Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
  • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Forskning og viden om velfærdsprofessionerne og velfærdssamfundet

Kontakt den ekspert du har brug for

Find en af UC SYDs eksperter

UC SYD's eksperter kan rammesætte, konkretisere og perspektivere de udfordringer og muligheder, vi oplever indenfor velfærdsprofessionerne nu og i fremtiden. Vores eksperter står til rådighed for direkte henvendelser fra pressen og andre fagfolk. Du findet et udvalg af vores eksperter herunder.
01

Atmosfære forskning

Atmosfærer er sært uhåndgribelige, selvom vi ikke er i tvivl om, at de findes. Men hvor befinder en atmosfære sig egentlig? På UC SYD forsker vi i atmosfærer i mange forskellige kontekster som hospitaler, daginstitutioner, museer og udendørs kulturmiljøer - hele tiden med mennesket i fokus.

Birgitte Folmann

Lektor

Birgitte Folmann (BFOL)

Forsker i menneskers praksis, sanser og erfaring med atmosfære i rum. 

I flere år har hun lavet følgeforskning på design- og innovationsprojekter, der udvikler nye standarder for rum på hospitaler. Her har hun fokus på patienter, pårørende og personalets sanseoplevelser og deres forhold til ny teknologi. 

Adjunkt

Michael Sonne Engkær Kristensen (MSKR)

Lektor

Jonas Rasmussen Kirkegaard (JRKI)

02

Børneperspektiver

At arbejde med et børneperspektiv er relevant for professioner, der er optagede af at skabe og tilrettelægge de bedste udviklings- og læringsbetingelser for børn. Det gælder både professionelle i dagtilbud og skole, men også for dem, der møder børnene, når deres liv er vanskeligt og kompliceret.

Christina Poulsen

Lektor

Christina Holm Poulsen (CHPO)

Christina er børne- og inklusionsforsker og ekspert i børneperspektiver. I flere år har hun haft fokus på de børn, der kommer i vanskeligheder i skolen.

Udover at forske, underviser hun på Læreruddannelsen og på Pædagoguddannelsen på UC SYD.

03

Dannelse

Vi undersøger, hvad dannelse er og hvilken rolle dannelse skal spille i en pædagogisk sammenhæng hele vejen fra vuggestue til seniorhøjskole. 

Alexander Von Oettingen

Prorektor

Alexander Christian von Oettingen (AVOE)

Alexander er ansvarlig for uddannelser, forskning og videreuddannelse på UC SYD. Herunder strategisk udvikling af uddannelser og organisation og pædagogisk udvikling både teoretisk og praktisk.

Leo Komischke-Konnerup fra UC SYD

Chefkonsulent

Leo Komischke-Konnerup (LKKO)

Leo er ekspert i frie skoler og ungdomsuddannelser og har arbejdet med disse skolers  almenpædagogiske og politiske problemstillinger gennem mere end 10 år.

Hans Henrik Hjermitslev

Lektor

Hans Henrik Hjermitslev (HHHJ)

Hans Henrik Hjermitslev er ph.d. i videnskabshistorie fra Aarhus Universitet og lektor ved Pædagoguddannelsen og på Forskningsprogrammet dagtilbud og skole, hvor han underviser og forsker i pædagogikkens historie og dansk dannelsestænkning.

Billede af Hans Krap Koed

Lektor

Hans Krab Koed (HKKO)

Hans Krab Koed er lektor i kristendomskundskab/religion ved Læreruddannelsen. Han har en baggrund som cand. theol. og cand. mag i religion og dansk.

Hans har især beskæftiget sig med religionsdidaktik i en senmoderne kontekst, og har i mange år beskæftiget sig med dannelse i en interkulturel sammenhæng, især i tysk kontekst.

04

Den sundhedsfremmende skole

Den sundhedsfremmende skole arbejder systematisk og struktureret med elevernes og medarbejdernes trivsel og sundhed. Udover øget trivsel og sundhed, bidrager arbejdet i sidste instans også positivt til elevernes læring.

Jesper Von Seelen

Docent

Jesper von Seelen (JVSE)

Ekspert i sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring, idrætsfaget og implementering af bevægelse i skolen

Jesper er docent for Forskningsprogrammet Barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme.

