Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Ungeindsatsen

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i Beskæftigelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Akademi i Beskæftigelse

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Bliv klædt på til at hjælpe unge ledige videre i uddannelse eller arbejde 

 • Få forståelse for unge lediges forhold og indsigt i rammerne for dem. 
 • Få kompetencerne til at udfordre og støtte den unge og på den baggrund lægge realistiske handlingsplaner. 

Arbejder du med at hjælpe unge ledige i uddannelse eller arbejde? Så skal du ikke alene kende til lovgivningen og andre rammer for de unge, men også have en forståelse for de problemer, som de unge typisk kan have og en viden om, hvordan du bedst støtter og motiverer forskellige målgrupper af unge.  

Det kan være en balancegang. På den ene side skal du have forståelse for den unges situation. Du skal støtte, anerkende, informere og vejlede ud fra den unges udgangspunkt. På den anden side skal du sikre, at den unge træffer valg om uddannelse eller arbejde og er i gang. De unge står ofte med komplekse problemstillinger, og du skal formå både at udfordre og understøtte den unge, afdække den unges forståelse af sig selv og lave realistiske planer sammen med den unge.  

På modulet Ungeindsatsen bliver du klædt teoretisk og metodisk på til at håndtere komplekse og konfliktfyldte forløb med unge - både som støtte og som den, der holder den unge til ilden. Og du bliver klar på, hvilke rammer du kan manøvrere inden for.  

Det lærer du på modulet: 

 • Juridiske, økonomiske og organisatoriske rammer for ungeindsatsen. 
 • Forskellige målgrupper - og deres forskellige behov samt metoder til at imødekomme dem. 
 • Teorier og metoder inden for blandt andet ungdomspædagogik, motivationsarbejde og vejledningsmetoder. 
 • Ungdomsliv og uddannelsesfeltet, blandt andet om læring og identitet.  

Modulet er et valgmodul på Akademi i beskæftigelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, som ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med beskæftigelsesindsatsen på jobcentre, a-kasser, hos anden aktør eller lignende. Og særligt for dig, som arbejder med ungeindsatsen eller ønsker at komme til det.   

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Indhold: 

 • Juridiske, økonomiske og organisatoriske rammer for ungeindsatsen på beskæftigelsesområdet. 
 • Forskellige målgrupper blandt unge - forskellige problemstillinger, metoder og indsatsbehov. 
 • Uddannelsesfeltets struktur og kultur, herunder medansvar for egen læring i voksenuddannelserne. 
 • Forhold i ungdomslivet med relevans for uddannelse og læring, herunder det gode skoleliv, ungdomsidentitet, læringsadfærd, læringsstile og læringsstrategier. 
 • Teorier og metoder i beskæftigelsesarbejdet med unge, herunder ungdomspædagogik, vejledningsmetoder, motivationsarbejde, gruppevejledning og individuelle samtaler. 
 • Tilgange til at understøtte unges egen handlen i form af uddannelseskendskab, uddannelsesforberedelse, uopfordret ansøgning, jobsøgning og jobsamtale. 

Læringsmål 

Ved modulets afslutning er det målet, at den studerende: 

Viden 

 • har viden om og forståelse for indgange til ungdomsuddannelserne og arbejdsmarkedet. 
 • har viden om de forskellige kategorier af unge. 
 • har kendskab til den professionelle samtale. 
 • har viden om og forståelse for forskellige vejledningsmetoder og tilgange til læring. 

Færdigheder 

 • kan anvende understøttende og udfordrende færdigheder i samtalen med den unge. 
 • kan afdække den unges forforståelse og problemfelt. 
 • kan udarbejde realistiske handlingsplaner i samarbejde med den unge. 
 • kan anvende sine kompetencer til i konkrete praksissituationer at foretage nuancerede beskrivelser og analyser af praksisindsatsen over for den unge, ud fra forskellige perspektiver med afsæt i relevant praksiskundskab og teoretisk viden. 
 • kan reflektere over de faglige og etiske problemstillinger, der knytter sig til indsatsen for den unge 

Kompetencer 

 • kan motivere den unge til uddannelse/arbejde. 
 • kan anvende og omsætte de forskellige vejledningsmetoder til de forskellige målgrupper. 
 • kan håndtere komplekse og konfliktfyldte forløb med unge. 
 • kan identificere problemfelter, som grænser til andre fagprofessionelles virkefelt og professionsområder og formidle problemstillinger til relevante samarbejdspartnere. 

 Se hele studieordningen for akademiuddannelsen i beskæftigelse.

Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Individuel bedømmelse med intern vurdering efter 7-trins-skalaen.