Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Flersprogethed og andetsprogstilegnelse

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Dansk som andetsprog PD

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Understøt børn og unge i andetsprogstilegnelsen med specialiseret viden om flersprogethed  

 • Udvikl din egen praksis med udgangspunkt i teorier og nyere forskning om flersprogethed og andetsprogstilegnelse. 

At stå i en situation, hvor man er afhængig af et nyt sprog, er ikke let. Med modulet i flersprogethed og andetsprogstilegnelse kan du understøtte børns, unges og voksnes tilegnelse af dansk. Det gør du blandt andet ved at afdække deres ressourcer og træffe begrundede pædagogiske valg med målrettede læringsaktiviteter. 

Med teorier og nyere forskning om flersprogethed og andetsprogstilegnelse, som du får på modulet, bliver du specialiseret i at følge og støtte flersprogede børn, unge og voksne. Du lærer samtidig at planlægge, gennemføre og evaluere læringsaktiviteter, som er målrettet individer eller grupper. Formålet med læringsaktiviteterne er oftest at øge det sproglige repertoire og de sproglige ressourcer, som individerne har til rådighed. 

Som en del af modulet vil du også arbejde med refleksion over sprogsyn og tilegnelsessyn i egen praksis. Den viden vil du kunne bruge til at udvikle din egen praksis eller kultur, hvor du arbejder. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Lær at afdække flersproglige ressourcer hos individer, så du kan målrette aktiviteterne til de børn, unge og voksne, som du arbejder med. 
 • Hvordan du planlægger, gennemfører og evaluerer læringsaktiviteter, der har afsæt i teorier og nyere forskning om flersprogethed og andetsprogstilegnelse. 
 • Hvordan du udvikler din egen praksis med refleksion over sprogsyn og tilegnelsessyn. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Modulet er rettet mod dig, der arbejder eller drømmer om at arbejde som lærer eller pædagog for flersprogede elever. Med dette modul får du viden, forståelse og refleksionsniveauet til at gøre det. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål  

Den studerende  

 • kan afdække flersproglige resurser og anvende viden om flersprogethed som læringsvilkår til støtte for andetsprogstilegnelsen.  
 • kan træffe, begrunde og vurdere pædagogiske valg på baggrund af indsigt i teorier og nyere forskning om flersprogethed og andetsprogstilegnelse med henblik på at udvikle egen praksis.  
 • kan følge og støtte flersprogede børn, unge og voksnes tilegnelsesproces.  
 • kan planlægge, gennemføre og evaluere læringsaktiviteter, der har afsæt i flersprogede børn, unge og voksnes samlede sproglige repertoirer og ressourcer.  
 • kan reflektere over sprogsyn og tilegnelsessyn i egen praksis.

Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en prøve med ekstern censor.