Børge Koch

Videncenterchef

Børge Frank Koch (BFKO)

Børge Koch er uddannet lærer og cand.pæd. Han har tidligere arbejdet som skoleleder og konsulent med særligt fokus på idrætsundervisningen og den sundhedsfremmende skole.

Anette Schulz

Chefkonsulent

Anette Schulz (ANSC)

Anette Schulz er uddannet lærer og master i sundhedspædagogik. Hun har mange års erfaring med sundhedsfremme i skole og dagtilbud med særligt fokus på børn og unge i udsatte positioner, social ulighed og inklusion.

Ulla Pedersen

Lektor

Ulla Pedersen (UPED)

Ulla Pedersen er ergoterapeut og master i sundhedspædagogik med en mangeårig erfaring med sundhedsfremme i skole- og daginstitutioner med særligt fokus på kobling af sundhed og social inklusion.

05

Eksistentielle temaer i sundhedsprofessionel kommunikation

De store livsspørgsmål bliver ofte aktuelle, når vi udfordres i livet, f.eks. i mødet med svær sygdom og død - eller bliver forældre.  Vi udforsker både hvor og hvordan eksistentielle og åndelige temaer kan være tilstede hos patienter, pårørende, i uddannelse og praksis.

06

Fysisk aktivitet og læring

Vi ved, hvordan fysisk aktivitet ofte bidrager positivt til læring og trivsel hos børn, unge og voksne, fordi vi sammen med kommuner, skoler, daginstitutioner og erhvervsskoler udvikler og arbejder med at implementere fysisk aktivitet som et didaktisk værktøj i praksis.

Jesper Von Seelen

Docent

Jesper von Seelen (JVSE)

Ekspert i sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring, idrætsfaget og implementering af bevægelse i skolen

Jesper er docent for Forskningsprogrammet Barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme.

Claus Løgstrup Ottesen, ekspert i fysisk aktivitet og læring

Lektor

Claus Løgstrup Ottesen (COTT)

 

Ekspert i bevægelse og læring, og implementering af bevægelse i skoler.

 

07

Inklusion og eksklusion

Vores eksperter har viden om inklusion og eksklusion, fordi det vedrører alle. Børn, unge og deres forældre, voksne, udsatte, ældre, professionelle aktører som f.eks. lærer, pædagoger, socialrådgivere, og beslutningstagere som ledere og politikere, der skal tage langsigtede beslutninger. 

Christian Quvang

Docent

Christian Quvang (CQUV)

Ekspert i specialpædagogik, folkeskole og inklusion.

Christian er docent på Forskningsprogrammet Skole og undervisning.

Leo Komischke-Konnerup fra UC SYD

Chefkonsulent

Leo Komischke-Konnerup (LKKO)

Leo er ekspert i frie skoler og ungdomsuddannelser og har arbejdet med disse skolers  almenpædagogiske og politiske problemstillinger gennem mere end 10 år.

Christina Poulsen

Lektor

Christina Holm Poulsen (CHPO)

Christina er børne- og inklusionsforsker og ekspert i børneperspektiver. I flere år har hun haft fokus på de børn, der kommer i vanskeligheder i skolen.

Udover at forske, underviser hun på Læreruddannelsen og på Pædagoguddannelsen på UC SYD.

Timelærer

Anette Nielsen (ANNI)

Ekspert i inklusion og eksklusion i socialt arbejde

Anette er involveret i flere projekter, sammenhænge og målgrupper i socialt arbejde. Fællesnævnerne  for Anettes indsats er et fokus på tværfaglige sammenhænge, både forskningsmæssigt på tværs af såvel fag som forskningsmetoder og i det tværfaglige samarbejde, som det udfolder sig i det praktiske sociale arbejde.

08

Leg og legekultur i dagtilbud

Leg er et både enkelt og kompliceret begreb. Det er så enkelt, at vi bruger det med lethed i hverdagen. Men det er kompliceret at skulle beskrive hvad leg egentlig er. 

Kim Jerg

Lektor

Kim Jerg (KJER)

Ekspert i leg, legekultur og æstetiske processer.

Kim Jerg underviser på Pædagoguddannelsen på UC SYD og forsker i små børns lege og pædagogens deltagelse, bl.a. i projektet PLAY LAB

Lasse Stenmann Jørgensen

Lektor

Lasse Stenmann Jørgensen (LSJO)

Ekspert i leg, legekultur og pædagogen som legende rollemodel.

