Gå til hovedindhold

Motorisk udvikling og kropslig læring

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Pædagogisk Diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Idræt, krop og bevægelse

Tilmeld

Lær at arbejde målrettet med motorisk stimulering og kropslig læring med en professionsrelevant målgruppe  

 • Omsæt teoretisk viden om målgrupper og motorik til praktiske handlingsforløb eller konkrete strategier. 
 • Få faglig viden om centralnervesystemets udvikling og motorisk udvikling - og hvordan begge dele kan stimuleres. 

Hvordan skaber du handlingsplaner eller rådgiver om kropslig læring eller motorisk stimulation? På dette modul bliver du klædt på til at arbejde med børn eller særlige målgrupper i relation til udvikling af deres sanse- eller bevægelsesapparat.  

Arbejdet med motorisk udvikling omfatter indledningsvis både teori om test, screening og vurderinger, så du kan få et overblik over måleredskabers anvendelighed og eventuelle fejlkilder. Det vil styrke din evne til at komme med praktiske handleforslag baseret på viden om motorik, vækst og udvikling, som du får på modulet.  

Formålet med handlingsforløb og øvelser, som du lærer på modulet, er selvfølgelig at styrke børns udvikling både personligt og socialt. Det vil du kunne gøre gennem udarbejdelse af handleforslag samt i din egen praksis som pædagog eller lignende. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Lær om centralnervesystemets udvikling samt sammenhænge mellem centralnervesystemet og kropslig bevægelsesudvikling. 
 • Hvordan du omsætter nyerhvervet viden om motorik og kropslig læring til praktiske handleforslag i en konkret kontekst. 
 • Lær at udarbejde handleplaner eller rådgive om handleforslag til motorisk udvikling og kropslig læring. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Hvis du ønsker at arbejde med børns motoriske udvikling og kropslige læring, så er dette modul det oplagte sted at begynde. Du får både teori og viden, som vil gøre dig i stand til at arbejde med motorik og kropslig læring i en pædagogisk sammenhæng som både rådgiver og praktiker. 

Adgangskrav 

For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en akademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.  

Det står der i studieordningen 

Den studerende 

 • kan begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere målrettet arbejde med at stimulere motorik og kropslig læring med en professionsrelevant målgruppe. 
 • kan omsætte teoretisk viden til praktiske handleforslag med en relevant målgruppe i en konkret kontekst. 
 • har viden om motorisk udvikling. 
 • har kendskab til centralnervesystemets udvikling samt sammenhænge mellem centralnervesystemet og kropslig bevægelsesudvikling. 
 • har viden om sammenhænge mellem motorik, vækst og udvikling herunder betydning af motorisk udvikling for børn set i et personligt og socialt perspektiv. 
 • kan reflektere over begreber, metoder, teori og empiri i relation til egen praksis. 
 • har kendskab til teori om test og screening og kan vurdere/forholde sig til måleredskabers anvendelighed og fejlkilder.