Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Komplekse kommunikationsindsatser vedrørende mennesker med funktionsnedsættelser

UC Syd Videreuddannels

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk Diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Specialpædagogik PD

Tilmeld

For mennesker med komplekse kommunikationsbehov gælder, at de fleste:

  • skal lære at udtrykke sig gennem andre kommunikationsformer end tale
  • har brug for alternative løsninger også i forhold til skriftsproget
  • er livslangt afhængige af støtte fra deres nære omgivelser – som skal kunne afklare deres
  • kommunikationsbehov, kende til alternative løsninger samt give livslang støtte til så selvstændig
  • kommunikation som muligt.

Eksamen: Intern prøve.