Lasse Stenmann Jørgensen underviser på Pædagoguddannelsen på UC SYD og forsker i små børns lege og pædagogens deltagelse, bl.a. i projektet PLAY LAB.

Lise Hostrup Sønnichsen UC SYD

Lektor

Lise Hostrup Sønnichsen (LHOS)

Lise Hostrup Sønnichsen er ergoterapeut med speciale i børn, master i børne- og ungdomskultur og æstetiske læreprocesser samt cand.pæd.

Fra 2020 og tre år frem er hun ph.d. studerende, hvor hun forsker i fysisk aktiv legende læring ind i Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen. 

09

Matematik didaktik

Få viden til at identificere, karakterisere og forstå de fænomener og processer, der indgår i undervisning i og læring af matematik.

Rune Hansen, ekspert i matematikdidaktik hos UC SYD

Lektor

Rune Hansen (RUHA)

Ekspert i matematikdidaktik

Rune har bl.a. en mastergrad inden for IKT og læring og en ph.d. i målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning. Han underviser i matematik ved læreruddannelsen og videreuddanner matematiklærere og -vejledere.

10

Mindretalspædagogik

Mindretalspædagogik er situeret i en særlig historisk, kulturel og sproglig kontekst. Det stiller en række særlige krav til den måde pædagoger og lærere tilrettelægger det pædagogiske og didaktiske arbejde på.

11

Netværksinddragelse og socialt arbejde

Den systematiske netværksinddragelse eller anbringelse i slægt og netværk foregår ikke i det ønskede omfang. Hvorfor ikke? Og hvordan vi kan forstå og håndtere fag-personers og borgeres løbende mikrofaglige udfordringer og deres rammebetingelser? 

Bo Morthorst Rasmussen

Docent

Bo Morthorst Rasmussen (BMRA)

Ekspert i samarbejde på tværs, professionsudvikling, og følgeskab og udvikling af det sociale og socialpædagogiske arbejde.

Bo er docent for Forskningsprogrammet socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik

Sabina Jæger

Lektor

Sabina Jensen Jæger (SAJJ)

Sabina Jæger forsker i netværksinddragelse og socialt arbejde - bl.a. i den gode netværksanbringelse, og inddragelses metoder. I øjeblikket forsker hun i mænds roller i familiesager i forhold til inddragelse.

Udover at forske, underviser hun på Socialrådgiveruddannelsen og på Efter- og videreuddannelsen på Den sociale diplomuddannelse primært i udsatte børn og familier og inddragelse og ICS. 

12

Overgang fra dagtilbud til skole

Børns overgang fra dagtilbud til skole fortjener pædagogisk opmærksomhed af flere årsager. Først og fremmest fordi overgangen har stor betydning for de børn, det drejer sig om. Men også fordi der er behov for nye måder at forstå og håndtere overgangen på.

Ane Bjerre Odgaard

Lektor

Ane Bjerre Odgaard (ABOD)

Ane Bjerre Odgaard underviser på Pædagoguddannelsen indenfor skole- og fritidspædagogik samt dagtilbuds-pædagogik.

Hun underviser også på UC SYDs diplom- og efteruddannelser indenfor digitale teknologier samt kulturformidling i pædagogisk praksis.

Desuden er hun tilknyttet Syddansk Universitet som postdoc, hvor hun forsker i børn og pædagogers aktiviteter med robotter og andre computationelle ting i dagtilbud.

Adjunkt

Helle Møller Winum (HEWI)

13

Professionelle læringsfællesskaber

Læringsfællesskaber viser, at et løsningsorienteret samarbejde med systematiske undersøgelser af praksis kan have en gavnlig indvirkning på forandring og nytænkning i den lokale pædagogik. Det kan åbne for nye veje til at understøtte børn og unge i deres læringsprocesser.

14

Rehabilitering

Der er solid evidens for rehabilitering. Men vores forskning viser, at implementeringen er en udfordring. Læs om vores forskningsresultater med rehabiliteringsindsatser, organisering, metoder, modeller og teknologier.

Bodil Bjørnshavce Noe fra UC SYD

Lektor

Bodil Bjørnshave Noe (BBNO)

Ekspert i rehabilitering

Bodil Bjørnshave Noe forsker i borgernes rehabiliteringsoplevelser, og afprøver interventioner, der kan understøtte helbred og funktionsevne. Hun undersøger, hvordan det gode, sammenhængende rehabiliteringsforløb kan tilrettelægges og evalueres.

