Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Skræddersyede efter- og videreuddannelser

For kommuner og organisationer

Skræddersyet videreuddannelse inden for offentlig administration

Få skræddersyet et længere eller kortere uddannelsesforløb, der passer til jeres organisations behov og ønsker. Alle forløb bliver udviklet i tæt dialog med jer - og kan målrettes hele organisationen, en afdeling, et team eller enkelte medarbejdere.

01

Diplomuddannelse i skat

Styrk jeres skattemæssige kompetencer

Det er ingen hemmelighed, at skat er komplekst, og derfor er både en holistisk forståelse samt faglig specialisering nødvendig for at arbejde med de komplekse problemstillinger. Med skræddersyede forløb under diplomuddannelsen i skat får jeres organisation videregående kompetencer inden for varetagelsen af skattemæssige funktioner. Og I vil samtidig lære at løse specifikke problemstillinger i forhold til det specialiserede forløb, som I har valgt. 

Med et skræddersyet forløb hos UC SYD kan I for eksempel:

  • Få ny viden og kompetencer til at styrke det skattefaglige område
  • Udvikle jeres evner til at løse praksisnære og komplekse opgaver i skat
  • Styrke jeres digitale kompetencer med konkrete IT-værktøjer.

Se mere om uddannelsen og modulerne

Vi udvikler uddannelsesforløb og kurser inden for diplomuddannelsen i skat, der er tilpasser jeres organisations behov og krav, og som bakker op om jeres strategiske mål.

Hele eller dele af diplomuddannelsen i skat kan tilrettelægges som skræddersyede forløb for større eller mindre hold i organisationen. Nedenfor finder I nogle af de moduler, vi eksempelvis kan tilbyde jer:

Download folderen her, og læs mere om uddannelsen og alle moduler.

-En specialistuddannelse i skat er med til at sikre, at borgernes sager bliver behandlet korrekt. Derfor bliver du på uddannelsen blandt andet skarp i at læse og lave en årsopgørelse. Herunder aktieindkomst, erhvervsindkomst, fradrag osv.

Ditte Greisen

Underviser på Diplomuddannelsen i skat på UC SYD

Praktiske oplysninger

Sådan foregår undervisninger

Læringsforløbet er en vekselvirkning imellem individuel forberedelse, gruppearbejde og holdundervisning, hvor din og dine medstuderendes egen praksis og erfaring danner rygraden for læringsaktiviteterne.

Underviseren på hvert modul forbereder øvelser og studieaktiviteter, som I som studerende løser individuelt og i grupper. Efterfølgende bruger I erfaringerne fra øvelser og studieaktiviteter som basis for refleksion over både praksis og teori.

Adgangskrav

For at deltage på modulerne på uddannelsen skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du en fuldmægtiguddannelse hos SKAT, eller har du gennemført en Kommunom eller Merkonom før disse var på akademiniveau, så kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du også søge om optagelse via en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

02

Diplom i offentlig forvaltning og administration

Få nye kompetencer inden for offentlig forvaltning

Med et skræddersyet forløb inden for diplom i offentlig forvaltning og administration styrker I organisationens administrative kompetencer og skaber nye muligheder på arbejdspladsen.

Forløbende bliver skræddersyet efter jeres behov. Det gælder både i forhold til varighed og indhold.

Vi kan udvikle et forløb, der eksempelvis:

  • Bidrager med ny viden om højaktuelle emner og problemstillinger inden for den offentlige administration
  • Giver jer redskaber til at løse komplekse administrative opgaver i den offentlige sektor 
  • Stryker jer i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

Læs mere om hele uddannelsen i offentlig forvaltning her

51-årige Janne tager en diplomuddannelse online: - Jeg bruger min nye viden hver dag på jobbet

En studerende fortæller

51-årige Janne tager en diplomuddannelse online: - Jeg bruger min nye viden hver dag på jobbet

Efter årtier væk fra skolebænken er Janne godt i gang med diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Og den nye viden bruger hun dagligt i jobbet som studiekoordinator på SDU i Esbjerg.
03

Konferencer inden for forvaltning

Vi tilbyder løbende konferencer af en eller flere dages varighed inden for forvaltningsområdet. Konferencer kan også skræddersyes til jeres behov, men herunder kan I vores opslåede konferencer.

Se vores konferencer inden for offentlig forvaltning

04

Kontakt

I er altid velkomne til at kontakte os. Har I et konkret forløb, vi skal udvikle til jer? Eller har I spørgsmål til jeres muligheder? Så tag fat i os.

Anne Maria Rønholt

Studievejleder

Anne Maria Rønholt (AMRO)

Er du i tvivl, om du skal vælge en akademi- eller en diplomuddannelse? Har du brug for en individuel kompetencevurdering? Eller har du spørgsmål til tilmeldingsfrister, optagelseskrav, dokumentation, SVU eller ECTS? Så kontakt vores studievejleder.

Tager hun ikke telefonen, så send en mail. Så vender hun tilbage hurtigst muligt.