Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Forskning og viden om velfærdsprofessionerne og velfærdssamfundet

Kontakt den ekspert du har brug for

Find en af UC SYDs eksperter

UC SYD's eksperter kan rammesætte, konkretisere og perspektivere de udfordringer og muligheder, vi oplever indenfor velfærdsprofessionerne nu og i fremtiden. Vores eksperter står til rådighed for direkte henvendelser fra pressen og andre fagfolk.
01

De frie skoler

De frie skoler er frie. Men hvad betyder det? Og hvilket ansvar og hvilke muligheder giver det ungdomsskoler, efterskoler, højskoler og andre frie uddannelsesinstitutioner i Danmark. 

Kontakt vores ekspert for at blive klogere på de frie skoler og de frie uddannelsesinstitutioner.

02

Folkeskolen

Didaktik, dannelse, professionelle læringsfællesskaber, folkeskolereformen, målstyret undervisning, pædagogisk organisationsforskning eller specialpædagogik?

UC SYDs eksperter har en bred og dyb viden om den danske folkeskole og de udfordringer kommuner, skoleledere, lærere, elever og forældre møder i hverdagen.

Alexander Von Oettingen

Prorektor

Alexander Christian von Oettingen (AVOE)

Alexander er ansvarlig for uddannelser, forskning og videreuddannelse på UC SYD. Herunder strategisk udvikling af uddannelser og organisation og pædagogisk udvikling både teoretisk og praktisk.

Docent Christian Quvang  UC SYD Forskning

Docent

Christian Quvang (CQUV)

Ekspert i specialpædagogik, folkeskole og inklusion.

Christian er docent på forskningssporet Inklusion og eksklusion under Forskningsprogrammet dagtilbud og skole.

Thomas Albrechtsen

Docent

Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen (TRSA)

Ekspert i didaktik og pædagogisk organisationsforskning.

Thomas er docent for Forskningsprogrammet dagtilbud og skole.

03

Inklusion og eksklusion

Vores eksperter har viden om inklusion og eksklusion, fordi det vedrører alle. Børn, unge og deres forældre, voksne, udsatte, ældre, professionelle aktører som f.eks. lærer, pædagoger, socialrådgivere, og beslutningstagere som ledere og politikere, der skal tage langsigtede beslutninger. 

Brug vores eksperter til at blive klogere på inklusion.

Docent Christian Quvang  UC SYD Forskning

Docent

Christian Quvang (CQUV)

Ekspert i specialpædagogik, folkeskole og inklusion.

Christian er docent på forskningssporet Inklusion og eksklusion under Forskningsprogrammet dagtilbud og skole.

Leo Komischke-Konnerup fra UC SYD

Chefkonsulent

Leo Komischke-Konnerup (LKKO)

Leo er ekspert i frie skoler og ungdomsuddannelser og har arbejdet med disse skolers  almenpædagogiske og politiske problemstillinger gennem mere end 10 år.

Lise Hostrup Sønnichsen UC SYD

Lektor

Lise Hostrup Sønnichsen (LHOS)

Lise Hostrup Sønnichsen er ergoterapeut med speciale i børn, master i børne- og ungdomskultur og æstetiske læreprocesser samt cand.pæd.

04

Mental sundhed og børn

Børns mentale sundhed hænger sammen med deres trivsel og udvikling personligt, socialt og fysisk. Så hvordan fremmer vi den mentale sundhed hos børn og gør dem handlekompetente til livet? 

Kontakt vores ekspert for perspektiver, dilemmaer og muligheder på området.

Kristian Rasmussen

Lektor

Kristian Rasmussen (KRRA)

Kristian Rasmussen er cand.mag. og ph.d. og arbejder med udviklings- og forskningsprojekter i mental sundhedsfremme  og inkluderende læringsmiljøer i daginstitution og skole.

Lise Hostrup Sønnichsen UC SYD

Lektor

Lise Hostrup Sønnichsen (LHOS)

Lise Hostrup Sønnichsen er ergoterapeut med speciale i børn, master i børne- og ungdomskultur og æstetiske læreprocesser samt cand.pæd.

05

Sundhedsfremme og læring

Forbindelsen mellem sundhed, trivsel og læring er et område, som mange lærere, politikere, forældre og skoleledere i stigende grad får øje på både i Danmark og udlandet – og den udvikling har vi forsket i på UC SYD. 

Kontakt en af vores eksperter for at blive klogere på udviklingen og på hvad forskningen siger.

Jesper Von Seelen

Docent

Jesper von Seelen (JVSE)

Ekspert i sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring, idrætsfaget og implementering af bevægelse i skolen

Jesper er docent for Forskningsprogrammet sundhedsfremme og læring.

Lise Hostrup Sønnichsen UC SYD

Lektor

Lise Hostrup Sønnichsen (LHOS)

Lise Hostrup Sønnichsen er ergoterapeut med speciale i børn, master i børne- og ungdomskultur og æstetiske læreprocesser samt cand.pæd.

