Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Pædagogfaglighed og læreprocesser

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Pædagogisk Diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Almen pædagogik

Tilmeld

Lær at skabe og understøtte de nye samarbejdsformer mellem pædagog- og lærerprofessionen  

 • Lær at varetage arbejdet med børns lærings- og sociale fællesskaber i en skolekontekst.

Folkeskolen er ikke længere kun lærernes arena, og derfor er der behov for et tværprofessionelt mødested, hvor kompetencer, indsigt og viden kan blive delt. Med dette

modul kan du skabe det sted ved at vurdere og begrunde anvendelsen og udviklingen af pædagogfaglighed i den tværprofessionelle praksis.

Særligt folkeskolereformen har inddraget det pædagogiske arbejde i folkeskolen og samtidig placeret pædagoger i en rolle, hvor de skal understøtte folkeskolens mål om inklusion og læring i samarbejde med lærere og andre aktører. På modulet Pædagogfaglighed og læreprocesser bliver du rustet til at indgå i det samarbejde med en styrket pædagogfaglighed og en række nye teorier og metoder til at understøtte arbejdet.

Formålet med det øgede samarbejde er selvfølgelig at tilgodese barnets og den unges alsidige udvikling, læring og dannelse, og derfor lærer du at anvende læringsteoretisk viden som grundlag for at planlægge, udføre, facilitere, dokumentere og evaluere læreprocesser.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om didaktiske teorier, læringsteorier og dannelsesteorier, som har høj relevans for det pædagogiske læringsarbejde.
 • Hvordan du skaber det tværprofessionelle samarbejde med udgangspunkt i forståelsen af læreres og pædagogers faglighed.
 • Lær at skabe inkluderende læringsfællesskaber og udvikle positive relationer i undervisning eller vejledning.

Modulet er et valgmodul på Diplom i pædagogik men kan også tages selvstændigt

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der gerne vil arbejde med koblingen mellem pædagogik og læreprocesser i en skole eller i en SFO. Det er særligt relevant, hvis du er ny i rollen som lærer eller pædagog i skolen.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Den studerende

 • kan på baggrund af viden om dannelse, læring og didaktik på kvalificeret vis indgå i et tværprofessionelt samarbejde til gavn for børn og unges trivsel, læring og udbytte af undervisningen.
 • kan bidrage til udvikling af fælles mål for, og i samarbejdet, mellem lærere og pædagoger.
 • kan anvende læringsteoretisk viden som grundlag for at planlægge, udføre, facilitere, dokumentere og evaluere læreprocesser, der tilgodeser barnets og den unges alsidige udvikling, læring og dannelse.
 • har indsigt i almene didaktiske forståelser og metoder.
 • har viden om lærings- og dannelsesteori.
 • har viden om dokumentations- og evalueringsarbejde i pædagogisk praksis.
 • har viden om pædagogers og læreres faglighed som forudsætning for tværprofessionelt samarbejde.
 • kan vurdere og fagligt begrunde, hvordan man kan anvende og udvikle pædagogfaglighed i den tværprofessionelle praksis.