Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i Beskæftigelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler: Diplom i beskæftigelse

Tilmeld

Skab det bedst mulige match mellem lokale eller globale virksomheders behov og ledige borgere

 • Bliv en kompetent og serviceorienteret samarbejdspartner for virksomhederne, når du faciliterer virksomhedskontakt på vegne af kommune eller ledige borgere. 
 • Forstå hvordan lovgivning, organisering og brancheforskelle skaber forskellige forudsætninger for at rekruttere og fastholde medarbejdere. 

Hvor vide er rammerne for at servicere virksomheder, og hvordan kan du bruge forhandling, salg, projektledelse og markedsføring til at skabe en positiv og konkret virksomhedskontakt? Det lærer du på modulet Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen. 

Lær hvordan du forhandler, følger op på samarbejdsaftaler og agerer som koordinator for kontakten mellem virksomheder og andre samarbejdspartnere. Skab en grundlæggende forståelse for dynamikken på arbejdsmarkedet og de unikke forhold som gør sig gældende lokalt, globalt og inden for forskellige brancher.

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Grundlæggende dynamikker på arbejdsmarkedet samt kendskab til globale og lokale brancheforhold. 
 • Organisering af virksomhedsindsatsen og samarbejde på tværs af kommuner. 
 • Virksomhedskonsulentens professionelle rolle og arbejdsopgaver i organisationen. 
 • Samarbejdsaftaler, myndighedsrolle og rekrutteringsprojekter. 
 • Udviklingen i beskæftigelseslovgivningens rammer i forhold til at servicere virksomhederne. 
 • Den proaktive virksomhedsindsats og opsøgende virksomhedskontakt. 
 • Redskaber til afdækning af kvalifikationsbehov hos virksomhederne. 
 • Projektledelse og sikring af fremdriften i virksomhedssamarbejdet. 
 • Metoder til overvågning af arbejdsmarkedet. 
 • Muligheder i mødet mellem virksomhed og ledige eller sygemeldte. 
 • Markedsføring, salgsledelse og kommunikation. 
 • Relationsopbygning og forhandling. 

Modulet er et valgmodul på Diplom i beskæftigelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med beskæftigelsesindsatsen på jobcentre, a-kasser, hos anden aktør eller lignende. Du skal søge ind på modulet, hvis du gerne vil få nye metoder til at understøtte beskæftigelsespotentialet hos ledige og samtidig vil løfte din faglighed til næste niveau. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det siger studieordningen

Formål 
Modulets formål er, at den studerende erhverver sig indsigt i arbejdsmarkedet og virksomhedssamarbejdet i beskæftigelsesindsatsen samt opnår teoretiske og metodiske kompetencer til at udvikle, planlægge, monitorere og evaluere virksomhedskontakt. Desuden opnår den studerende kompetence i at varetage rollen som samarbejdspartner for større virksomheder og projektleder på virksomhedsrettede projekter i beskæftigelsesindsatsen. 

Læringsmål 
Den studerende: 

Viden 

 • har viden om og kan reflektere over virksomhedsindsatsens organisering 
 • har forståelse for teorier om arbejdsmarkedets kompleksitet og kan reflektere over, hvordan virksomhedsrettede redskaber anvendes under hensyn til lovgivning, organisering, lokalt og globalt arbejdsmarked samt brancheforskelle 
 • kender og forstår udviklingen i beskæftigelseslovgivningens rammer i forhold til at servicere virksomhederne 
 • kender metoder til forhandling, salg, projektledelse og markedsføring over for virksomheder 

Færdigheder 

 • kan planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere virksomhedsrettede aktiviteter 
 • kan vurdere, beskrive og analysere kampagnestrategier i forhold til forskellige typer virksomheder og under hensyn til de organisatoriske rammer 
 • kan forhandle og følge op på samarbejdsaftaler med virksomheder og andre samarbejdspartnere 

Kompetencer 

 • kan indgå i et serviceorienteret og professionelt samarbejde med virksomheder om rekrutteringsprojekter, herunder international rekruttering, og fastholdelse af medarbejdere 
 • kan indgå i udviklingsarbejde vedrørende virksomhedssamarbejde og organisering af virksomhedskontakten 
 • kan agere projektleder og koordinator på tværs af den interne organisation i forhold til jobformidling og virksomhedskontakt