Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Mediepædagogik og -didaktik

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Medier og kommunikation

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Vær med til at udvikle de processer, der fremmer børn og unges kreative og innovative kompetencer ved brugen af medier  

 • Vær nøgleperson i forhold til at udvikle det mediepædagogiske og -didaktiske felt i din organisation. 
 • Forstå mediers betydning i et dannelses-, kompetence- og læringsperspektiv. 
 • Udvikl dit eget fagfelt med aktuel forskning inden for det mediepædagogiske og -didaktiske område. 

Ser du en kæmpe ressource i brugen af medier i dit kernefag? På modulet i mediepædagogik og -didaktik lærer du at omsætte din interesse og overbevisning til forskningsunderstøttende undervisningspraksis. Det kan være i forhold til at bruge kollaborative læringsmiljøer med digitale læringsressourcer eller ved at udvikle det mediepædagogiske og -didaktiske felt i egen organisation. 

Som lærer eller underviser i dag er det ikke altid nok at kunne bruge sin egen faglighed. Hvis børn og unge skal rustes bedst muligt til en medialiseret og global verden, skal de have nye kompetencer og forståelser, som du kan være med til at styrke ved hjælp af dette modul. Det kan du for eksempel ved at bruge kodning og databearbejdning som kommunikation og udtryksmiddel i dit fag eller simpelthen ved at skabe og bruge digitale læringsmiljøer. Det vil du alt sammen lære på dette modul. 

For at udvikle din egen praksis, samt det mediepædagogiske og -didaktiske felt i din organisation, bliver du også indført i læsning, vurdering og anvendelse af aktuel forskning inden for det mediepædagogiske og –didaktiske område. På den måde kan du lettere samarbejde om og udvikle de mediepædagogiske og -didaktiske metoder, som bliver anvendt i organisationen. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvordan du arbejder med mediepædagogik og -didaktik, og hvordan det kan være med til at udvikle dit fag.  
 • Hvordan du omsætter aktuel forskning inden for det mediepædagogiske og -didaktiske område med henblik på udvikling af fagene.  
 • Lær om samspillet mellem medier, fag og læring, så du kan håndtere vejledning i relation hertil.  
 • Få indsigt i en række digitale fænomener, som du kan bruge til at udvikle formidlingen eller udtryksformen i dine fag. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Du tror på, at medier og digitale læremidler kan være med til at styrke læring og innovative kompetencer hos børn og unge. På dette modul får du den viden og de kompetencer, som er nødvendige for at komme i gang med at forstå og anvende mediepædagogik- og didaktik. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål 

Den studerende 

 • kan indgå i samarbejde og udvikling om mediepædagogiske og -didaktiske processer i et organisationsperspektiv. 
 • kan igangsætte og evaluere mediepædagogiske og -didaktiske læreprocesser, der fremmer kreative og innovative kompetencer i en medialiseret kultur. 
 • kan påtage sig ansvar for at omsætte aktuel forskning inden for det mediepædagogiske og -didaktiske område med henblik på udvikling af fagene. 
 • har viden om mediepædagogik som overbegreb i relation til medier, kultur og læring. 
 • kan reflektere over mediers betydning i et dannelses-, kompetence- og læringsperspektiv. 
 • har indsigt i teorier om læring og udvikling af kollaborative læringsmiljøer med digitale læringsressourcer. 
 • kan forstå samspillet mellem medier, fag og læring og håndtere vejledning i relation hertil. 
 • har indsigt i digitale fænomener som fx kodning og databearbejdning som kommunikation og udtryksmiddel i læringskontekster. 
 • mestrer metoder til digital produktion og design af læringsmiljøer, der fremmer kreative og innovative kompetencer. 
 • anvender varierede mediepædagogiske og -didaktiske metoder med henblik på udvikling af det mediepædagogiske og -didaktiske felt i egen organisation.
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en prøve med ekstern censur.