Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Forskning og viden om velfærdsprofessionerne og velfærdssamfundet

Kontakt den ekspert du har brug for

Find en af UC SYDs eksperter

UC SYD's eksperter kan rammesætte, konkretisere og perspektivere de udfordringer og muligheder, vi oplever indenfor velfærdsprofessionerne nu og i fremtiden. Vores eksperter står til rådighed for direkte henvendelser fra pressen og andre fagfolk. Du findet et udvalg af vores eksperter herunder.

01

Dannelse

Vi undersøger, hvad dannelse er og hvilken rolle dannelse skal spille i en pædagogisk sammenhæng hele vejen fra vuggestue til seniorhøjskole. 

Alexander Von Oettingen

Rektor

Alexander Christian von Oettingen (AVOE)

Alexander ansvarlig for den overordnede drift, samt den uddannelsespolitiske repræsentation af institutionen over for myndigheder, interesseorganisationer og samarbejdspartnere.
Hans Henrik Hjermitslev

Lektor

Hans Henrik Hjermitslev (HHHJ)

Hans Henrik Hjermitslev er ph.d. i videnskabshistorie fra Aarhus Universitet og lektor ved Pædagoguddannelsen i Aabenraa, faglig leder af adjunktprogrammet ved UC SYD og forsker ved Forskningsprogrammet skole og undervisning.

Han underviser og forsker i pædagogikkens og velfærdsprofessionernes historie og dansk dannelsestænkning.

02

Fysisk aktivitet og læring

Vi ved, hvordan fysisk aktivitet ofte bidrager positivt til læring og trivsel hos børn, unge og voksne, fordi vi sammen med kommuner, skoler, daginstitutioner og erhvervsskoler udvikler og arbejder med at implementere fysisk aktivitet som et didaktisk værktøj i praksis.

Forskningschef

Jesper von Seelen (JVSE)

Resumé

Jesper er chef for forskningen på UC SYD og ansvarlig for at UC SYD lever op til den forskningsforpligtigelse, der følger med forskningsmidler. Bl.a. er Jesper ansvarlig for at forskningen på UC SYD lever op til gældende retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis. 

03

Inklusion og eksklusion

Vores eksperter har viden om inklusion og eksklusion, fordi det vedrører alle. Børn, unge og deres forældre, voksne, udsatte, ældre, professionelle aktører som f.eks. lærer, pædagoger, socialrådgivere, og beslutningstagere som ledere og politikere, der skal tage langsigtede beslutninger. 

Christina Poulsen

Lektor

Christina Holm Poulsen (CHPO)

Christina forsker i skolens hverdagsliv med fokus på udsatte børn og unge. Hun er optaget af at forstå vanskelige skolesituationer fra børn og unges perspektiver.

Christina er ph.d. og underviser også på Læreruddannelsen og på Pædagoguddannelsen på UC SYD.

Anders Sandgaard

Lektor

Anders Sandgaard (ASAN)

Forsker og underviser i organisation og ledelse

Anders er særligt optaget af organisationspsykologiske og organisationssociologiske temaer med udgangspunkt i psykologiske, sociomaterielle og institutionelle teorier.

04

Leg og legekultur i dagtilbud

Leg er et både enkelt og kompliceret begreb. Det er så enkelt, at vi bruger det med lethed i hverdagen. Men det er kompliceret at skulle beskrive hvad leg egentlig er. 

Kim Jerg

Lektor

Kim Jerg (KJER)

Ekspert i leg, legekultur og æstetiske processer.

Kim Jerg underviser på Pædagoguddannelsen på UC SYD og forsker i små børns lege og pædagogens deltagelse, bl.a. i projektet PLAY LAB

Lasse Stenmann Jørgensen

Lektor

Lasse Stenmann Ellebæk (LSJO)

Ekspert i leg, legekultur og pædagogen som legende rollemodel.

Lasse Stenmann Jørgensen underviser på Pædagoguddannelsen på UC SYD og forsker i små børns lege og pædagogens deltagelse, bl.a. i projektet PLAY LAB.

