Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Kommunikationskompetencer - i arbejdet med mennesker med komplekse kommunikationsbehov

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Specialpædagogik PD

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær at forstå og udvikle dine egne kompetencer og indgå i samspil med mennesker med komplekse kommunikative udfordringer

 • Få viden om lærings- og udviklingspotentialer i forhold til sprogudvikling
 • Lær at inddrage ny viden og teknologi til sprogforståelse og kommunikation

Vil du hjælpe mennesker med komplekse kommunikationsbehov med at blive forstået og spejlet socialt? På dette modul får du ikke blot en forbedret forståelse af mennesker, men lærer også at udvikle samspilsformer, nye kompetencer og støtteformer til mennesker med komplekse kommunikationsbehov.

Komplekse kommunikationsbehov kræver ofte alternative eller støttende kommunikationsformer. Det kan enten være ved inddragelse af familie eller kolleger, teknologisk støtte eller fokus på interaktion eller deltagelse – for blot at nævne nogle få. Derfor har vi på modulet fokus på at give dig en forståelse for det komplekse net af udfordringer, som kan ligge over en persons kommunikationsbesvær. Det kan være kognitivt, fysisk, socialt eller en kombination. Med den viden kan du lettere vælge den rigtige tilgang til at udvikle kommunikationskompetence og -praksis.

Du vil på modulet også udvikle en forståelse for de forskellige perspektiver og paradigmer, som ligger til grund for den specialpædagogiske tilgang. Med denne forståelse kan du ikke bare opbygge kommunikationsmiljøer, men også tilrettelægge procesforløb i samarbejde med relevante partnere.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du kan udvikle dialogbaserede procesforløb i samarbejde med familie, kolleger og tværprofessionelle for at udvikle kommunikationskompetence og -praksis.
 • Forstå de specialpædagogiske perspektiver og paradigmer i relation til opbygning af kommunikationsmiljøer for mennesker med komplekse kommunikationsbehov.
 • Få viden om lærings- og udviklingspotentialer i forhold til sprogudvikling, herunder særlige forhold der fremmer interaktion og deltagelse.
 • Lær om omgivelsernes betydning for vellykket kommunikation i arbejdet med mennesker med komplekse kommunikationsbehov.
 • Hvordan du kan inddrage kommunikationsteknologier, der understøtter udviklende dialoger og sprogforståelse hos målgruppen.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Du arbejder formentlig indenfor specialpædagogikken og vil gerne styrke dit faglige arbejde med komplekse kommunikationsbehov. På dette modul får du både den nyeste viden samt praktiske kompetencer til at indgå fagligt kompetent i det spændende arbejde.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Den studerende

 • kan forestå og udvikle dialogbaserede procesforløb i et relationelt perspektiv (F.eks. familie, kolleger, tværprofessionelle og/eller tværsektorielle samarbejdspartnere) i relation til udviklingen af kommunikationskompetence og -praksis.
 • kan reflektere over specialpædagogiske perspektiver og paradigmer i relation til opbygning af kommunikationsmiljøer for mennesker med komplekse kommunikationsbehov.
 • kan analysere og reflektere over samspils- og kommunikationspraksis i et sociokognitivt perspektiv, herunder videoanalyse.
 • har viden om lærings- og udviklingspotentialer i forhold til sprogudvikling, herunder særlige forhold der fremmer interaktion og deltagelse.
 • har viden om omgivelsernes betydning for vellykket kommunikation i arbejdet med mennesker med komplekse kommunikationsbehov.
 • mestrer inddragelse af kommunikationsteknologier, der understøtter udviklende dialoger og sprogforståelse hos målgruppen.
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet?

På modulet bliver du bedømt ved en intern prøve.