15

Skoleledelse

Pædagogisk, faglig, administrativ og strategisk skoleledelse udfoldet i en praksis med bureaukrati, centraliseret styring, markedsorientering og professionel selvorganisering. Danske skoleledere bør have et reflekteret og nuanceret vidensgrundlag for at bedrive skoleledelse.

Anders Sandgaard

Lektor

Anders Sandgaard (ASAN)

Forsker og underviser i organisation og ledelse

Anders er særligt optaget af organisationspsykologiske og organisationssociologiske temaer med udgangspunkt i psykologiske, sociomaterielle og institutionelle teorier.

Thomas Albrechtsen

Docent

Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen (TRSA)

Ekspert i didaktik og pædagogisk organisationsforskning.

Thomas er docent for Forskningsprogrammet Skole og undervisning.

16

Social ulighed og sundhedskompetencer

I UC SYD vil vi bidrage til at få skabt en øget viden om, hvordan bl.a. kommuner og sygehuse kan inddrage sundhedskompetencer i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde – ikke mindst i forhold til udsatte grupper.

Carsten Kronborg Bak

Adjunkt

Carsten Kronborg Bak (CKBA)

Ekspert i fattigdom og social eksklusion, udsatte voksnes sundhed, udsatte boligområder, social ulighed og sundhedskompetencer.

17

Sundhedsfremme i dagtilbud

På UC SYD arbejder vi for at koble sundhedsfremmende indsatser på dagtilbudsområdet til dagstilbuddets opgave med at drage omsorg for alle børns trivsel, dannelse, læring og udvikling.

Lise Hostrup Sønnichsen UC SYD

Lektor

Lise Hostrup Sønnichsen (LHOS)

Lise Hostrup Sønnichsen er ergoterapeut med speciale i børn, master i børne- og ungdomskultur og æstetiske læreprocesser samt cand.pæd.

Fra 2020 og tre år frem er hun ph.d. studerende, hvor hun forsker i fysisk aktiv legende læring ind i Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen. 

18

Teknologiforståelse

Begreberne teknologiforståelse og digital dannelse er blevet centrale omdrejningspunkter på alle uddannelsesniveauer.  På UC SYD arbejder vi med at identificere, forstå og præge de fænomener og processer, der indgår i undervisning og læring af teknologiforståelse og digital dannelse. 

Roland Hachmann

Lektor

Roland Hachmann (RHAC)

Roland er oprindelig uddannet folkeskolelærer ved Haderslev Statsseminarium og har efterfølgende taget en mastergrad inden for IKT og læring.

Han har en ph.d. inden for didaktisk design for transformationer af viden og deltagelse mellem professionsuddannelse og -praksis

Ane Bjerre Odgaard

Lektor

Ane Bjerre Odgaard (ABOD)

Ane Bjerre Odgaard underviser på Pædagoguddannelsen indenfor skole- og fritidspædagogik samt dagtilbuds-pædagogik.

Hun underviser også på UC SYDs diplom- og efteruddannelser indenfor digitale teknologier samt kulturformidling i pædagogisk praksis.

Desuden er hun tilknyttet Syddansk Universitet som postdoc, hvor hun forsker i børn og pædagogers aktiviteter med robotter og andre computationelle ting i dagtilbud.

Peter Holmboe

Lektor

Peter Holmboe (PHOL)

Peter er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og har efterfølgende taget bl.a. en mastergrad inden for ikt og læring.

Peter arbejder i det pædagogiske/didaktiske område og underviser i, forsker i, udvikler og formidler professionsrelevant viden - primært med fokus på digitale læremidler og didaktisk design i digitalt understøttede læringsmiljøer.
 

Adjunkt

Tina Hejsel (THEJ)

Tina er oprindeligt uddannet lærer og har efterfølgende taget en kandidatgrad i didaktik med særligt henblik på dansk.

Tina undersøger og underviser i, hvordan vi på bedste vis kan få en flerdimensionel teknologiforståelse og digital dannelse på skemaet. 

portræt af Steen Juhl Møller

Adjunkt

Steen Juhl Møller (STJM)

Steen undersøger og underviser med særligt fokus på teknologiforståelse i grundskolen.