06

Sundhedsprofessionel kommunikation

Det er netop i mange af menneskers mest udfordrende og betydningsfulde øjeblikke som f.eks. fødsler eller død, at sundhedsprofessionelle møder mennesket. Der, hvor man som patient eller pårørende på forskellig vis konfronteres med, hvad det i dybeste forstand vil sige at være menneske. 

Kontakt vores ekspert og få viden om hvilke eksistentielle og åndelige temaer velfærdsprofessionelle møder hos patienter og pårørende, når det handler om livets begyndelse eller livets afslutning. 

07

Uddannelsespolitik

Kvalitet, livslang læring, kontrol, internationalisering, prioriteringer, besparelser, teknologi, forskningsbaseret undervisning. Det er nogle af de temaer, der fylder i den uddannelsespolitiske debat. 

Tag fat i en af vores eksperter om få temaerne foldet ud: 

Alexander Von Oettingen

Prorektor

Alexander Christian von Oettingen (AVOE)

Alexander er ansvarlig for uddannelser, forskning og videreuddannelse på UC SYD. Herunder strategisk udvikling af uddannelser og organisation og pædagogisk udvikling både teoretisk og praktisk.

Anette Nicolaisen

Institutchef for Samfundsfag og kommunikation

Anette Nicolaisen (ANIC)

Anette er ansvarlig for den strategiske og pædagogiske udvikling af Institut for samfundsfag og kommunikation og instituttets seks uddannelser. Hun har et kontinuerligt fokus på, at mangfoldighed og kvalitet i uddannelsestilbuddene er afgørende for udviklingen i regionen.

Heid Have, institutchef for sundhedsuddannelserne hos UC SYD

Institutchef for Sundhedsuddannelser

Heidi Have (HHAV)

Heidi have er ansvarlig for den strategiske og pædagogiske udvikling af de sundhedsfaglige bacehloruddannelser på UC SYD.

Jesper Wiese, Institutchef for pædagoguddannelsen

Institutchef

Jesper Wiese (JWIE)

Som Institutchef er Jesper Wiese ansvarlig for Pædagoguddannelsen og Pædagogisk assistenuddannelserne i UC SYD.

I samarbejde med studielederne er Jesper ansvarlig for den strategiske udvikling uddannelserne, samt for implementering af de udviklingstiltag de er relevante for driften af uddannelserne.

Lars Breinholt Søndergaard

Institutchef

Lars Breinholt Søndergaard (LBSO)

Lars Breinholt er ansvarlig for den pædagogiske og strategiske udvikling af Læreruddannelsen i UC SYD, samt samarbejdet med de øvrige institutter og områder i UC SYD.

Leo Komischke-Konnerup fra UC SYD

Chefkonsulent

Leo Komischke-Konnerup (LKKO)

Leo er ekspert i frie skoler og ungdomsuddannelser og har arbejdet med disse skolers  almenpædagogiske og politiske problemstillinger gennem mere end 10 år.

08

Udsatte børn og unge

Socialt arbejde, socialpædagogik, anbringelser, familiepleje, mistrivsel, seksuel krænkelse eller f.eks. misbrug. UC SYDs eksperter producerer, samler og kvalitetssikrer ny viden indenfor udsatte børn og unge. Kontakt os - vi deler gerne vores viden. 

Bo Morthorst Rasmussen

Docent

Bo Morthorst Rasmussen (BMRA)

Ekspert i samarbejde på tværs, professionsudvikling, og følgeskab og udvikling af det sociale og socialpædagogiske arbejde.

Bo er docent for Forskningsprogrammet socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik

Lene Mosegaard Søbjerg

Forskningschef

Lene Mosegaard Søbjerg (LMSO)

Lene Mosegaard Søbjerg er ansvarlig for udvikling og organisering af forskningen på UC SYD.

09

Velfærdsteknologi og digitalisering

Sundhedsapps, digitalisering af sundhedsvæsnet, implementering og implementeringsbarrierer, brugerinvolvering, forebyggelse gennem livsstil og adfærdsændring. Velfærdsteknologi er et stort område. 

Tag fat i vores ekspert og få indblik og overblik.

Pernille Ravn Jakobsen fra Videncenter for Sundhedsfremme på UC SYD

Lektor

Pernille Jakobsen (PRJA)

Pernille Ravn Jakobsen er fysioterapeut, cand.scient. publ. med speciale i sundhedsfremme og forebyggelse samt ph.d. Hun arbejder med forskningsprojekter på det velfærdsteknologiske område.

10

Pressekontakt

Har du brug for en ekspert indenfor områder, som du ikke finder i oversigten her, så kontakt UC SYD Kommunikation. Vi hjælper dig hurtigt videre til den rette ekspert.

Peter Rahbek Elbrønd
7266 2057 | prel@ucsyd.dk

Lisbeth Garder
7266 2052 | lgar@ucsyd.dk