddannelsesvejledning af unge og voksne. 

Adgangskrav 

For at følge dette modul skal du mindst have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse samt have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse. 

Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål:  

Kompetencemål  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at  

 • kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om løsning af vejledningsfaglige problemstillinger.  
 • kunne udvikle egen vejlederrolle og vejledningspraksis.  

For at opnå disse kompetencer skal den studerende  

Viden  

 • have viden om uddannelses- og karrierevejledning i forskellige kontekster og for forskellige målgrupper.  
 • have viden om centrale vejledningsteorier og -metoder og deres anvendelsesmuligheder i vejledningspraksis.  
 • kunne forstå vejledningsfaglige problemstillinger herunder etiske dilemmaer.  

Færdigheder 

 • kunne formidle vejledningsfaglige problemstillinger.  
 • kunne planlægge og gennemføre vejledningsforløb under hensyntagen til etiske dilemmaer.  
 • kunne udvælge og anvende vejledningsmetoder i praksis.
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Der er intern bedømmelse af den afsluttende prøve.