Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Pædagogik i det interkulturelle samfund

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Interkulturel pædagogik

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Inddrag en forståelse for kulturel mangfoldighed i din pædagogiske praksis

 •     Lær at arbejde inkluderende og skab bedre læringsmiljøer for børn og unge fra etniske minoriteter.

Det er ikke let at arbejde pædagogisk i en kulturel smeltedigel. Men kulturelle forskelligheder giver utallige muligheder for pædagogisk at udvikle og udfordre børn og unge - du skal bare kunne omsætte ideerne til konkrete planer og praksis. Det lærer du på dette modul.

For at du kan analysere og skabe et læringsmiljø, som favner bredt kulturelt, skal du tilrettelægge og målrette dit pædagogiske arbejde og undervisning mod interkulturelle kompetencer. Det lærer du at gøre med introduktion til en række pædagogiske orienteringer som; multikulturalisme, antiracisme og kritisk multikulturalisme.

Du vil også stifte bekendtskab med, hvordan du skaber inklusion og arbejder med mangfoldighed i skoler og institutioner - både når du skal agere ”kulturarbejder”, og også i din rolle som konfliktmægler.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du kan skabe de pædagogiske rammer og et læringsmiljø, som udvikler et inkluderende fællesskab blandt børn og unge.
 • Viden om pædagogiske processer i vores samfund, som er kulturelt komplekst.
 • Hvordan du styrker børn og unges kulturelle kompetencer i kraft af din egen rolle, men også ved at facilitere samarbejde og undervisning, som inkluderer og udvikler medborgerskab.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Dette modul er skræddersyet til dig, der arbejder eller ønsker at arbejde med pædagogik, hvor man skal kunne inddrage kulturforståelse i sin praksis. Her får du værktøjerne til at gøre det.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Den studerende

 • har viden om pædagogiske processer i det kulturelt komplekse samfund.
 • kan analysere og udvikle læringsmiljøer i forhold til kulturel mangfoldighed.
 • kan skabe pædagogiske rammer for udvikling af inkluderende fællesskaber.
 • kan tilrettelægge pædagogisk arbejde og undervisning rettet mod udvikling af interkulturelle kompetencer.

Indhold

 • Multikulturalisme, antiracisme og kritisk multikulturalisme som pædagogiske orienteringer.
 • Inklusions- og eksklusionsprocesser i uddannelsesinstitutioner.
 • Mangfoldighed i skole og institutionskultur.
 • Undervisning i forskellighed, konflikthåndtering og medborgerskab.
 • Interkulturel dannelse og social identitetsdannelse.
 • Lærerens og pædagogens opgave som ”kulturarbejder”.
 • Etik og ligestilling i pædagogiske sammenhænge.