Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Motorisk udvikling og kropslig læring

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Idræt, krop og bevægelse

Tilmeld

Lær at arbejde med motorisk stimulering og kropslig læring med en professionsrelevant målgruppe  

 • Omsæt teoretisk viden om målgrupper, sansemotorik og læring gennem bevægelse til din egen pædagogiske praksis.
 • Få viden om centralnervesystemets udvikling, motorisk udvikling og læring gennem bevægelse - og hvordan det kan udvikles i en pædagogisk praksis.

Hvordan skaber du handlingsplaner eller rådgiver om kropslig læring eller motorisk stimulation? På dette modul bliver du i stand til at arbejde med børn eller særlige målgrupper i relation til udvikling af deres sanse- eller bevægelsesapparat.  

Arbejdet med motorisk udvikling omfatter et indblik i arbejdet med systematiske observationer. Det vil styrke din evne til at komme med praktiske handleforslag baseret på viden om motorik, vækst og udvikling, som du får på modulet.  

Formålet med handlingsforløb og øvelser, som du lærer på modulet, er selvfølgelig at styrke børns udvikling både personligt og socialt. Det vil du kunne gøre gennem udarbejdelse af handleforslag samt i din egen praksis som pædagog eller lignende. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om centralnervesystemets udvikling samt sammenhænge mellem centralnervesystemet og kropslig bevægelsesudvikling. 
 • Hvordan du omsætter nyerhvervet viden om motorik og kropslig læring til praktiske handleforslag i en konkret kontekst. 
 • Lær at udarbejde handleplaner eller rådgive om handleforslag til motorisk udvikling og kropslig læring. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Hvis du ønsker at arbejde med børns motoriske udvikling og kropslige læring, så er dette modul det oplagte sted at begynde. Du får både teori og viden, som vil gøre dig i stand til at arbejde med motorik og kropslig læring i en pædagogisk sammenhæng som både rådgiver og praktiker. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Den studerende 

 • kan begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere målrettet arbejde med at stimulere motorik og kropslig læring med en professionsrelevant målgruppe. 
 • kan omsætte teoretisk viden til praktiske handleforslag med en relevant målgruppe i en konkret kontekst. 
 • har viden om motorisk udvikling. 
 • har kendskab til centralnervesystemets udvikling samt sammenhænge mellem centralnervesystemet og kropslig bevægelsesudvikling. 
 • har viden om sammenhænge mellem motorik, vækst og udvikling herunder betydning af motorisk udvikling for børn set i et personligt og socialt perspektiv. 
 • kan reflektere over begreber, metoder, teori og empiri i relation til egen praksis. 
 • har kendskab til teori om test og screening og kan vurdere/forholde sig til måleredskabers anvendelighed og fejlkilder.