Han har mange års erfaring som konsulent for skole- og kommunale udviklingsprojekter inden for it og digitalisering. Derudover er han ekspert i teknologiforståelse inden for makerspaces og fablab-området

19

Uddannelsespolitik

Kvalitet, livslang læring, kontrol, internationalisering, prioriteringer, besparelser, teknologi, forskningsbaseret undervisning. Det er nogle af de temaer, der fylder i den uddannelsespolitiske debat. 

Tag fat i en af vores eksperter om få temaerne foldet ud: 

Alexander Von Oettingen

Prorektor

Alexander Christian von Oettingen (AVOE)

Alexander er ansvarlig for uddannelser, forskning og videreuddannelse på UC SYD. Herunder strategisk udvikling af uddannelser og organisation og pædagogisk udvikling både teoretisk og praktisk.

Anette Nicolaisen

Institutchef for Samfundsfag og kommunikation

Anette Nicolaisen (ANIC)

Anette er ansvarlig for den strategiske og pædagogiske udvikling af Institut for samfundsfag og kommunikation og instituttets seks uddannelser. Hun har et kontinuerligt fokus på, at mangfoldighed og kvalitet i uddannelsestilbuddene er afgørende for udviklingen i regionen.

Heidi Have

Institutchef for Sundhedsuddannelser

Heidi Have (HHAV)

Heidi have er ansvarlig for den strategiske og pædagogiske udvikling af de sundhedsfaglige bacehloruddannelser på UC SYD.

Jesper Wiese

Institutchef

Jesper Wiese (JWIE)

Som Institutchef er Jesper Wiese ansvarlig for Pædagoguddannelsen og Pædagogisk assistenuddannelserne i UC SYD.

I samarbejde med studielederne er Jesper ansvarlig for den strategiske udvikling uddannelserne, samt for implementering af de udviklingstiltag de er relevante for driften af uddannelserne.

Dorthe Kingo Thruelsen

Institutchef

Dorthe Kingo Thruelsen (DKTH)

Som Institutchef er Dorthe Kingo Thruelsen ansvarlig for Læreruddannelsen og Center for undervisningsmidler i UC SYD.

I samarbejde med studieledere og CFU ledere er Dorthe ansvarlig for den strategiske og pædagogiske udvikling, samt for implementering af de udviklingstiltag, der er relevante for at Læreruddannelsen og Center for undervisningsmidler leverer bedst mulig kvalitet.

Leo Komischke-Konnerup fra UC SYD

Chefkonsulent

Leo Komischke-Konnerup (LKKO)

Leo er ekspert i frie skoler og ungdomsuddannelser og har arbejdet med disse skolers  almenpædagogiske og politiske problemstillinger gennem mere end 10 år.

20

Udsatte børn og unge

De store spørgsmål er både hvornår og hvordan professionerne bør samarbejde, hvad de bør samarbejde om og med hvilken forventet effekt. 

Bo Morthorst Rasmussen

Docent

Bo Morthorst Rasmussen (BMRA)

Ekspert i samarbejde på tværs, professionsudvikling, og følgeskab og udvikling af det sociale og socialpædagogiske arbejde.

Bo er docent for Forskningsprogrammet socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik

Anne Marie Tyroll Beck

Lektor

Anne-Marie Tyroll Beck (AMTB)

Ekspert i tværprofessionelt samarbejde, borgerinddragelse, udsathed og sundhed.

Anne-Marie Tyroll Beck har solid erfaring med forsknings-praksis samarbejdsprojekter. I sin ph.d.-afhandling forskede hun i samarbejdskonstruktioner ud fra et casestudie om tværfaglig praksis og stilladseret læring.

21

Pressekontakt

Har du brug for en ekspert, som du ikke finder i oversigten her, kan du søge efter flere eksperter her

Du kan også kontakte UC SYD Kommunikation. Vi hjælper dig hurtigt videre til den rette ekspert.

Peter Elbrønd

Strategisk kommunikationsmedarbejder

Peter Rahbek Elbrønd (PREL)

Peter er ansvarlig for UC SYDs strategiske interessevaretagelse og presseindsats.

Lisbeth Garder

Kommunikationsmedarbejder

Lisbeth Garder (LGAR)

Lisbeth er ansvarlig for markedsføringen af UC SYD Efter- og videreuddannelse og for kommunikation og formidling for UC SYD Forskning.