Lise Hostrup Sønnichsen UC SYD

Lektor

Lise Hostrup Sønnichsen (LHOS)

Lise Hostrup Sønnichsen er ergoterapeut med speciale i børn, master i børne- og ungdomskultur og æstetiske læreprocesser samt cand.pæd.

Fra 2020 og tre år frem er hun ph.d. studerende, hvor hun forsker i legende kvaliteter og kropslighed i Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen. 

05

Netværksinddragelse og socialt arbejde

Den systematiske netværksinddragelse eller anbringelse i slægt og netværk foregår ikke i det ønskede omfang. Hvorfor ikke? Og hvordan vi kan forstå og håndtere fag-personers og borgeres løbende mikrofaglige udfordringer og deres rammebetingelser? 

Bo Morthorst Rasmussen

Docent

Bo Morthorst Rasmussen (BMRA)

Ekspert i samarbejde på tværs, professionsudvikling, og følgeskab og udvikling af det sociale og socialpædagogiske arbejde.

Bo er docent for Forskningsprogrammet socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik

Sabina Jæger

Lektor

Sabina Jensen Jæger (SAJJ)

Sabina Jæger forsker i netværksinddragelse og socialt arbejde - bl.a. i den gode netværksanbringelse, og inddragelses metoder. I øjeblikket forsker hun i mænds roller i familiesager i forhold til inddragelse.

Udover at forske, underviser hun på Socialrådgiveruddannelsen og på Efter- og videreuddannelsen på Den sociale diplomuddannelse primært i udsatte børn og familier og inddragelse og ICS. 

06

Professionelle læringsfællesskaber

Læringsfællesskaber viser, at et løsningsorienteret samarbejde med systematiske undersøgelser af praksis kan have en gavnlig indvirkning på forandring og nytænkning i den lokale pædagogik. Det kan åbne for nye veje til at understøtte børn og unge i deres læringsprocesser.

Docent

Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen (TRSA)

Resumé

Ekspert i didaktik og pædagogisk organisationsforskning.

Thomas er docent for Forskningsprogrammet Skole og undervisning.

07

Social ulighed og sundhedskompetencer

I UC SYD vil vi bidrage til at få skabt en øget viden om, hvordan bl.a. kommuner og sygehuse kan inddrage sundhedskompetencer i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde – ikke mindst i forhold til udsatte grupper.

Lektor

Carsten Kronborg Bak (CKBA)

Resumé

Ekspert i fattigdom og social eksklusion, udsatte voksnes sundhed, udsatte boligområder, social ulighed og sundhedskompetencer.

08

Teknologiforståelse

Begreberne teknologiforståelse og digital dannelse er blevet centrale omdrejningspunkter på alle uddannelsesniveauer.  På UC SYD arbejder vi med at identificere, forstå og præge de fænomener og processer, der indgår i undervisning og læring af teknologiforståelse og digital dannelse. 

Roland Hachmann

Lektor

Roland Hachmann (RHAC)

Roland er oprindelig uddannet folkeskolelærer ved Haderslev Statsseminarium og har efterfølgende taget en mastergrad inden for IKT og læring.

Han har en ph.d. inden for didaktisk design for transformationer af viden og deltagelse mellem professionsuddannelse og -praksis

Frem til 2023 er Roland tilknyttet Syddansk Universitet som postdoc,  hvor han forsker i lærings designs for  computational thinking på mellemtrinnets 4.-6- klasse i folkeskolen.

Ane Bjerre Odgaard

Docent

Ane Bjerre Odgaard (ABOD)

Ane forsker i børns muligheder for at være kulturproducerende i deres institutionelt rammesatte hverdagsliv.

Hun er ph.d. og underviser også på pædagoguddannelsen på UC SYD og på UC SYD's diplom- og efteruddannelser indenfor digitale teknologier samt kulturformidling i pædagogisk praksis.

Peter Holmboe

Lektor

Peter Edlefsen Holmboe (PHOL)

Peter er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og har efterfølgende taget bl.a. en mastergrad inden for ikt og læring.

