Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Kulturbegreber og interkulturel kommunikation

UC SYD Videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk Diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Interkulturel pædagogik

Tilmeld

Få bedre forståelse for kulturens betydning for individer og kommunikation  

 • Lær om den kulturanalytiske tilgang inden for pædagogikken.

Hvordan påvirker kulturen individer og muligheder for kommunikation? Om du arbejder direkte eller indirekte med andre kulturer, så er det et vigtigt spørgsmål at kunne besvare i din daglige praksis. Med dette modul får du både en teoretisk og metodisk tilgang til at arbejde med kultur og kulturforståelse inden for pædagogikken. 

Kultur er ikke en fast størrelse, og du lærer at forstå kultur som en social og historisk konstruktion, og du kan dermed forstå nogle af de mekanismer og selvfølgeligheder, der følger med kulturen. Du bliver dermed bedre til at analysere og håndtere interkulturel kommunikation med hensyntagen til personers og gruppers etnicitet og identitet. 

Modulet giver dig værktøjerne og teorien til at analysere en pædagogisk praksis i et kulturelt perspektiv. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Lær om kulturbegreber og kulturteori samt måder at forstå kultur som social og historisk konstruktion.  
 • Hvilken betydning etnicitet og identitet har, og hvordan kulturen sætter rammer for kommunikation.  
 • Få analysemodeller og -redskaber til at arbejde med kultur både som teoretisk konstruktion og i din daglige praksis. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Modulet er for dig, der arbejder eller ønsker at arbejde i en interkulturel kontekst med kommunikation eller pædagogik. Det kan for eksempel være som pædagog i modtageklasser eller lignende. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål  

Den studerende  

 • har viden om kulturbegreber og kulturteori.  
 • har indsigt i kulturanalytiske tilgange inden for antropologi og kultursociologi.  
 • kan reflektere over og skabe forståelse for andres kulturelle praksisser.  
 • kan analysere og håndtere interkulturel kommunikation.  
 • kan analysere en praksis i et kulturelt perspektiv.  

Indhold  

 • Kulturbegreber og kulturteori.  
 • Kultur som dynamisk proces og som social og historisk konstruktion.  
 • Etnicitet og identitet.  
 • Kulturens betydning for kommunikation.
 • Analysemodeller og -redskaber.
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en prøve med intern censor.