Peter arbejder i det pædagogiske/didaktiske område og underviser i, forsker i, udvikler og formidler professionsrelevant viden - primært med fokus på digitale læremidler og didaktisk design i digitalt understøttede læringsmiljøer.
 

Lektor

Tina Hejsel (THEJ)

Tina er oprindeligt uddannet lærer og har efterfølgende taget en kandidatgrad i didaktik med særligt henblik på dansk.

Tina undersøger og underviser i, hvordan vi på bedste vis kan få en flerdimensionel teknologiforståelse og digital dannelse på skemaet. 

portræt af Steen Juhl Møller

Lektor

Steen Juhl Møller (STJM)

Steen undersøger og underviser med særligt fokus på teknologiforståelse i grundskolen.

Han har mange års erfaring som konsulent for skole- og kommunale udviklingsprojekter inden for it og digitalisering. Derudover er han ekspert i teknologiforståelse inden for makerspaces og fablab-området

09

Uddannelsespolitik

Kvalitet, livslang læring, kontrol, internationalisering, prioriteringer, besparelser, teknologi, forskningsbaseret undervisning. Det er nogle af de temaer, der fylder i den uddannelsespolitiske debat. 

Tag fat i en af vores eksperter om få temaerne foldet ud: 

Alexander Von Oettingen

Rektor

Alexander Christian von Oettingen (AVOE)

Alexander ansvarlig for den overordnede drift, samt den uddannelsespolitiske repræsentation af institutionen over for myndigheder, interesseorganisationer og samarbejdspartnere.
Anette Nicolaisen

Direktør for samfund & sundhed

Anette Nicolaisen (ANIC)

Anette Nicolaisen har som direktør det overordnede ansvar for syv sundhedsfaglige grunduddannelser og femsamfundsfagsfaglige og kommunikationsfaglige grunduddannelser, samt den forskning der knytter sig hertil. Anette har samtidig det overordnede ansvar for institutionens Efter og videreuddannelse.

Som direktør for de sundheds- og samfundsfagligeuddannelser samt efter/videreuddannelserne repræsenterer Anette UC SYD i en række samarbejdsfora i Professionshøjskole sektoren. Regionalt indgår Anette bl.a i bestyrelser og netværk indenfor de nævnte fagområder.

Dorthe Kingo Thruelsen

Institutchef

Dorthe Kingo Thruelsen (DKTH)

Som Institutchef er Dorthe Kingo Thruelsen ansvarlig for Læreruddannelsen og Center for undervisningsmidler i UC SYD.

I samarbejde med studieledere og CFU ledere er Dorthe ansvarlig for den strategiske og pædagogiske udvikling, samt for implementering af de udviklingstiltag, der er relevante for at Læreruddannelsen og Center for undervisningsmidler leverer bedst mulig kvalitet.

Jesper Wiese

Institutchef

Jesper Wiese (JWIE)

Som Institutchef er Jesper Wiese ansvarlig for Pædagoguddannelserne og Pædagogisk assistenuddannelserne i UC SYD.

I samarbejde med studielederne er Jesper ansvarlig for den strategiske udvikling uddannelserne, samt for implementering af de udviklingstiltag der er relevante for driften af uddannelserne.

Line Togsverd

Docent

Line Togsverd (LTOG)

Ekspert i barndomspædagogik, daginstitutioner og pædagogers faglighed og uddannelse.

Line Togsverd er optaget af børn, barndom og den pædagogik, faglighed, uddannelse og politik, der skal til for at understøtte det gode børneliv og de værdier og fællesskaber, vi værdsætter i vores demokratiske samfund.

Line er docent for Forskningsprogrammet barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme.

10

Pressekontakt

Har du brug for en ekspert, som du ikke finder i oversigten her, kan du finde alle vores eksperter og forskere under hvert forskningsprogram:

Du kan også søge efter flere eksperter i vores medarbejdersøgning eller kontakte UC SYD Kommunikation. Vi hjælper dig hurtigt videre til den rette ekspert.

Louise Ritter Bach

Eventjournalist

Louise Ritter Bach (lrba)

Mikkel Andersen, personalebillede

Kommunikationschef

Mikkel Dybtved-Ntarampa Andersen (MDAN)